Geen vaccinatiepaspoort

G20 sprak over gezondheid en samenwerking

21.11.2022, 22:21 (CET), laatst geüpdate: 22.11.2022, 09:09 (CET)

Wat doet de G20 nu wel en wat niet? Het is niet altijd even duidelijk, maar één ding besloten ze alvast niet in Bali: vaccinatiepaspoorten voor internationale reizen.

De verzameling wereldleiders van de G20 hadden een volle agenda tijdens hun bijeenkomst in Bali. Eén van hun beslissingen zou het invoeren van een vaccinatiepaspoort zijn voor wie internationaal wil reizen. Dat beweren verschillende onlineblogs gedeeld op sociale media.

Beoordeling

Dat is fout: de G20 maakte geen dergelijke beslissing.

Feiten

De regeringsleiders van de G20, een verzameling van de negentien grootste economische landen en de EU, kwamen op 15 en 16 november samen in Bali. Op het einde van die tweedaagse bijeenkomst publiceerde ze een verklaring met hun bevindingen. Verschillende punten daarin bevatten een referentie naar de coronapandemie.

Het zogenaamde vaccinatiepaspoort door middel van een QR-code zou volgens de online blogs in punt 23 aan bod moeten komen, maar niets is minder waar. Het gaat hier over de noodzaak om regionale en lokale productiecapaciteiten voor gezondheidsproducten te verbeteren, alsook het internationaal uitwisselen van onderzoek. Dat specifiek om ontwikkelingslanden ten goede te komen.

Een aspect daarvan is het delen van technische standaarden en verificatiemethodes, waaronder vaccinatiebewijzen. Dit gaat terug op de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO, die al sinds 2005 wettelijk verankerd is. Dat internationale verdrag regelt de rechten en plichten van landen bij publieke gezondheidnoodgevallen die internationaal kunnen spelen. Een pandemie is daar een voorbeeld van, maar het gaat dus niet specifiek over de coronapandemie.

En zelfs al zou het wél over de coronapandemie en de invoering van een vaccinatiepaspoort gaan, zou het nog niet bindend zijn. De G20 heeft geen inherente wetgevende macht. Het hoofddoel is het coördineren van het financieel en fiscaal beleid van de deelnemende landen.

In een meeting voor gezondheidsministers van de G20 eind oktober kwam de autonomie van individuele landen om zulke beslissingen onafhankelijk te nemen nog naar voren (punt 23 van de samenvatting). Kortom, de G20 besloot helemaal niet om een vaccinatiepaspoort in te voeren.

Over de G20 circuleerde al meer nepnieuws de afgelopen tijd dat Deutsche Presse-Agentur (dpa) ontkrachtte, zoals hier en hier.

(Stand van zaken: 21/11/2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Blckbx (gearchiveerd)

Dissident One (gearchiveerd)

G20 verklaring 2022 (gearchiveerd)

Internationale Gezondheidsregeling WHO (gearchiveerd)

Over de werking van de G20 (gearchiveerd)

Bijeenkomst gezondheidministers G20 28/20/2022 (gearchiveerd)

dpa factchecks hier en hier

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.