DNA-onderzoek bevestigt dat Anastasia Romanov in 1918 stierf

09.03.2022, 17:38 (CET)

Is Melania Trump de kleindochter van Anastasia, jongste dochter van de laatste Russische tsaar? Dat is in ieder geval wat een Facebookgebruiker beweert in een post waar ze een fotocollage deelt van twee foto's van Melania Trump en één van een vrouw die dan Anastasia zou moeten zijn. 

Beoordeling

Melania Trump is niet de kleindochter van Anastasia Romanov. Anastasia Romanov stierf met de rest van haar familie op 17 juli 1918.

Feiten

Voordat vast te stellen is of Melania Trump de kleindochter is van Anastasia Romanov, is het belangrijk te vermelden dat de middelste foto in de post geen foto van Anastasia Romanov is. De foto is een uitsnijding uit deze foto van de vier dochters Romanov. Anastasia is de middelste dochter die rechtop staat. De dochter die zit, en in de Facebookpost wordt gebruikt, is haar oudere zus Tatiana.

Anastasia

Anastasia Romanov was de jongste dochter van Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland. Na de Russische revolutie van 1917 werd de tsaar afgezet en op 17 juli 1918 werd hij samen met zijn vrouw, vier dochters en zoon vermoord door aanhangers van de bolsjewieken. Daarmee eindigde de dynastie van de Romanovs en sindsdien kende Rusland geen tsaren meer. 

Al meteen na de executie doen er echter geruchten de ronde dat Anastasia op miraculeuze wijze deze executie zou hebben overleefd. Zo dook in 1920 een vrouw in Berlijn op - die zich later Anna Anderson zou noemen - waarvan men dacht dat ze Anastasia was. DNA-onderzoek heeft echter sindsdien uitgesloten dat deze vrouw Anastasia was.   

Anastasia was 17 jaar op het moment van de executie. Ze was nog niet getrouwd en er is nergens sprake van dat ze al kinderen zou hebben gehad. De enige manier waarop ze de grootmoeder van Melania Trump kan zijn, is dus als Anastasia inderdaad de executie overleefd heeft.  

Na de val van de Sovjet-Unie werden de lichamen van de Romanovs in 1991 opgegraven. In het graf werden initieel enkel de restanten van de tsaar, zijn vrouw en drie kinderen (Olga, Tatiana en Marie of Anastasia) gevonden. Dit deed de geruchten weer aanzwellen dat Anastasia inderdaad de executie had overleefd. In 2007 werden echter twee andere lichamen gevonden in een nabijgelegen graf, die later Alexei en de vierde dochter bleken te zijn. Dat het hier wel degelijk om de Romanovs ging, werd ook door DNA-onderzoek aangetoond.

Aangezien ook de restanten van Tatiana Romanov gevonden zijn, en zij ook ongetrouwd en kinderloos was op het moment van executie, kan ook zij niet de grootmoeder van Melania Trump zijn. 

Melania Trump

De ouders van Melania Trump werden geboren in 1944 en 1945. In de post wordt niet gezegd of Anastasia Romanov de grootmoeder van Melania Trump langs moeders- of vaderskant zou zijn. Maar aangezien ze al in 1918 overleed, kan ze moeilijk de moeder van een van Melania ouders zijn geweest. De grootmoeder van Melania Trump langs moederskant is volgens een Sloveens nieuwsartikel Amalia Ulčnik (geboren als Gliha). De grootmoeder langs vaderskant zou Antonija Ribi heten. 

(Stand van zaken: 09.03.2022)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Foto dochters Romanov (gearchiveerd)

Foto Tatiana Romanov (gearchiveerd)

Anastasia Romanov (gearchiveerd)

Over de executie van de Romanovs (gearchiveerd)

Artikel Washington Post (gearchiveerd)

Artikel Independent (gearchiveerd)

DNA-onderzoek (gearchiveerd)

Sloveens artikel (gearchiveerd)

Onofficiële biografie Melania Trump (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com