Investeerdersdocument van BioNTech toont enkel juridische voorzichtigheid

03.05.2022, 17:24 (CEST)

Een document van de farmaceut BioNTech zou bewijs zijn dat Pfizer geen permanente goedkeuring krijgt voor het coronavaccin dat zij samen met BioNTech ontwikkelden. "Geen goedkeuring = hét bewijs dat we voorgelogen werden!," is te lezen op Facebook.

Beoordeling

De passage waarnaar de Facebookberichten verwijzen laat niet zien dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech geen goedkeuring zal krijgen. Sterker nog, in de Verenigde Staten hebben ze die definitieve goedkeuring al gekregen. Het BioNTech-document is bedoeld voor investeerders en wijst alleen op de mogelijke investeringsrisico’s.

Feiten

In de berichten online is een afbeelding met een stuk tekst te zien. Hierin is een passage waaruit de conclusie wordt getrokken dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech geen goedkeuring krijgt.

Boven de tekst staat ook een URL naar een website van BioNTech. Door de ontbrekende letter toe te voegen aan ‘html’, is het document in kwestie te vinden. Het gaat om een rapport over 2021 aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dat is de toezichthouder voor de bescherming van investeerders en het reguleren van de effectenmarkt. Zo’n rapport moet jaarlijks door buitenlandse bedrijven worden ingediend bij de instantie. In totaal omvat het 700 pagina’s. De passage die online wordt uitgelicht staat al op pagina 6 , onder het kopje 'risicofactoren'.

Hier wordt uitgelegd dat de farmaceutische industrie gevoelig is voor risico’s en dat deze altijd in overweging moeten worden genomen bij het doen van een investering in het bedrijf. Als derde punt staat hier: "We zullen misschien niet in staat zijn om genoeg doeltreffendheid en veiligheid van ons COVID-19 vaccin en/of variant-specifieke formuleringen te laten zien om permanente goedkeuring te verkrijgen in de VS, het VK, de EU en andere landen waar het nu is goedgekeurd voor noodgebruik."

Twee pagina’s hierboven staat bovendien een extra statement over uitspraken die gaan over de toekomst. Hierin staat dat beweringen die bijvoorbeeld het woord 'may' bevatten – wat bij dit citaat het geval was – gevoelig zijn voor risico’s, onderzekerheden en aannames. Deze voorspellingen moeten dus niet als een historisch feit worden aangenomen, maar kunnen door allerlei factoren veranderen.

Juridische voorzichtigheid

Uit de gemarkeerde passage kan dus om twee reden niet de conclusie worden getrokken dat het coronavaccin geen definitieve goedkeuring zou krijgen. Ten eerste omdat BioNTech in die paragraaf alleen wijst op een mogelijk risico voor investeerders, het zegt niet dat die goedkeuring van de vaccins zeker uitblijft. En ten tweede omdat het ook nog een mogelijk toekomstscenario is en geen vaststaand feit.

Het enige wat hieruit te lezen is, is hoe de farmaceut zich juridisch indekt. Dat legde Deutsche Presse-Agentur (dpa) eerder al uit in een Duitstalige factcheck over dit document.

De Amerikaanse wetgeving bevat namelijk een waarschuwing. Hierin staat dat in het verleden uitspraken van bedrijfsleiding over toekomstige gehoopte of verwachte winsten, door investeerders gebruikt werden om schadevergoeding te eisen als deze winsten niet daadwerkelijk tot stand kwamen. BioNTech wil dat voorkomen en schrijft alles dus extreem voorzichtig op in het jaarverslag.

Goedkeuring

Het Pfizer/BioNTechvaccin tegen COVID-19 (Comirnaty) is door gezondheidsinstanties wereldwijd veilig bevonden, net als een aantal andere coronavaccins. Het is bovendien geen ‘experimenteel goedje’, zoals wordt beweerd. Het vaccin is voor goedkeuring uitvoerig getest op veiligheid en werking in klinische studies waar duizenden mensen onderdeel van waren. Er zijn ook daarna nog meerdere peer-reviewed onderzoeken naar de verschillende vaccins geweest, waaruit bleek dat deze veilig zijn.

In de EU is Comirnaty nog voorwaardelijk goedgekeurd. In de VS werd het echter in augustus 2021 al definitief goedgekeurd voor volwassenen. De bewering dat "Pfizer geen permanente goedkeuring krijgt" is dus onzin. Die goedkeuring is er namelijk al.

(Stand van zaken: 03/05/2022)

Links


Facebookpost I (gearchiveerd)

Facebookpost II (gearchiveerd)

BioNTech document (gearchiveerd)

Duitstalige dpa-factcheck

Amerikaans handelsrecht (gearchiveerd)

Over geteste vaccins (gearchiveerd)

Voorwaardelijke goedkeuring EU (gearchiveerd)

Persbericht goedkeuring FDA (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com