Teletekstartikel over ‘gevaccineerde’ Baudet is nep

23.11.2021, 18:16 (CET)

Op sociale media, zeker op Twitter, doet de hashtag #thierryisgevaccineerd veel stof opwaaien. Het gerucht zorgt voor grappen en serieuze berichten, in totaal goed voor al zeker 14.000 tweets. Ook een screenshot van een telektekstpagina met de kop ‘Forum-voorman Baudet gevaccineerd’ gaat rond. Deze wordt ook op Facebook meermaals gedeeld (hier en hier).

Beoordeling:

De teletekstpagina is niet echt. Er is geen duidelijk bewijs dat Thierry Baudet daadwerkelijk is gevaccineerd. Hijzelf ontkende dit bovendien, toen de geruchten op gang kwamen.

Feiten:

De teletekstpagina gaat veel rond onder de hashtag #thierryisgevaccineerd. Niet voor iedereen is echter duidelijk dat het hier gaat om een - mogelijk satirisch bedoelde – neppagina. Er is in de internetarchieven geen versie van pagina 107 op Teletekst te vinden waarin staat dat Thierry Baudet is gevaccineerd. De berichten op de teletekstpagina’s veranderen dagelijks, op pagina 107 is het op de dag van schrijven (23 november) dus sowieso niet te ontdekken.

Ook op het twitteraccount van NOS Teletekst is het bericht niet te zien, terwijl hier doorgaans ieder bericht op wordt doorgeplaatst.

Nog een aantal aanwijzingen dat het hier niet gaat om een echt bericht, maar om een nagemaakte teletekst zitten in de opmaak van de tekst. Teletekst plaatst geen spatie tussen een punt en de start van een nieuwe zin. Ook tussen een komma en de eerstvolgende letter zit geen spatie. Dit is in de gedeelde afbeelding wel het geval. In de laatste zin van het bericht start de zin ook zonder hoofdletter.

Hoewel de lettertypes wel veel op elkaar lijken, zijn toch verschillen te ontdekken. De letters in echte teletekstberichten staan dichter op elkaar en zijn iets dikker.

Nieuwsuur-journalist Rudy Bouma bestempelde op Twitter het zogenaamde screenshot ook al als een hoax.

Van een eventuele coronavaccinatie voor Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet is online geen bewijs te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s of video’s van de afspraak. Baudet zegt zelf op Twitter “uiteraard” geen vaccin te hebben gehad.

(Stand van zaken: 23/11/2021)

Links:


Tweet (gearchiveerd)

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Pagina 107 Teletekst (gearchiveerd)

NOS Teletekst op Twitter (gearchiveerd)

Tweet Rudy Bouma (gearchiveerd)

Tweet Thierry Baudet (gearchiveerd)

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com