Agenda 21 en Agenda 2030 van VN gaan over duurzame ontwikkeling

09.12.2021, 14:24 (CET)

Op Facebook doet een lijst de ronde (hier gearchiveerd) waarop de punten van "agenda 21-2030" van de Verenigde Naties (VN) zouden staan. Ook is een logo van het World Economic Forum zichtbaar. "De verborgen agenda", noemt een gebruiker het. Op de lijst staan enkele hele opvallende zaken, zoals de implementatie van een wereldwijd sociaal krediet-systeem en door de overheid grootgebrachte kinderen. Maar is dit wel echt een agenda van de VN?

Beoordeling

De agenda is niet van de Verenigde Naties, noch het World Economic Forum. De VN heeft inderdaad een Agenda 21 en een Agenda 2030, maar de punten van het op Facebook gedeelde lijstje zijn hier op geen enkele wijze uit af te leiden. Het WEF heeft geen inspraak gehad op de totstandkoming van de twee resoluties.

Feiten

Er bestaat bij de Verenigde Naties geen Agenda 21-2030. Wel zijn er twee separate resoluties, Agenda 21 en Agenda 2030. De lijst op Facebook zou dus een beknopte samenvatting van beide plannen kunnen zijn. Toch is dat niet het geval.

De twee resoluties hebben als gemene deler dat ze zich richten op duurzame ontwikkeling. Agenda 21 is tot stand gekomen tussen 3 en 14 juni 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië. Het is een flink boekwerk van 351 pagina’s. Een dik document dus, maar zaken als één wereldregering en één wereldleger – tegen wie zou dat ingezet worden? – komen er niet in voor.

Ook staan er geen plannen in voor een digitale munt. Sterker nog, het Engelse woord ‘currency’ wordt in de 351 pagina’s niet teruggevonden. Het hele lijstje hier uiteenzetten is wat overbodig, maar in ieder geval wordt er in dit stuk ook niet gerept over het microchippen van een hele populatie, ‘eindeloze’ verplichte vaccins of door de overheid grootgebrachte kinderen. Wel staan er voornemens in om de armoede onder kinderen verder terug te dringen.

Over deze resolutie gaan al lange tijd hardnekkige complottheorieën rond, blijkens dit stuk van de Britse krant The Guardian uit 2015. Het is tevens een goede publicatie voor wie geen tijd heeft om 351 pagina’s door te ploegen, maar toch wil weten wat er nu wél staat in Agenda 21.

Overigens is deze resolutie inmiddels behoorlijk gedateerd. Zoals gezegd is het plan opgesteld in 1992. Aan het einde van elk hoofdstuk staat de financiering van de in dat onderdeel besproken actiepunten. Neem als voorbeeld paragraaf 2.17 (pagina 7). Hieruit blijkt dat het de bedoeling was de actiepunten tussen 1993 en 2000 uit te voeren. Sindsdien zijn er nog wel evaluaties geweest en nieuwe plannen bedacht, waaronder Agenda 2030 in 2015. Ook dit initiatief richt zich op duurzame ontwikkeling.

Agenda 2030 is betrekkelijk korter dan Agenda 21 en heeft simpelweg 17 doelen. Die doelen blijven redelijk op de vlakte en behandelen zaken als het terugdringen van de armoede. Ook hier is weinig tot niets terug te vinden van de zogenaamde actiepunten in het lijstje op Facebook.

World Economic Forum had geen inspraak

Het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab is met een logo vertegenwoordigd op de nepresolutie op Facebook, maar wordt in beide echte resoluties met geen woord genoemd. Dit soort verdragen komt tot stand bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarbij hebben alleen de afgevaardigden van de aangesloten lidstaten een stem. Hoewel het het WEF - net als vele andere organisaties - vrij staat om te lobbyen bij de VN, heeft het geen directe inspraak op de totstandkoming van deze agenda’s gehad.

Wel is er enkele jaren later een overeenkomst gesloten tussen de VN en het WEF. Het WEF gaat eerstgenoemde helpen met de implementatie van de gestelde doelen. Niet zo vreemd, gezien de plannen van het WEF niet veel verschillen van die van de VN. En ook dat is weer niet zo vreemd, daar iemand die de wereld wil verbeteren toch al snel uit zou komen bij zaken als het terugdringen van armoede en bestrijden van de corruptie.

Echter, gezien de overeenkomst over de uitvoering van Agenda 2030, is het dus niet geheel onterecht om het logo van het WEF hierop te plakken. Met als kanttekening dat geen van de punten op het op Facebook gedeelde lijstje daadwerkelijk valt af te leiden uit de echte Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Claims doen al sinds 2014 de ronde

Zoals eerder aangehaald zijn de Agenda’s 21 & 2030 al jaren het onderwerp van zeer hardnekkige complottheorieën. Zo deelt het Belgische Knack in een factcheck hetzelfde lijstje in verschillende layouts. Volgens Knack circuleert de theorie over Agenda 21 (en later ook Agenda 2030) al sinds 2014 op het internet en werd het initieel vooral gepropageerd door Republikeinse politici uit de Verenigde Staten.

Al met al kan worden geconcludeerd dat er in de op Facebook rondgaande lijst met actiepunten geen enkele kern van waarheid zit dat dit een agenda zou zijn afkomstig van de Verenigde Naties.

(Stand van zaken: 09.12.21)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Agenda 21 (gearchiveerd)

Agenda 2030 (gearchiveerd)

The Guardian over complottheorieën Agenda 21 (gearchiveerd)

World Economic Forum (gearchiveerd)

Algemene Vergadering VN (gearchiveerd)

Overeenkomst VN en WEF (gearchiveerd)

Factcheck Knack (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com