Verhaal over gevonden foetussen in Washington DC bevat meerdere onwaarheiden

20.04.2022, 11:06 (CEST)

Op Facebook gaat een video rond over de vondst van geaborteerde foetussen in een bak voor medisch afval. In de video is Amerikaanse verslaggever en politiek commentator Tucker Carlson te zien die het nieuws tijdens zijn televisieprogramma Tucker Carlson Tonight bespreekt, gevolgd door een reportage en zijn persoonlijke commentaar. In de video wordt beweerd dat meer dan honderd foetussen, waaronder een aantal die levensvatbaar waren, als medisch afval werden gedeponeerd. Een Nederlandse Facebookgebruiker merkt ook nog op dat een wet onder president Biden werd aangepast zodat abortus tot en met de veertigste week van zwangerschap mogelijk is. Wat is daar allemaal van waar?

Beoordeling

In een huis in Washington DC werden inderdaad verschillende foetussen gevonden. Hoe de anti-abortusactivisten die in hun bezit kregen is nog niet helemaal duidelijk. Abortus is in Washington DC gedurende de volledige zwangerschap legaal. Daarnaast worden foetale overblijfselen niet als medisch afval beschouwd of door derde partijen als medisch afval verwerkt. Het is ook niet zo dat president Biden een abortuswet heeft aangepast om abortus tot en met de veertigste week van een zwangerschap legaal te maken.

Feiten

Op 31 maart 2022 vond de politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC vijf foetussen in het huis van anti-abortusactivist Lauren Handy (28). Handy is een bekende van de politie en het gerecht. In voorgaande jaren is Handy meerdere keren gearresteerd tijdens anti-abortusdemonstraties.

De politie kwam in actie nadat zij een tip hadden ontvangen van mogelijk biologisch gevaarlijk afval in een huis. Lokaal nieuwsprogramma WUSA9 filmde het moment dat de politie het huis van Handy doorzocht en met zakken naar buiten kwam.

De hoofdcommissaris van de politie, Ashan M. Benedict, zei hierna tijdens een persconferentie dat de gevonden foetussen legaal geaborteerd leken te zijn. Daar voegde hij aan toe dat geen forensisch onderzoek wordt gedaan naar de foetussen omdat er geen sprake lijkt te zijn van misdaad, maar dat wel wordt onderzocht hoe deze in het huis van Handy terecht zijn gekomen. De dienst forensische pathologie van Washington DC heeft aangegeven dat er geen sprake zal zijn van een autopsie, aangezien de foetussen legaal geaborteerd waren.

Handy zegt dat ze samen met mede-activist Terissa Bukovinac (41) een chauffeur benaderde die dozen met het label ‘medisch afval’ in zijn wagen aan het laden was, en een doos mee wist te krijgen. Daarin zouden ze meer dan honderd foetussen in hebben gevonden, waaronder vijf die volgens hen in een vergevorderd punt in de zwangerschap waren geaborteerd. De groep claimt dat zulke late abortussen illegaal zijn: dat is (in Washington DC) niet waar. Washington DC heeft één van de meest liberale abortuswetgevingen in de VS. Er is geen specifiek tijdstip in de zwangerschap waarbij abortus illegaal wordt.

Medisch afvalverwerker spreekt verhaal tegen

Er is nog enige onduidelijkheid over hoe Handy precies aan de foetussen kwam. Details hierover zijn beperkt aangezien het politieonderzoek lopende is. Curtis Bay Medical Waste Services, waar Handy beweert een doos met medisch afval van te hebben gekregen, bracht een verklaring naar buiten. Daarin staat dat op 25 maart - de dag dat de verdachten beweren de foetussen te hebben gekregen - een van hun werknemers ‘drie pakketjes van de kliniek had meegenomen’ en deze vervolgens allemaal heeft geleverd bij het afvalverwerkingsbedrijf. "Op geen enkel moment heeft een Curtis Bay werknemer een pakket overhandigd aan derden, alle uitspraken die het tegendeel beweren zijn onjuist."

In hun "gids voor het speciale afvalbeheerplan" zegt het bedrijf dat het "op grond van hun exploitatievergunning, uitgegeven door de staat, uitdrukkelijk verboden is om bepaalde soorten afval te verwerken in onze gecontroleerde verwerkingsfaciliteiten", inclusief foetale overblijfselen. Claims dat geaborteerde foetussen als medisch afval worden verwerkt, zijn dus ongegrond.

Recht op abortus vs. abortuswetgeving

Het recht op abortus is in de VS federaal erkend sinds de uitspraak in Roe v Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar het regelen van de abortuswetgeving is een statelijke aangelegenheid. In verschillende staten gelden dus verschillende regels en beperkingen.

Er kan dus ook geen sprake zijn van een wet die door de federale regering, onder president Biden, werd aangepast zodat abortus mogelijk is tot en met de veertigste (en laatste) week zwangerschap. De claim zelf is niet nieuw. Al tijdens de presidentsverkiezing in 2020 beweerde toenmalig president Trump dat president Biden voorstander is van zulke late abortus. Biden herhaalde meermaals dat dit niet het geval is, hoewel hij wel achter het recht op abortus staat.

(Stand van zaken: 19.04.2022)

Links:


Facebookpost (gearchiveerd) (video gearchiveerd)

Artikel WUSA9 (gearchiveerd)

Artikel Washington Post met verklaring forensisch patholoog (gearchiveerd)

Artikel Washington Post met reactie Curtis Bay (gearchiveerd)

Curtis Bay Medical Waste Services managementplan voor medisch afval(gearchiveerd)

Overzicht abortuswetten in de VS (gearchiveerd)

Abortus in Washington DC (gearchiveerd)

Over het recht op abortus in de VS (gearchiveerd)

Newsweek over Biden, Trump en abortus (gearchiveerd)

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com