Hendrik Visser is een visser, geen acteur

19.10.2021, 21:34 (CEST)

Twee getuigenissen van COVID-patiënten worden vegezeld van beelden van dezelfde man, hoewel er in de artikelen andere namen gebruikt worden. Dit lijkt volgens Facebookgebruikers verdacht, en zou het bewijs zijn van leugens door de media of het gebruik van acteurs

Beoordeling

De man in de foto wordt niet afwisselend met verschillende namen in de media opgevoerd. In een artikel van de Leeuwarder Courant wordt hij correct benoemd, maar staat er op ongelukkige wijze ook een quote van iemand anders boven de foto. 

Feiten

In de screenshots die gedeeld worden op Facebook, worden twee artikelen naast elkaar gelegd. Een interview met Hendrik Visser uit Urk (bij RTL Nieuws en AD.nl) en een artikel van de Leeuwarder Courant, met in de kop een uitspraak van Romke Raap.

Beide heren zijn ernstig ziek geweest door een coronabesmetting en liggen op de COVID-afdeling van het MCL Leeuwarden. Naar aanleiding van een bezoek van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan het medisch centrum werden beide geïnterviewd door de media. In de artikelen van AD.nl en RTL Nieuws wordt enkel met Hendrik Visser gesproken en zijn foto is te zien bij het artikel.

In het artikel van de Leeuwarder Courant worden zowel Hendrik Visser als Romke Raap geïnterviewd. De krant koos ook voor een foto van Visser als beeld bij het artikel, maar de kop was een quote van Raap. Hierdoor leek het alsof de man in de foto Romke Raap was.

De Leeuwarder Courant probeerde in een tweet een dag later de verwarring de wereld uit te helpen, maar de beelden werden al snel gedeeld op sociale media, met claims dat de man in de foto een ingehuurde acteur zou zijn. 

Verschillende media hebben een artikel naar aanleiding van het bezoek van de Jonge, en allemaal benoemen ze de man in de foto als Hendrik Visser: de Stentor, de Nieuwe Dockumer Courant en Omrop Fryslân (in videoverslag op 00:25)

Op Twitter werden deze claims al ontkracht door docent wetenschapsjournalistiek Peter Burger, die fijntjes opmerkt dat Hendrik Visser geen acteur is, maar zoals zijn naam aangeeft: een visser.

Dit wordt bevestigd door artikelen van vóór 14 oktober, waar op de foto's dezelfde man te zien is, met dezelfde tattoos, en hij consequent Hendrik Visser genoemd wordt. (Hier, hier en hier). De man in de beelden is dus daadwerkelijk Hendrik Visser, visser uit Urk.

(Stand van zaken: 19.10.2021)

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Facebookpost 3 (gearchiveerd)

Facebookpost 4 (gearchiveerd)

Facebookpost 5 (gearchiveerd)

Artikel RTL Nieuws (gearchiveerd)

Artikel AD.nl (gearchiveerd)

Artikel Leeuwarder Courant (gearchiveerd)

Tweet Leeuwarder Courant (gearchiveerd)

Artikel de Stentor (gearchiveerd)

Artikel Nieuwe Dockumer Courant (gearchiveerd)

Videoverslag en artikel Omrop Fryslân (gearchiveerd)

Tweet Peter Burger (gearchiveerd)

Peter Burger (gearchiveerd)

Artikel Nederlandse Vissersbond (gearchiveerd)

Artikel Trouw (gearchiveerd)

Artikel Visserijnieuws (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com