Duitse artsenvereniging: individuele beslissing over herhalingsvaccinatie is nodig

21.09.2021, 17:15 (CEST)

In een brief zou de artsenvereniging van Nordrhein in Duitsland, haar artsen waarschuwen tegen een herhalingsinenting tegen COVID-19. De brief wordt in Nederland gedeeld op sociale media. Een Facebookgebruiker (gearchiveerd) schrijft er nog bij dat er "geen goedkeuring en geen aanbeveling" is voor zo'n herhalingsvaccinatie. Toch zou het al negentig keer zijn uitgevoerd, met als gevolg ernstige bijwerkingen, een aantal mensen die gereanimeerd moesten worden en een overlijden.

Beoordeling

De brief is echt maar toch mist het bericht de nodige context. Via de brief wou de Noordrijnse artsenvereniging verduidelijken dat op dat moment de beslissing om al dan niet een herhalingsvaccinatie toe te dienen geval per geval beslist moest worden. Het was niet de bedoeling om een algemene waarschuwing uit te vaardigen. Er was ook geen overlijden gerelateerd aan een herhalingsvaccinatie.

Feiten

De brief dateert van 7 september 2021 en verwijst naar 'ernstige complicaties' na een herhalingsvaccinatie in een rusthuis in Oberhausen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Twee dagen later verduidelijkte de Artsenvereniging Noordrijn in een persbericht de bedoeling van die brief. De brief moet niet worden opgevat als een "algemene waarschuwing tegen een herhalingsvaccinatie." Het doel was om artsen te herinneren dat herhalingsvaccinatie op dit moment een "beslissing is die per geval moet worden genomen en een individuele motivering vereisen".

Ze verwijzen eveneens naar een persbericht van de Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die artsen aangesloten bij de wettelijke zorgverzekering verenigt. Daarin bevestigen ze dat er geen dode viel, gerelateerd aan een herhalingsvaccinatie in een woonzorgcentrum in Oberhausen. Er viel een overlijden te betreuren, maar die persoon kreeg palliatieve zorg en kreeg geen derde prik. Twee mensen werden gereanimeerd maar ook zij waren al eerder ziek.

Sinds september begon men in Duitsland met het aanbieden van een herhalingsvaccinatie voor bepaalde bevolkingsgroepen. Daarin zitten onder andere bewoners van verzorgingstehuizen, mensen ouder dan 80 en immuungecompromitteerden. Er is dus wel degelijk een goedkeuring en aanbeveling voor een herhalingsvaccin.

In Nederland adviseert het RIVM voor een beperkte groep van immuungecompromitteerde patiënten om een derde vaccinsdosis te krijgen. Het gaat onder andere om mensen die een orgaantransplantatie kregen en dialysepatiënten. Die lijst is duidelijk beperkter dan in Duitsland. Vanaf eind september zullen zij geselecteerd en uitgenodigd worden.

Wie precies baat heeft bij een herhalingsvaccinatie wordt nog onderzocht. Israël begon in juli als eerste land met het aanbieden van een derde vaccindosis voor mensen vanaf 60 jaar die al minstens 5 maand eerder hun tweede prik kregen. Een Israëlische studie wijst nu uit dat die herhalingsinenting lijkt te werken. Het aantal bevestigde gevallen en ernstige ziektebeelden waren "substantieel" lager bij zij die een derde prik kregen.

(Stand van zaken: 21/09/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Dpa-factcheck (Duits)

Persbericht Artsenvereniging Noordrijn (gearchiveerd)

Persbericht vereniging van zorgverzekeringsartsen Noordrijn (gearchiveerd)

EMA over herhalingsvaccinatie (gearchiveerd)

RIVM Herhalingsvaccinatie in Nederland (gearchiveerd)

Herhalingsvaccinatie in Duitsland (gearchiveerd)

Israëlische studie over herhalingsvaccinatie (gearchiveerd)

Nature artikel over Israëlische studie (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck.netherlands@dpa.com