Geen wachttijd voor uitkering

Vervalste beleidsnota roept verontwaardiging op

28.09.2022, 16:00 (CEST)

Komt er binnenkort discriminatie tussen Nederlanders en niet-Nederlanders bij het krijgen van een uitkering? Dat zou een gelekte beleidsnota moeten aantonen. Mocht die echt zijn tenminste.

Er zou een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen op til zijn. Dat zou een gelekte beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gedeeld op sociale media, moeten aantonen. Nederlandse burgers zouden maar liefst een wachtperiode van 24 maanden hebben vooraleer ze een uitkering krijgen. Statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, krijgen daarentegen gelijk een uitkering die ook nog eens hoger is. Maar wie het 'gelekte document' aandachtig bekijkt, ziet dat er iets niet pluis is.

Beoordeling

De beleidsnota is vervalst. Dat bevestigde het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn ook verschillende hints in het nepdocument zelf die wijzen op gesjoemel.

Feiten

Er is al gelijk één groot teken dat het hier niet om een echte beleidsnota gaat. Uitkeringen horen namelijk helemaal niet bij het beleidsdomein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die zitten in de portefeuille van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Of iemand een statushouder is (een erkende vluchteling met een tijdelijke verblijfsvergunning), is dan weer een taak van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie tweette gisteren een bevestiging dat het hier om nepnieuws gaat.

Slordigheden

Verder zijn er nog visuele hints dat niet alles is zoals het hoort te zijn. De opmaak van het document is volledig anders dan die van een echte beslisnota (document zelf te downloaden), die online gepubliceerd worden. De twee documenten hebben bijna geen overeenkomsten.

Daarnaast zijn er ook taalfouten in de neppe nota. 'Vertrouwelijk' werd zonder r geschreven. De laatste zin van het vijfde opsommingsteken is onvolledig en structureel fout. Tenslotte is in de echte wereld helemaal geen sprake van een wachttijd voor een werkloosheidsuitkering, ongeacht de nationaliteit of verblijfsstatus.

Kortom, deze online gedeelde nota is het resultaat van gesjoemel en geen authentiek overheidsdocument.

(Stand van zaken: 28/09/2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Tweet Ministerie van Justitie en Veiligheid (gearchiveerd)

Voorbeeld van een echte beleidsnota (gearchiveerd)

Beleidsdomeinen Ministerie van Economie (gearchiveerd)

Beleidsdomeinen Ministerie van Sociale zaken (gearchiveerd)

Beleidsdomeinen ministerie van Justitie en Veiligheid (gearchiveerd)

Wat is een statushouder (gearchiveerd)

Geen wachttijd voor uitkering (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.