McDonald's in Italië deelt geen stickers uit aan ongevaccineerde klanten

10.08.2021, 17:08 (CEST)

Op Facebook wordt een video gedeeld (post hier gearchiveerd; video hier) van een restaurant van McDonald’s, waar iemand op zijn tafeltje een bordje heeft met daarop een rode sticker. Volgens de gebruiker gaat het om vestigingen in Italië, en plakt McDonald’s bij iedere ongevaccineerde klant een rode sticker op het tafelbordje.

Beoordeling

Het bericht is onjuist. Volgens nieuwe Italiaanse regelgeving mogen enkel mensen met een coronapaspoort binnen in restaurants eten. Filialen gaan hier op verschillende manieren mee om: de één geeft stickers aan mensen mét coronapaspoort, de ander aan mensen zónder paspoort, en weer andere filialen plakken helemaal geen stickers. Daarbij gaat het niet om het verschil tussen gevaccineerd en ongevaccineerd: een coronapaspoort kan ook worden verkregen met een herstelbewijs of negatief testbewijs.

Feiten

Het bericht werd voor het eerst de wereld ingeslingerd door deze Italiaanse twitteraar. In de reacties lijkt niet iedereen de boodschap zomaar te geloven: een veelgenoemde theorie is dat de sticker gebruikt wordt om Cola Zero van gewone cola te onderscheiden, en dat iemand die nu op het bordje heeft geplakt om te doen alsof ongevaccineerden anders behandeld worden. Beide verhalen kloppen niet, schrijft het Italiaanse medium Open.

Open haalt een artikel aan van een Italiaanse blogger die besloot het nieuws zelf maar eens te gaan checken, door bij een McDonald’s-vestiging in de buurt te gaan eten. Daarbij deelt ze foto’s van bordjes die aan de bestelpalen in het restaurant hangen. Deze bordjes hebben al een rode sticker en worden door klanten zelf gepakt – ze worden dus niet uitgedeeld door het personeel.

Toegang tot restaurants is in Italië vanaf 6 augustus 2021 alleen nog mogelijk met een coronapaspoort, bijvoorbeeld het coronacertificaat van de Europese Unie. De blogger schrijft dan ook dat ze bij de ingang van het restaurant gevraagd werd die te laten zien. Dat betekent dat mensen die daar niet over beschikken, bijvoorbeeld omdat zij ongevaccineerd zijn, niet eens op de plek waar de bestelbordjes hangen mogen komen. Zij mogen volgens de nieuwe regelgeving van de Italiaanse overheid wel op het terras buiten plaatsnemen, maar niet het restaurant betreden.

Met dat gegeven vroeg de blogger aan het personeel waar de rode stickers dan wél voor dienden. Een medewerker verklaarde dat die juist bedoeld zijn om aan te geven dat iemand over een coronapaspoort beschikt. Dit zodat voor het personeel makkelijker te controleren is welke mensen die op het terras zitten volgens de regelgeving ook toegang tot het restaurant hebben. De stickers zijn er alleen zodat het personeel de overheidsregel iets eenvoudiger kan handhaven.

Bovendien gaat deze aanpak niet op voor alle filialen, schrijft Open. Zo wordt een tweet van een McDonald’s-medewerker aangehaald die juist aangeeft dat haar restaurant de stickers gebruikt voor de tafeltjes buiten, in plaats van voor mensen die volgens de regelgeving binnen mogen zitten. Daarnaast ging het medium zelf bij enkele filialen langs waar weer helemaal geen gebruik van stickers werd gemaakt, maar gewoon aan klanten bij het opnemen van de bestelling werd gevraagd om hun coronapaspoort te tonen.

Zo wordt er dus in verschillende McDonald’s-vestigingen, op verschillende manieren omgegaan met de nieuwe coronaregels van de Italiaanse overheid. Daarmee gaat het overigens ook niet om het verschil tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, zoals de gebruiker op Facebook ten onrechte beweerd. Zo volstaat voor een coronacertificaat van de Europese Unie ook een herstelbewijs of negatief testbewijs.

Een ongevaccineerd persoon kan dus net zo goed binnen zitten als een gevaccineerd persoon, als hij maar negatief getest is of recentelijk hersteld van een coronabesmetting. Of daar dan een bestelbordje met rode sticker bijhoort, verschilt per filiaal.

(Stand van zaken: 10/08/2021)

Links

Facebookpost (gearchiveerdgearchiveerde video)

Tweet @RadioSavana (gearchiveerd)

Artikel Open (gearchiveerd)

Artikel Cup of Green Tea (gearchiveerd)

Italiaanse overheid over toegang restaurants (gearchiveerd)

Tweet McDonald’s-medewerker (gearchiveerd)

Coronacertificaat Europese Unie (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com