CDC-directeur verwees naar studie onder gevaccineerden, niet de algemene bevolking

25.01.2022, 14:16 (CET)

Een interview met CDC-directeur Rochelle Walensky wordt veel gedeeld op Facebook (hier, hier). Zo zou ze gezegd hebben dat drie op vier van de mensen die overlijden aan COVID-19, minstens vier comorbiditeiten hebben. Of dat COVID-19 in 75 procent van de gevallen voorkomt bij ouderen met vier comorbiditeiten. Volgens een artikel dat gedeeld wordt op Facebook gaat het dan weer om mensen die overlijden door het vaccin.

Beoordeling

Een bepaald segment van een interview werd zonder context gepresenteerd, waardoor het lijkt dat CDC-directeur Walensky zegt dat 75% procent van de COVID-19-overlijdens door comorbiditeiten komt. Het gaat echter om meer dan 75 procent van de overlijdens in een studie onder gevaccineerde mensen en toont aan dat het vaccin effectief is. 

Feiten

Rochelle Walensky is de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In die hoedanigheid werd ze uitgenodigd in het praatprogramma Good Morning America om te spreken over de coronamaatregelen. Op 02:33 vraagt de presentator naar de resultaten van een bemoedigende studie en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. 

Walensky antwoordt door de studie in kwestie samen te vatten: Ze werd uitgevoerd bij 1,2 miljoen gevaccineerde mensen. En bij slechts 0,015 procent van hen kwam COVID-19 in ernstige vorm voor en slechts 0,003 procent overleed. Bij de mensen die overleden waren, had 78 procent minstens vier comorbiditeiten; extra factoren die een patiënt kwetsbaar maken zoals astma of diabetes.

Wat Walensky hier zegt komt helemaal overeen met de samenvatting van de studie. De conclusie van de studie is dan ook dat vaccinatie werkt tegen COVID-19-hospitalisatie en overlijden en dat de vaccinatiegraad moet verhoogd worden. 

Video zonder context

Deze uitspraken werden misbruikt om te stellen dat COVID-19 dus niet zo ernstig zou zijn. Veel verwarring rond dit interview komt voort uit een video, waar Twitter zelf bijzet dat de beelden context missen. In deze video is een heel specifiek stuk uit het interview te zien. Dit wordt dan ook veelvuldig gedeeld en is het onderwerp van meerdere factchecks. (hier, hier en hier)

Zonder te weten dat het hier over een studie onder gevaccineerden gaat, zou je op basis van deze video alleen kunnen concluderen dat Walensky het heeft over iedereen die aan COVID-19 overleden is en dat het overgrote merendeel al een risicopatiënt was. In de VS gaat het dan om zo'n 850 000 mensen op het moment van schrijven. Maar ze spreekt dus wel degelijk over de 0,003 procent van de 1,2 miljoen gevaccineerde mensen in de studie. 

Frontnieuws

In het artikel van Frontnieuws wordt wel gezegd dat het hier om gevacineerden gaat. Maar het artikel wekt de indruk dat de studie over de gevaren van vaccinatie gaat en dat het hier gaat om mensen die overleden zijn ten gevolge van de vaccinatie. Walensky zou de info over de comorbiditeiten delen om te laten zien dat mensen die overlijden door het vaccin al zeer kwetsbaar waren. Deze conclusie kan echter helemaal niet getrokken worden, noch uit het interview, noch uit de studie. Het gaat over 36 gevaccineerde mensen die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19

(Stand van zaken: 25.01.2022)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Tweet 1 (gearchiveerd)

Artikel Frontnieuws (gearchiveerd)

Facebookpost 3 (gearchiveerd)

Rochelle Walensky (gearchiveerd)

Interview Good Morning America (gearchiveerd)

Gearchiveerde video

Studie CDC (gearchiveerd)

Comorbiditeiten (gearchiveerd)

Tweet Del Bigtree (gearchiveerd)

Tweet Clay Travis (gearchiveerd)

Factcheck AFP (gearchiveerd)

Factcheck CNN (gearchiveerd)

Factcheck The Dispatch (gearchiveerd)

CDC Covid Data (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com