Financiële fantasieën

Geboorteaktes hebben geen enkele geldelijke waarde

01.09.2022, 09:02 (CEST)

Ieder van ons zou vrij van financiële zorgen kunnen leven, als we maar gewoon de waarde van onze geboorteakte konden verzilveren. Dat gaat helaas niet, want de geldelijke waarde ervan is pure fictie.

Op de beurs van New York zouden geboorteaktes verhandeld worden voor zo'n 19 miljoen euro. Deze som, die vooruitbetaald zou zijn bij de geboorte, kan de meeste mensen van een erg comfortabel leven voorzien. Mensen die het nieuws delen op Facebook (hier en hier) en Twitter impliceren echter dat de overheid met dit geld gaat lopen. Maar wie zou dit geld dan vooruitbetaald hebben en waarom? 

Beoordeling

Geboorteaktes worden niet verhandeld op de beurs en hebben geen geldelijke waarde.

Feiten

Waar de informatie in deze posts vandaan komt is niet meteen duidelijk. De berichten op Facebook en Twitter die het nieuws verspreiden, bevatten allen exact dezelfde tekst, tot de emoji's toe. Een verwijzing in één van de posts leidt naar wat waarschijnlijk de Nederlandstalige origine van het bericht is, op Telegram. Helaas is ook daar geen bron voor deze informatie te vinden. 

In de foto die bij het bericht gedeeld wordt, staat echter een Duits geboortebewijs. Een zoektocht naar trefwoorden uit het bericht in het Duits levert dan ook bijzonder veel treffers op, met een zeer gelijkaardige tekst (zij het met net iets andere cijfers). Sommigen van deze posts linken door naar een Duitstalige blog met een artikel uit 2013, die de QAnon-slogan "Where we go One We go all" (WWG1WGA) bovenaan de pagina heeft. 

In dit artikel dat voornamelijk over de situatie in de Verenigde Staten gaat, wordt de theorie uit de doeken gedaan dat de VS eigenlijk een bedrijf zou zijn en zijn burgers als onderpand voor de staatsschuld zou gebruiken. Daar zou dan uit moeten volgen dat burgers geldelijke waarden hebben, dat ze kunnen gebruiken om hun schulden af te lossen. 

De reden hiervoor moet, volgens een ander artikel over dezelfde claim als de Facebookposts, gezocht worden in de 'Organic Act' uit 1871, waarmee de VS in een onderneming zou zijn veranderd. In realiteit werd met deze wet het District of Columbia, waar de hoofdstad Washington in ligt, tot 'Municipal Corporation' (gemeentelijk bedrijf). Dit is echter simpelweg een manier om een stad of gemeente aan te duiden in de VS. 

De artikelen staan vol met pseudo-juridische theorieën over trustrekeningen die bij de geboorte ontstaan en de implicaties van namen al dan niet in kapitalen te schrijven. De realiteit is echter simpel: geboorteaktes hebben geen geldelijke waarde. Ze kunnen dan ook op geen enkele manier ingezet worden om betalingen uit te voeren. 

Er is dan ook geen enkele aanwijzing te vinden dat ze verhandeld zouden worden op de beurs van New York (of een andere beurs). Indien een land geldelijke waarde zou kunnen onttrekken aan zijn burgers op deze manier, zouden landen met veel inwoners zoals Pakistan (220 miljoen) een veel betere kredietwaardigheid moeten hebben dan Nederland, wat niet het geval is.

Soevereine burgers

De theorieën die in deze artikelen naar voor komen hangen samen de beweging van de Soevereine burgers. Aanhangers van deze beweging geloven in een amalgaam van erg barokke juridische ideeën die teruggaan op zeer selectieve of ronduit foute lezingen van oude maritieme wetten, pauselijke edicten en vrije etymologische verklaringen. 

Het kernidee is dat soevereine burgers van mening zijn dat ze onterecht tot burger worden gerekend van het land waar ze wonen. Ze proberen zich uit te schrijven als burger om geen belastingen meer te moeten betalen, en geloven dat er bij die uitschrijving een 'trustfonds' met geld vrij zou komen, dat de staat tot dan toe onterecht in hun naam beheert. 

De beweging ontstond in de Verenigde Staten, maar is ondertussen ook overgewaaid naar Nederland en België. In beide landen hebben mensen al geprobeerd om het geld uit hun 'trustfonds' terug te vorderen en weigeren op basis van dit fonds nog belastingen te betalen. Dit uiteraard zonder succes, aangezien het niet bestaat

In België heeft daarom zowel de federale als de Vlaamse belastingsdienst al expliciet gezegd dat claims om geen belastingen te betalen op basis van een geboortetrust foutief zijn. Nalaten belastingen te betalen kan leiden tot boetes en gerechtelijke vervolging, aldus de diensten. 

Dpa schreef eerder al een Duitstalige factcheck over dezelfde claim, die de ronde deed in Luxemburg.

(Stand van zaken: 31.08.2022)

Links

Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Twitterpost (gearchiveerd)

Telegrampost (gearchiveerd)

Duitstalige posts (gearchiveerd)

Duitse post (gearchiveerd)

Over QAnon (gearchiveerd)

QAnon-slogan (gearchiveerd)

Duitse Blogpost (gearchiveerd)

Organic Act 1871 (gearchiveerd)

Washington D.C. (gearchiveerd)

Municipal Corporation (gearchiveerd)

U.S Birth Certificates (gearchiveerd)

Treasury Direct (gearchiveerd)

NYSE (gearchiveerd)

Kredietwaardigheid Pakistan (gearchiveerd)

Kredietwaardigheid Nederland (gearchiveerd)

Over soevereine burgers (gearchiveerd)

Artikel NRC (gearchiveerd)

Artikel Knack (gearchiveerd)

Artikel Omroep Brabant (gearchiveerd)

Rechtspraak.nl (gearchiveerd)

Waarschuwing federale en Vlaamse belastingsdienst (gearchiveerd hier en hier)

Factcheck dpa

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.