Oud gerucht opnieuw verspreid

Marketingplan uit 2016 staat los van stikstofbeleid

17.06.2022, 15:02 (CEST)

Een initiatief om Nederland wereldwijd beter in de markt te zetten, wordt onterecht gezien als masterplan om van Nederland één grote stad te maken en boeren te onteigenen.

Het marketingplan TristateCity zou de grote boosdoener zijn voor de Nederlandse boeren. Volgens dat plan zouden er 30 miljoen mensen in Nederland moeten wonen in 2030, en zouden de boeren onteigend moeten worden. Daarvoor is de stikstofcrisis een handig excuus, claimen sommigen. Of loopt er iets fout in de redenering en wonen die 30 miljoen al in de zone die de Tristate city bedekt? 

Beoordeling

Het TristateCity Network is een marketingplan om Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen als één handelsregio aan de wereld te verkopen. Er is geen plan om een megastad van 30 miljoen inwoners te maken, waarvoor de onteigening van de boeren nodig is. In deze regio wonen namelijk al 30 miljoen mensen. Dit alles heeft dus ook niets te maken met het huidige stikstofbeleid. 

Feiten

De Nederlandse regering presenteerde in juni 2022 zijn plannen om het stikstofprobleem tegen te gaan, wat veel protest uitlokte. Vooral boeren waren niet blij met dit plan om de stikstofuitstoot in te perken, omdat dit inhoudt dat zij op bepaalde plaatsen moeten ophouden.

Maar volgens sommigen op sociale media is de echte reden te vinden bij het TristateCity Network-initiatief. Dit zou een plan zijn om van Nederland een megastad te maken met 30 miljoen inwoners. En daarvoor is bouwgrond nodig, die dan van de boeren komt. Maar die redenering is toch ernstig bij de haren getrokken. 

TristateCity Network

TristateCity Network is een initiatief van marketeer Peter Savelberg uit 2016, gesteund door onder andere ondernemersvereniging VNO-NCW. Savelberg is niet van plan een megastad te bouwen. Hij vindt eigenlijk dat Nederland, samen met Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, al één verstedelijkte zone vormt. Als marketeer is Savelberg dan ook van mening dat het interessanter is om de regio als één project in het buitenland aan handelspartners te promoten.

De website biedt momenteel niet veel concrete informatie. Wel valt nog te lezen dat de initiatiefnemers ontkennen iets met het stikstofplan van de regering te maken te hebben. Er zijn wel genoeg gearchiveerde versies van de website, waarop veel informatie over het project valt te ontdekken.

En wat blijkt dan? Het initiatief is niet van plan om 30 miljoen mensen in Nederland te laten wonen. De initiatiefnemers komen wel tot de conclusie dat als Nederland als handelspartner wil concurreren met miljoenensteden in Azië, het heel de verstedelijkte zone die Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen omvat, als één handelszone moet promoten. Deze zone omvat volgen TristateCity Network ruim 30 miljoen inwoners, wat volgens deze online tool min of meer klopt. 

In artikelen over het project (voornamelijk uit 2016 en 2017; hier, hier, hier, hier, hier en hier) komt steeds hetzelfde verhaal naar voren: Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zijn al één verstedelijkt gebied en handelzone met ongeveer 30 miljoen inwoners. Om de concurrentie met megasteden in het buitenland aan te gaan, is het nodig om de drie regio's samen te promoten: het TristateCity Network. Het is dus in essentie slechts een verkooppraatje. Er hoeft niemand naar Nederland te verhuizen om aan het doel te komen.

De heisa rond het initiatief is niet nieuw. Al in 2020 werden er artikelen gepubliceerd die het initiatief fout duiden. Nu het kabinet haar stikstofbeleid heeft aangekondigd, krijgt deze desinformatie online een nieuwe impuls.

Of het huidige stikstofplan rechtvaardig dan wel goed beleid is, kan ieder zijn eigen mening over vormen. Maar met het TristateCity Network heeft het plan niets te maken. Deutsche Presse-Agentur (dpa) heeft ook al andere desinformatie rond het huidig stikstofbeleid ontkracht. 

(Stand van zaken: 17.06.2022)

Links

Twitterpost (gearchiveerd)

Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

Facebookpost III (gearchiveerd)

Artikel Trouw (gearchiveerd)

Artikel AD.nl (gearchiveerd)

Tristate City Network (gearchiveerd, oudere gearchiveerde versie)

Gearchiveerde versie over initiatiefnemers Tristate City Network

Interview Peter Savelberg (gearchiveerd)

Artikel BIG nieuws (gearchiveerd)

Gearchiveerde visie Tristate City Network

Populatie-tool (gearchiveerde versie met Tristate City Network)

Artikelen over Tristate City Network hier, hier, hieren hier (gearchiveerd hier, hier, hier en hier)

Artikel Burgerfront.nl (gearchiveerd)

Artikel Dissident One (gearchiveerd)

Factcheck dpa

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.