Boeken over corona zijn uitgaves uit 2020

10.11.2021, 15:37 (CET)

In een video op Facebook laat een vrouw een boek zien dat uit 2011 komt. Hierin wordt beschreven hoe de WHO quarantaine en gedwongen vaccinatie kan opleggen. Ook is er in dit boek uit 2011 reclame voor boeken over de coronacrisis en COVID-19. (video hier gearchiveerd)

Beoordeling

De video is misleidend. De uitgave in de video is uit 2020, niet 2011. Het is dus niet raar dat er wordt verwezen naar de coronacrisis. De WHO heeft inderdaad de mogelijkheid een gezondheidscrisis uit te roepen en heeft dit al meerdere keren gedaan. Dit is nodig om een ziekte-uitbraak internationaal aan te pakken. 

Feiten

'De 13 Satanische Bloedlijnen', zichtbaar in de video, is een boek van Robin de Ruiter. Het klopt dat dit boek origineel uit 2011 komt. Het zou echter vreemd zijn als het boek naar zichzelf verwijst in de bibliografie achteraan. Dat is hier dan ook niet helemaal het geval. 

Het boek in de video is namelijk een heruitgave uit maart 2020 met een andere titel. Op 00:08 is de cover van het boek te zien. "De 13 Satanische Bloedlijnen" staat onder de afbeelding, de naam 'Robin de Ruiter' staat in zwarte inkt. Een seconde later is te zien dat "De 13 Satanische bloedlijnen" slechts een ondertitel is. De hoofdtitel is "Tetralogie". 

Dit klopt allemaal met de herdruk uit 2020. De titel is begin 2020 gewijzigd. Versies van voor 2020 hebben "De 13 Satanische Bloedlijnen" boven de afbeelding, de auteursnaam in bruine inkt en "trilogie" onder de afbeelding. 

Achteraan het boek wordt reclame gemaakt voor ander boeken van dezelfde auteur. Het boek "Coronacrisis: Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij" is inderdaad in 2009 verschenen, maar dan zonder "coronacrisis" in de titel. Die is toegevoegd in de herdruk van 2020.

Het laatste boek, getiteld "COVID-19 en de wereld erna" stamt uit december 2020. De voorspellende waarde van deze boeken over de coronacrisis valt dus wel mee, aangezien ze allemaal een herdruk hebben gehad of zijn geschreven na het uitbreken van de coronapandemie.

WHO

Tussen 00:14 en 00:41 wordt een stuk voorgelezen uit het boek. Uit deze passage moet blijken dat in de constitutie van het WHO zou staan dat de directeur van het WHO een noodsituatie voor de gezondheid kan afkondigen en quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie kan opleggen. 

In het boek staat "de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22) die in juni 2007 van kracht werden." Dit is verwarrend, want de IHR en de constitutie van de WHO zijn twee verschillende documenten. 

Zoals in het boek staat gingen in juni 2007 inderdaad Internationale gezondheidsregelgevingen (IHR) in. Dit is een document dat internationale coördinatie moet stroomlijnen in geval van een gezondheidscrisis die meerdere landen treft. Ook klopt het dat 194 staten lid zijn van het WHO en dat zij hieraan gebonden zijn. 

Artikel 21 en 22 (p. 19-20) van de IHR gaan over de regulering van grensovergangen, bij een internationale gezondheidscrisis. Er wordt niet specifiek over quarantaine of vaccinatie gesproken.

Het gaat in deze artikelen eerder over een brede omschrijving van de capaciteiten die een land moet vrijmaken voor bestrijding, dan over specifieke maatregelen. 

Op andere plekken (bijv. p.24) in de IHR wordt wel gesproken over noodzakelijke vaccinatie. Dit is echter altijd hypothetisch. Het IHR gaat namelijk niet over een concreet plan bij een bepaalde ziekte, maar mogelijke stappen voor toekomstige ziektes. 

Vaccinatie wordt enkel aangehaald als noodzakelijk voor inkomende reizigers als de situatie het vereist, niet over een verplichting voor de algehele bevolking. Er wordt ook vermeld dat vaccins enkel toegediend mogen worden met geïnformeerde toestemming. (p.20)

Artikel 21 en 22 van de constitutie van de WHO gaan over de bevoegdheden van de Health Assembly, de vergadering van alle leden van de WHO, dus niet alleen de directeur-generaal. Zij kunnen richtlijnen opleggen aan lidstaten om een uitbraak van een ziekte in te dammen. Het gaat hier ook om algehele richtlijnen, geen specifieke plannen. Over gedwongen vaccinatie wordt hier ook niet gesproken. 

Internationale gezondheidscrisis

Een internationale gezondheidscrisis wordt gedefinieerd als een uitzonderlijke gebeurtenis dat een gevaar voor de publieke gezondheid betekent voor andere landen, door de internationale verspreiding van ziekte. Het kan een internationaal gecoördineerde aanpak vereisen.

Hoewel de directeur-generaal van de WHO een internationale gezondheidscrisis kan uitroepen, kan hij dit niet geheel op eigen kracht. Hij moet dit doen op basis van het advies van een onafhankelijke groep van experts. 

De WHO kan vervolgens tijdelijke maatregelen adviseren aan landen, maar de IHR vermelden duidelijk dat dit te allen tijde moet gebeuren met respect voor de mensenrechten en lokale wetten.  

Voor de coronacrisis werd er al vijf keer een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen door de WHO. Op 30 januari 2020 verklaarde de directeur-generaal van de WHO dat de uitbraak van COVID-19 een internationale gezondheidscrisis was.

(Stand van zaken: 10.11.2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

gearchiveerde versie video

De 13 Satanische Bloedlijnen (gearchiveerd)

Herdruk 2020 (gearchiveerd)

Wijziging titel 2020 (gearchiveerd)

Versie van 2017 (gearchiveerd)

De komst van de transitie, versie 2009 (gearchiveerd)

Herdruk 2020 Transitie (gearchiveerd)

COVID-19 en de wereld erna (gearchiveerd)

IHR juni 2007 (gearchiveerd)

International Health Regulations (gearchiveerd)

WHO lidstaten (gearchiveerd)

WHO constitutie (gearchiveerd)

World Health Assembly (gearchiveerd)

Definitie internationale gezondheidscrisis (gearchiveerd)

Noodzaak onafhankelijk advies (gearchiveerd)

Artikel DW over internationale gezondheidscrisis (gearchiveerd)

Vorige internationale gezondheidscrisissen (gearchiveerd)

COVID-19 internationale gezondheidscrisis (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com