HAARP kan het weer niet beïnvloeden

11.08.2021, 17:13 (CEST)

Volgens een bericht op Facebook zou een systeem met de naam H.A.A.R.P het weer beïnvloeden en natuurrampen veroorzaken, om zo 'de klimaathoax er door te drukken'. "Er is geen klimaat crisis. Er is klimaatverandering. Maar daar kunnen wij als mens niks aan veranderen," aldus de Facebookgebruiker (hier gearchiveerd).

Beoordeling

Het bericht is onjuist. Het HAARP-systeem waar over wordt geschreven kan het weer niet manipuleren en kan geen bosbranden, aardbevingen of overstromingen veroorzaken. Daarnaast heeft de mensheid wel degelijk een rol in de versnelde klimaatverandering en opwarming van de aarde.

Feiten

HAARP staat voor ‘High-frequency Active Auroral Research Program’. Het is een Amerikaans onderzoeksprogramma in Gakona, Alaska. De onderzoeksfaciliteit werd opgezet in de jaren '90 en was eigendom van het Amerikaanse leger. In augustus 2015 droeg het leger het project over aan de University of Alaska Fairbanks (UAF).

Het researchinstituut in Alaska bestudeert de ionosfeer. Dit is een laag in het bovenste stuk van de atmosfeer, dat ongeveer op 80 kilometer van het aardoppervlak begint en reikt tot meer dan 500 kilometer boven de aarde. Het Amerikaanse leger was geïnteresseerd in dit stuk atmosfeer, omdat dit deel een rol speelt bij het verspreiden van radiosignalen.

Een belangrijk instrument van HAARP is het zogenaamde Ionospheric Research Instrument (IRI). Dit instrument, een veld vol antennes, zou niet misstaan in een science fiction-film. De antennes kunnen radiosignalen tot 3.6 megawatt de ionosfeer in sturen. Hoe deze atmosfeerlaag en de radiogolven op elkaar reageren, wordt vervolgens onderzocht door de onderzoekers.

Over dit programma gaan al jaren complottheorieën rond. Een van de populaire theorieën is dat HAARP het weer kan manipuleren. Dit klopt niet. De weersomstandigheden op aarde worden geproduceerd in de troposfeer en de stratosfeer. Dit is een deel van de atmosfeer waar de radiogolven van het HAARP instrument geen interactie mee hebben, aldus het instituut. Er is dus ook geen mogelijkheid om het weer te veranderen. "Als de ionosferische stormen die de zon veroorzaakt al geen effect hebben op het weer op aarde, dan is er geen mogelijkheid dat HAARP dat wel kan."

"Zelfs als we het tien keer groter zouden maken en het zouden proberen, zouden we nog steeds het weer niet kunnen veranderen," zei directeur Robert McCoy, van het geofysisch instiuut van de Fairbanks University, al in een interview in 2018.

Dat HAARP het weer niet kan manipuleren, betekent overigens niet dat dit helemaal niet mogelijk is. Door de techniek 'cloud seeding' wordt er de afgelopen jaren wel degelijk geëxperimenteerd met het opwekken van regen door mensen. Bij 'cloud seeding' wordt een bepaald soort chemicaliën de lucht in geschoten. Waterdruppeltjes binden zich dan aan die chemicaliën en klonteren samen. Dit wordt steeds zwaarder en valt uiteindelijk naar beneden als neerslag. Het grote probleem met deze techniek: de chemicaliën komen dus uiteindelijk weer naar beneden, en komen dus ook in het grondwater terecht.

Hoewel er dus wel verschillende technieken zijn om in droge gebieden toch voor regen te zorgen, is HAARP hier niet één van. Dit programma werkt met een andere laag van de atmosfeer dan die waar de weersomstandigheden worden gecreëerd.

HAARP, natuurrampen en klimaatverandering 

Het HAARP-programma is door complotdenkers al vaker onterecht in verband gebracht met diverse natuurrampen en extreme weersomstandigheden. Zo zou het onder meer expres orkaan Sandy hebben veroorzaakt. Iets wat onder meer al werd ontkracht door Marshall Shepherd, oud-directeur van de American Meteorological Society en adviseur van onder andere de Amerikaanse regering en NASA. "Ik kan je verzekeren dat er geen weermanipulatie zoals dat bestaat," schreef hij in een artikel voor Forbes.

Ook bij de recente overstromingen in Limburg, België en Duitsland werd onterecht gewezen naar HAARP. Dpa schreef hier eerder al een factcheck over.

De bewering dat met HAARP bosbranden, overstromingen en aardbevingen worden veroorzaakt om zo 'de klimaathoax er door te drukken' is onzin en totaal ongegrond. Ook de bewering dat wij als mensheid niets te maken hebben met klimaatverandering is onjuist. Het klopt dat het klimaat op aarde al de volledige 4,5 miljard jaar van zijn geschiedenis verandert. Maar de snelheid waarmee de aarde nu opwarmt kan niet worden verklaard door enkel natuurlijke cyclussen van opwarming en afkoeling, aldus het Wereldnatuurfonds. Wat normaal gesproken in honderden of duizenden jaren gebeurt, zien we nu al in decennia veranderen. Deze snelle opwarming correspondeert met de veel grotere hoeveelheid CO2, die sinds de start van de industriële revolutie wordt uitgestoten.

Uit een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, blijkt ook dat de snelheid waarmee het klimaat verandert in ten minste tweeduizend jaar, en mogelijk nog veel langer, niet eerder voorkwam.

(Stand van zaken: 11/08/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

FAQ HAARP (gearchiveerd)

Doel HAARP (gearchiveerd)

Huidig gebruik HAARP (gearchiveerd)

KNMI over de lagen van de atmosfeer (gearchiveerd)

Interview Robert McCoy (gearchiveerd)

Over 'cloud seeding' (gearchiveerd)

Shepherd over orkaan Sandy (gearchiveerd)

Eerdere dpa-factcheck

WWF over klimaatverandering (gearchiveerd)

Over IPCC rapport (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com