Geen chemtrails

Spaans decreet regelt ontsmetten van binnenruimtes

14.06.2022, 17:20 (CEST)

Tijdens de eerste lockdown zou Spanje zijn burgers via vliegtuigen beneveld hebben met 'chemtrails' onder toezicht van de VN. Dat zou een decreet uitwijzen. Maar dat is niet waarover het decreet gaat.

Dodelijke chemtrails werden via vliegtuigen neergespoten over Spaanse burgers tijdens de noodtoestand op het hoogtepunt van de coronapandemie. Dat zou een ministeriële regeling uit 2020 moeten aantonen, aldus de website World Unity. Screenshots daarvan worden in juni 2022 gedeeld op Facebook.

Beoordeling

Er is hier helemaal geen sprake van "dodelijke chemtrails", maar van een ministeriële regeling die het leger toelaat via verneveling binnenruimtes te ontsmetten tijdens de eerst coronagolf in het voorjaar van 2020. Chemtrails bestaan niet, en er is geen sprake van enige betrokkenheid van de VN. De beweringen zijn dan ook over de hele lijn fout.

Feiten

De bewering gaat terug op een ministeriële regeling van 17 april 2020, die op zijn beurt terug gaat op het Koninklijk Besluit van 14 maart 2020. Daarmee werd de noodtoestand afgekondigd in Spanje tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Die gaf onder andere de ministeries van Volksgezondheid en Defensie verruimde bevoegdheden om coronamaatregelen af te kondigen en toe te passen.

Deze regeling moet dan ook in dat specifiek juridisch kader begrepen worden. De eerste noodtoestand werd opgeheven op 21 juni 2020. Er volgde nog een tweede noodtoestand, in de herfst van 2020, die finaal eindigde op 9 mei 2021. Sinds de noodtoestand niet meer bestaat is de regeling ook niet meer van kracht.

Maar zelfs toen dit besluit van kracht was, had het absoluut niets met chemtrails te maken. Het gaat over het ontsmetten via (micro)verneveling van gesloten binnenruimtes zoals sociale wooncentra, ziekenhuizen en gevangenissen door het Spaanse leger in opdracht van de minister van Volksgezondheid. Er is evenmin ergens sprake van het gebruik van vliegtuigen of chemtrails om dat te doen.

Toch is het niet de eerste keer dat deze regeling het onderwerp van desinformatie is. De Spaanse krant La Vanguardia schreef er in april 2020 ook al een artikel over waarin het de claim ontkracht, net zoals dpa in oktober 2021.

Tenslotte zou er een link zijn met een geheim programma van de Verenigde Naties. Aangezien men de claim baseert op nationale wetgeving, zijnde een minsteriële regeling, heeft de VN daar helemaal niets mee te maken. Nationale legislatie is niet hun bevoegdheid, hoewel ze tijdens de coronapandemie wel nationale overheden adviseerden bij de aanpak van de crisis.

Chemtrails bestaan niet

Los van het feit dat deze ministeriële regeling helemaal niets te maken heeft met verneveling via vliegtuigen, bestaan chemtrails sowieso niet. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor en het gaat om niets meer dan een complottheorie. De strepen die vliegtuigen achterlaten in de lucht zijn louter onschuldige condensstrepen, die nog lange tijd zichtbaar kunnen blijven.

(Stand van zaken: 14/06/2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel World Unity (gearchiveerd)

Dpa-factcheck

Dpa-factcheck over chemtrails

Orden SND/351/2020 ter uitvoering van KB 463/2020 (hier en hier gearchiveerd)

Juridisch tijdschrift Diario La Ley over het decreet (gearchiveerd)

Tijdlijn verloop van de coronapandemie in Spanje (gearchiveerd)

Artikel El Dario laatste opheffing noodtoestand (gearchiveerd)

Factcheck La Vanguardia (2020) (gearchiveerd)

Respons VN tijdens coronapandemie (gearchiveerd)

Over dpa-factchecks

Deze factcheck is geschreven in het kader van het Third Party Fact Checking-programma van Facebook/Meta. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Uitleg van Facebook/Meta over de omgang met accounts die onjuiste informatie verspreiden, vindt u hier.

Inhoudelijke aan- of opmerkingen kan u sturen naar factcheck-netherlands@dpa.com met een link naar de desbetreffende Facebookpost. Gelieve hiervoor de juiste sjablonen te gebruiken. Richtlijnen voor bezwaren vindt u hier.