Het Duitse leger

Herstructurering moet binnenlandse veiligheid waarborgen

23.08.2022, 11:30 (CEST), laatst geüpdate: 25.08.2022, 17:00 (CEST)

Het blijkt maar weer dat het Duitse leger weinig hoeft te doen om voor argwaan te zorgen. Een herstructurering door de minister van Defensie zorgt direct voor verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog.

De Russische inval in Oekraïne heeft veel Europese landen doen beseffen dat hun defensie niet op orde is. Dat geldt met name voor Duitsland, die nu na jaren bezuinigen miljarden in zijn leger investeert. Een herstructurering van een deel van het Duitse leger maakt enkele Facebookgebruikers (hier, hier) echter sceptisch. Het Duitse leger zou volgens hen per 1 oktober 2022 op straat patrouilleren. Het aangekondigde 'Bundeswehr Territoriales Kommando' wordt omschreven als 'een soort gestapo die "Ausweis Bitte!" gaat doen'. Dit zou ook nog eens samenhangen met een mondkapjesplicht voor ongevaccineerden per 1 oktober. Wil de Duitse regering met haar investeringen in het leger werkelijk haar bevolking weer onderdrukken? Natuurlijk niet: ze wil haar burgers juist beter voor toekomstige crises beschermen.

Beoordeling

De claim dat het Duitse leger per 1 oktober 2022 door de straten zou gaan patrouilleren is volledig uit de lucht gegrepen. In een mededeling in juni 2022 kondigde de Duitse minister van Defensie een herstructurering van de binnenlandse troepen aan. Onder andere door de Russische dreiging krijgt het 'Territoriales Führungskommando der Bundeswehr' een eigen commandopost. Doel is dat de binnenlandse strijdkrachten beter georganiseerd zullen zijn bij volgende crises. Van een mondkapjesplicht voor ongevaccineerden is ook geen sprake.

Feiten

Per 1 oktober 2022 wordt in Duitsland het 'Territoriale Führungskommando der Bundeswehr' opgezet, liet de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht in deze mededeling in juni 2022 weten. Dit commando zal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van bevelen met betrekking op de binnenlandse veiligheid. Denk hierbij aan de ondersteuning en hulpverlening tijdens (natuur-)rampen, nationale crises en civiel-militaire samenwerking.

Het werk van het commando is niet nieuw. Het gaat om een herstructurering van het 'Kommando Territorialen Aufgabe der Bundeswehr'. De inzetbaarheid van de binnenlandse krachten was tot nu toe over verschillende terreinen verdeeld en viel niet direct onder het Ministerie van Defensie. De herstructurering gaat hier verandering in brengen.

En waarom? De inval vanuit Rusland, de coronacrisis en de grote overstromingsramp in het Ahrtal vorige zomer hebben het belang van directe inzetbaarheid van de binnenlandse strijdkrachten aangetoond, aldus Lambrecht. Het leger heeft kennis en kunde om in crisessituaties de lokale instanties te hulp te schieten.

De herstructurering betekent op geen enkele manier dat Duitse soldaten op straat gaan patrouilleren. Het gaat erom dat op de achtergrond alles in orde wordt gebracht om bij een volgende binnenlandse crisis direct en snel paraat te kunnen staan.

Duitsland is overigens niet het enige Europese land met een dergelijk binnenlands legercommando. Onder andere Frankrijk en Zweden hebben vergelijkbare legereenheden die voor dezelfde doeleinden worden ingezet.

Mondkapjesplicht

Begin augustus kwam de Duitse regering met een set coronaregels die vanaf oktober 2022 zullen gelden. Op federaal niveau is besloten tot een mondkapjesplicht in ziekenhuizen, zorginrichtingen, vliegtuigen en lange afstandstreinen. Of er in andere openbare ruimtes een mondkapjesplicht zal gelden, beslissen de deelstaten zelf. Er is dus geen sprake van een algemeen geldende plicht. En in de regels wordt op geen enkele manier onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

(Stand van zaken: 23.8.2022)

Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Territoriale Führungskommando der Bundeswehr, verklaring Lambrecht (gearchiveerd)

Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (gearchiveerd)

Verdeeld over verschillende terreinen (gearchiveerd)

Militaire hulp coronacrisis (gearchiveerd)

Militaire hulp Ahrtal (gearchiveerd)

'Commandement Terre pour le territoir national' Frankrijk (gearchiveerd)

'Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna' Zweden (gearchiveerd)

Coronaregels voor heel Duitsland (gearchiveerd)

Eigen beslissingen deelstaten (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.