Racistisch stereotype

Originele cartoons Ben Garrison zonder antisemitisme

10.11.2022, 14:44 (CET), laatst geüpdate: 10.11.2022, 15:27 (CET)

Provoceren en tot nadenken aanzetten is wat een goede politieke cartoon doet. Over wat 'goed' is, valt te discussiëren, maar tot haat en racisme aanzetten, hoort daar in ieder geval niet bij.

De Amerikaanse cartoonist Ben Garrison staat bekend om zijn tekeningen die behoorlijk rechts-conservatief van inslag zijn. Online circuleert een video met cartoons die zijn handtekening dragen en antisemitische stereotypes tonen. Bezondigde Garrison zich aan deze racistische beeldvorming, of wordt zijn naamsbekendheid hier misbruikt? 

Beoordeling

De cartoons in de video zijn bewerkte tekeningen van Ben Garrison, waar antisemitische stereotypen aan zijn toegevoegd. Eén van de cartoons waar zijn naam opstaat is niet eens van hem. 

Feiten

Ben Garrison geniet vooral in conservatieve Amerikaanse hoeken bekendheid met zijn cartoons. Deze worden online echter wel vaker bewerkt om rechtuit racistisch te zijn. Dat deze aanpassingen met gebruik van antisemitische stereotypen niet naar de zin zijn van Garrison, maakte hij al duidelijk op zijn website.

De video toont meerdere cartoons van Garrison, waaraan een antisemitisch stereotype is toegevoegd. Zo is de cartoon aan het begin van de video een bewerkte versie van deze cartoon van Garrison, de cartoon op 0:05 toont in de originele versie een piramide die het bankierssysteem voorstelt in plaats van het stereotype. De cartoon op 0:08 is origineel niet eens van Garrison, zijn naam is er echter wel aan toegevoegd. Het origineel (zonder stereotype) is van de cartoonist John Pritchett. 

De echte cartoons van Garrison zijn niet zonder controverse, en of ze van goede smaak getuigen, mag ieder voor zichzelf uitmaken. Openlijk antisemitisch zijn ze echter niet. 

Antisemitisme online  

Dat de gedeelde video niet toevallig Joodse karikaturen bevat, mag wel blijken uit de keuze voor achtergrondmuziek. Het is namelijk een remix van Hava Nagila, een overbekend Joods volkslied. De bewerkte beelden verwijzen naar Joden als almachtige elite die de wereld heimelijk besturen, een typisch antisemitisch idee dat geen andere functie heeft dan haat tegen Joden oproepen. 

In de eerste cartoon draagt een boek dat in het origineel "Book Sales" als titel heeft in de bewerkte versie een titel die verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Zion. Dit is een antisemitische complottheorie die is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. De protocollen zijn een volledig vervalst geschrift, waarvan de inauthenticiteit al in de jaren '20 duidelijk was, maar wel de nazi's inspireerde. Tot op de dag van vandaag wordt het gebruikt om het idee te verspreiden dat Joden als poppenspelers achter de coulissen de werkelijke macht in handen hebben. 

Antisemitismische denkbeelden hielden niet op met bestaan na 1945. Met de opkomst van het internet en sociale media verspreiden ze zich snel, dat is ook in Nederland het geval. Discriminatie op basis van religie of etniciteit, zoals antisemitisme, is in Nederland echter wel strafbaar

(Stand van zaken: 10.11.2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

TikTokvideo (gearchiveerd)

Gearchiveerde video

Over Ben Garrison (gearchiveerd)

Website Ben Garrison (gearchiveerd)

Over antisemitische beelden (gearchiveerd)

Cartoons Garisson hier en hier (gearchiveerd hier en hier)

Cartoon Pritchett (gearchiveerd)

Over Hava Nagila (gearchiveerd)

Antisemitische stereotypen (gearchiveerd)

Over de Protocollen van de Wijzen van Zion (gearchiveerd)

Online antisemitisme in Nederland (gearchiveerd)

Antisemitisme strafbaar (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.