Biden won verkiezingen in 2020

Schaarse hertellingen leveren geen andere resultaten op

11.07.2022, 16:52 (CEST)

Hoewel Joe Biden al bijna anderhalf jaar president van de Verenigde Staten is, blijven claims over verkiezingsfraude circuleren. Maar ook bij hertellingen blijkt steeds weer: Biden won.

Van de 50 Amerikaanse staten, zouden er 46 een hertelling van de stemmen van de presidentsverkiezingen in 2020 hebben gedaan. Uit die tellingen zou volgens berichten op sociale media (hier en hier) zijn gebleken dat Biden toch heeft verloren. Hoe zit dit?

Beoordeling

De berichten kloppen niet. Er is geen hertelling geweest in 46 staten. Vrijwel direct na de verkiezingen, in november 2020, waren er officiële hertellingen van de stemmen in twee staten. Er waren ook nog enkele stemprocedurechecks en rechtszaken. Hieruit kwam telkens opnieuw Joe Biden als winnaar uit de bus.

Feiten

Ook in 2022 duiken beweringen over verkiezingsfraude in de Verenigde Staten nog op. Het gerucht dat 46 van de 50 staten een hertelling hebben gedaan en dat dit op een verlies voor president Joe Biden wees, komt niet enkel in Nederland voor. Dit exacte bericht dook in april ook al op bij Amerikaanse sociale mediagebruikers.

De berichten zijn echter onzin. Sinds de verkiezingen van november 2020 werden er een aantal hertellingen van de stemmen gedaan. Het gaat alleen zeker niet om 46 van de 50 staten. De resultaten van de hertellingen wijzen bovendien keer op keer uit dat Biden de verkiezingen won.

Het gerucht werd in april ook al ontkracht in factchecks van Reuters en Check Your Fact.

In het Amerikaanse systeem bestaat een ‘recount’ (hertelling) en een ‘audit’. Dit lijkt erg op elkaar, maar is niet precies hetzelfde. Een audit is een check dat alle stemsystemen naar behoren hebben gewerkt tijdens de verkiezing. Hiervoor wordt meestal maar een deel van de stemmen opnieuw geteld als steekproef. Een hertelling is een reactie op de uitkomst van een verkiezing, bijvoorbeeld wanneer de marge heel klein is. Hierbij worden doorgaans alle stemmen opnieuw geteld.

Hertellingen leidden niet tot andere uitslag

Een analyse van maart 2021, van het Stanford-MIT Healty Elections Project laat zien dat er tot dat punt hertellingen waren geweest in Georgia en in twee ‘counties’ in Wisconsin. Er was bovendien een audit voor de staat Michigan. Al deze procedures wezen nogmaals uit dat Biden in die staten had gewonnen.

In de staat Arizona werd in 2021 nog een serie audits gedaan voor Maricopa County, op verzoek van de Republikeinse senaat van die staat. De stemmen werden met de hand geteld en wezen uit dat ook hier Joe Biden de verkiezing had gewonnen.

Ook in Texas werd het verkiezingsresultaat in een paar counties aangevochten door oud-president Trump door middel van een audit, ondanks dat hij die staat had gewonnen. In de vier counties met de meeste inwoners (Collin, Dallas, Harris en Tarrant) en bijna 3,9 miljoen stemmen werden opnieuw onder de loep genomen.

De eerste resultaten kwam op 31 december 2021 naar buiten. Uit dat voorlopige rapport kwamen een aantal onterechte stemmen naar boven, maar niets van betekenis voor de uitslag. Over de tweede fase van het onderzoek is nog geen rapport veschenen.

Rechtszaken

In totaal zijn er dus maar twee echte hertellingen, ofwel recounts, geweest: in Georgia en Wisconsin. Wel registreerde de non-profit Ballotpedia 100 rechtszaken in 15 staten en het district Columbia, die op de een of andere manier te maken hadden met de verkiezingen van 2020. Geen van deze zaken leidden tot bewijs voor fraude of manipulatie van de verkiezingen.

Joe Biden won de presidentsverkiezingen van 2020 met 306 elecorale stemmen, tegen 232 electorale stemmen voor Trump. Geen van de rechtszaken, hertellingen en audits die achteraf werden gedaan kwamen tot een andere conclusie. Een hertelling of audit werd bovendien maar gedaan in een aantal staten, niet in 46.

(Stand van zaken: 11/07/2022)

Links

Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Amerikaanse Facebookpost (gearchiveerd)

Factcheck Reuters (gearchiveerd)

Factcheck Check Your Fact (gearchiveerd)

Audits vs Recounts (gearchiveerd)

Analyse Standford-MIT (gearchiveerd)

Audit in Arizona (gearchiveerd)

Verslag eerste fase onderzoek Texas (gearchiveerd)

Over resultaten eerste fase (gearchiveerd)

Nog geen rapport tweede fase (gearchiveerd)

Over Ballotpedia (gearchiveerd)

Ballotpedia over rechtszaken (gearchiveerd)

Verkiezingsuitslag (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.