QR-scanner coronatoegangsbewijs laat geen zelfgemaakte teksten zien

20.09.2021, 14:10 (CEST)

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft in Nederland de nodige discussie veroorzaakt. Een gebruiker op Facebook claimt (hier gearchiveerd) een QR-code te hebben die de scanner een wel heel opvallende tekst laat zien. "Mensen toegang weigeren op basis van medische gronden is discriminatie. Volgens artikel 1 van de grondwet bent u daarom strafbaar," zou zichtbaar worden voor degene die deze QR-code scant.

Beoordeling

Het bericht klopt niet. De tekst komt inderdaad in beeld voor degene die deze met een normale QR-lezer scant, maar niet als deze wordt gescand met de 'CoronaCheck Scanner', de app die hier speciaal voor is ontwikkeld. Bovendien klopt de boodschap niet: strafbaarstelling wordt niet geregeld in de Grondwet, maar in het Wetboek van Strafrecht.

Feiten

Vanaf 25 september 2021 wordt in Nederland het coronatoegangsbewijs ingevoerd voor toegang tot onder andere evenementen, bioscopen en binnenruimtes van horeca. Bezoekers laten een QR-code scannen die aangeeft dat zij recent hersteld zijn van een coronabesmetting, onlangs een negatieve testuitslag hebben gekregen of een dubbele coronavaccinatie hebben ontvangen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang deze maatregel blijft. In november maakt het (al dan niet demissionaire) kabinet een nieuwe afweging.

Om erachter te komen of de QR-code van eerder genoemde Facebookgebruiker inderdaad de aangehaalde tekst laat zien, kan eenieder deze middels een applicatie op de mobiele telefoon scannen. Wat blijkt? De tekst komt inderdaad in beeld.

Echter betekent dat niet dat een horeca-, bioscoop- of festivalmedewerker deze boodschap ook te zien krijgt. Die maakt namelijk gebruik van een app die speciaal ontwikkeld is voor het scannen van een coronatoegangsbewijs: de 'CoronaCheck Scanner'. Dat is gedaan omwille van de privacy: degene die de code scant krijgt enkel een groen scherm te zien, niet of iemand gevaccineerd, getest of hersteld is.

Omdat deze app voor iedereen die dat wil te downloaden is in de App Store of via Google Play, is eenvoudig te controleren of deze tekst ook hier in beeld komt bij het scannen van deze QR-code. Dat blijkt niet zo te zijn. Wie met deze app de QR-code scant die op Facebook wordt gedeeld, krijgt in plaats daarvan twee teksten te zien: 'Deze QR-code bevat geen coronabewijs' en 'Vraag de bezoeker een QR-code van een coronabewijs te laten zien.'

Het plan van de Facebookgebruiker om mensen die coronabewijzen scannen aan de deur mede te delen dat zij zich schuldig zouden maken aan het overtreden van artikel 1 van de Grondwet, is dus mislukt.

Overigens klopt die stelling ook niet: de Grondwet regelt niet dat mensen strafbaar zijn. In het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd welke feiten strafbaar zijn. Alle wetten en regels die hierin staan, worden getoetst aan de Grondwet. Er zijn meerdere wetten waarin discriminatie inderdaad strafbaar is gesteld, maar dat is dus niet artikel 1 van de Grondwet.

(Stand van zaken: 20/09/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Rijksoverheid over invoering coronatoegangsbewijs (gearchiveerd)

NOS over hoe lang coronatoegangsbewijs verplicht blijft (gearchiveerd)

Rijksoverheid over CoronaCheck Scanner (gearchiveerd)

CoronaCheck Scanner in de App Store (gearchiveerd)

CoronaCheck Scanner in Google Play (gearchiveerd)

Wetboek van Strafrecht (gearchiveerd)

Rijksoverheid over verbod op discriminatie (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com