Brand brak uit in slaapzalen van de carabinieri in Rome

22.12.2021, 14:31 (CET)

Facebook- (hier en hier) en Twittergebruikers (hier en hier) delen een korte video van een uitslaande brand. In de beschrijving wordt vermeld dat het gaat om een militair magazijn in Italië. In het magazijn zouden vaccins voor militairen worden opgeslagen, die verplicht gevaccineerd moeten zijn. Dit zou "magisch" in brand gevlogen zijn. Zo wordt de suggestie gewekt dat deze brand is aangestoken door militairen die onder de verplichte vaccinatie willen uitkomen. 

Beoordeling

Het is nog onduidelijk wat de brand in de kazerne Salvo D'Acquisto bij Rome veroorzaakt heeft. De brand brak uit in de slaapzalen van de carabinieri, niet in een magazijn voor vaccins. Zo'n magazijn is trouwens niet aanwezig in de kazerne.

Feiten

In Italië moeten militairen sinds 15 december 2021 verplicht gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, op straffe van schorsing of loonverlies. Op diezelfde dag vloog een gebouw van de kazerne Salvo D'Acquisto in Rome in brand. Deze kazerne is een opleidings- en rekruteringscentrum van de militaire politie, ofwel de carabinieri.

Video's van de brand worden veelvuldig gedeeld op sociale media, met de vermelding dat het zou gaan om een brand in een magazijn waar vaccins liggen opgeslagen. De suggestie wordt telkens gewekt dat de brand zou zijn aangestoken door iemand die het oneens is met het verplicht maken van vaccins voor soldaten. 

Het klopt dat deze kazerne ooit gebruikt werd om de eerst geleverde vaccins voor Rome op te slaan. Elk artikel dat over deze brand verschenen is, vermeld echter dat de brand uitbrak in het woongedeelte van de rekruten, niet in een magazijn. (hier, hier, hier, hier, hier en hier)  

Ook wordt in geen enkel artikel vaccins of vaccinatie vernoemd. De meeste nieuwssites schrijven dat er vermoed wordt dat de brand door een kortsluiting is veroorzaakt, hoewel er nog geen zekerheid over de oorzaak is. Kwade opzet zou wel uitgesloten zijn.

Op vraag van dpa bevestigt een woordvoerder van de carabinieri dat de brand uitbrak in de slaapzalen van het achtste Carabinieriregiment "Lazio". Het voorval heeft niets met vaccinatie te maken, en volgens de woordvoerder is er op het moment van schrijven op het domein van de kazerne geen magazijn voor vaccins. 

Bij de brand was één gewonde, een soldaat die zich uit een raam liet vallen om aan de vlammen te ontsnappen. 

(Stand van zaken: 22.12.2021)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Tweet 1 (gearchiveerd)

Tweet 2 (gearchiveerd)

Gearchiveerde video

Artikel Il Sole 24 ore verplichte vaccinatie (gearchiveerd)

Video Inews24 (gearchiveerd)

Artikel Inews24 (gearchiveerd)

Artikel La repubblica (gearchiveerd)

Artikel Roma Today (gearchiveerd)

Artikel Roma Daily News (gearchiveerd)

Artikel Quitidiano (gearchiveerd)

Artikel Rai News (gearchiveerd)

Artikel La Stampa (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-belgium@dpa.com