Nieuwe documenten Pfizer betreffen periode na goedkeuring vaccin

06.12.2021, 16:14 (CET)

Verschillende gebruikers op Facebook, waaronder een Belgische actiegroep genaamd Viruswaarheid (hier gearchiveerd), claimen dat vaccinontwikkelaar Pfizer 1.223 doden tijdens de proeven heeft verzwegen. Dat zou blijken uit recent openbaar gemaakte stukken van de fabrikant. Een andere gebruiker deelt een link naar een blogpost met daarin dezelfde beweringen.

Beoordeling

De berichten kloppen niet. Het gaat hier niet om documenten uit de testfase van de Pfizer-vaccins, maar om het monitoren van bijwerkingen nadat het vaccin op de markt is gebracht. In de periode die in dit document aan bod komt zijn 267 miljoen prikken gezet en, inderdaad, volgens het stuk 1.223 doden gevallen. Die doden zijn echter niet specifiek aan de vaccins – die uitgebreid getest zijn op veiligheid – toe te schrijven. In deze periode werden vooral oudere, kwetsbare mensen gevaccineerd.

Feiten

Omdat de claims niet alleen in Nederland en België voorkomen, schreef Lead Stories er al een factcheck over. Hun conclusie: niet waar. Het gaat niet om doden die tijdens de testfase zijn gevallen. Het zit zo: meer dan dertig wetenschappers dienden een aanvraag in om stukken met data over de coronavaccins van Pfizer openbaar te maken. De Amerikaanse variant van een WOB-verzoek.

De inmiddels vrijgegegeven stukken zijn via deze pagina in te zien. Het document waar het getal van 1.223 in staat, is deze, op pagina 7. Er staat inderdaad 'fatal' bij, een fatale afloop dus. Dit stuk beslaat echter niet de testfase van de vaccins, maar bijwerkingen die 'post-authorization', dus na goedkeuring, zijn gerapporteerd. Ook nadat het vaccin op de markt is gebracht worden bijwerkingen immers nauwgezet gemonitord.

Hier gaat het om ruim 42.000 gevallen van mogelijke bijwerkingen, op het totaal aan mensen wereldwijd die het vaccin tussen de aftrap van de vaccinatiecampagne in december 2020 en 28 februari 2021 hebben ontvangen. Dat totaal lag toen op 267 miljoen gezette prikken. Dan is 1.223 ineens een klein aantal. Zeker voor wie de disclaimer iets hoger op dezelfde pagina leest: een gemelde bijwerking hoeft niet door het vaccin veroorzaakt te zijn. Hetzelfde geldt voor mensen die overlijden.

Dat terwijl de veiligheid van de vaccins al vóór het verschijnen op de markt uitgebreid is getest middels een klinische studie, onder ruim 43.000 mensen. Daar vielen in de vaccingroep twee doden, die niet aan het vaccin konden worden gelinkt. In de controlegroep, dus mensen die een placebo toegediend kregen, vielen zelfs meer doden.

Vooral ouderen gevaccineerd

Het sterftecijfer van 1.223 is bovendien niet zo vreemd als je bedenkt wie er in die periode gevaccineerd werd. Veel landen begonnen met het zorgpersoneel en, jawel, de meest kwetsbare mensen van de samenleving. Neem bijvoorbeeld Nederland. Hier werd al vroeg begonnen met "thuiswonenden vanaf 65 jaar, van oud naar jong". De oudste mensen kwamen dus als eerste aan de beurt. En dat gebeurde ook nog eens specifiek met Pfizer.

Het is dus niet ondenkbaar dat een groep oudere, kwetsbare mensen binnen afzienbare tijd na het ontvangen van hun vaccinatie komt te overlijden, zonder dat het ook maar iets met dat vaccin te maken hoeft te hebben.

Eén en ander is vergelijkbaar met de VAERS-database, waar iedereen met een computer bijwerkingen van vaccinatie kan indienen. Volgens de eerder gemelde blogpost komt in VAERS maar één procent van het totale aantal bijwerkingen binnen, maar het tegengestelde is waar. Omdat iedereen bijwerkingen kan melden, komt er een enorm aantal meldingen binnen die niets met het vaccin te maken hebben of waarvan de informatie zo gebrekkig is dat deze niet geverifieerd kan worden.

Al met al kan worden geconcludeerd dat het totale onzin is om te stellen dat Pfizer meer dan duizend vaccinatiedoden tijdens de testfase verzweeg. Het gaat om het monitoren van bijwerkingen nadat het vaccin is uitgerold. Het zou dus hooguit gaan om iets meer dan duizend doden op 267 miljoen gezette prikken. Maar: de doden kunnen niet zomaar automatisch aan het vaccin worden toegeschreven, dus naar alle waarschijnlijk ligt dit aantal nog eens vele malen lager.

(Stand van zaken: 06.12.21)

Links

Facebookpost 1, 2 & 3 (gearchiveerd 1, 2 & 3)

Blogpost (gearchiveerd)

Factcheck Lead Stories (gearchiveerd)

WOB-verzoek Amerikaanse wetenschappers (gearchiveerd)

Wat is een WOB-verzoek (gearchiveerd)

Vrijgegeven Pfizer-stukken (gearchiveerd)

Pfizer 5.3.6. “postmarketing experience” (gearchiveerd)

OurWorldInData over aantal gezette prikken tot 28 februari 2021 (gearchiveerd)

Klinische studie Pfizer (gearchiveerd)

Nederlandse vaccinatiestrategie (gearchiveerd)

Advies Gezondheidsraad over Pfizer (gearchiveerd)

Factcheck Reuters over VAERS (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com