Ook medische kosten door bijwerkingen coronavaccins worden vergoed

04.08.2021, 14:30 (CEST)

Op Facebook wordt beweerd (hier gearchiveerd) dat de meeste zorgverzekeraars eventuele extra medische kosten die ontstaan door een bijwerking van het coronavaccin niet langer vergoeden. De zorgpolis zou hier door verzekeraars op zijn aangepast.

Beoordeling:

Het bericht is totale onzin. Iedereen die woont of werkt in Nederland heeft een verplichte basisverzekering voor de zorg. Zorgverzekeraars bevestigen aan dpa dat acute zorg, ongeacht oorzaak, gewoon onder de polis valt. Ook hebben zij zelf geen invloed op de inhoud hiervan: die wordt door de Rijksoverheid bepaald.

Feiten:

Er zijn een aantal bijwerkingen van het coronavaccin bekend. De meeste hiervan zijn zaken als koorts, hoofdpijn en spierpijn en zullen dus weinig medische kosten met zich meebrengen. Enkel extreem zeldzame bijwerkingen, zoals trombose, vereisen acute medische zorg.

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt, is een basisverzekering voor de zorg verplicht. De inhoud van dat basispakket wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Zorgverzekeraars kunnen enkel bepalen wat zij in hun aanvullende verzekeringen opnemen. Dat "de meeste" zorgverzekeraars de polis hebben veranderd op dit vlak kan dus al niet: zij bieden allemaal hetzelfde basispakket aan en kunnen de inhoud hiervan niet wijzigen.

De inhoud van dat basispakket is online te raadplegen. Te zien is dat onder andere ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis vergoed worden. Spoedeisende hulp valt doorgaans onder medisch-specialistische zorg. Op de website van Zorginstituut Nederland, de organisatie die de overheid jaarlijks adviseert over de inhoud van het basispakket, is te lezen wat daar precies onderdeel van is en nog belangrijker: welke behandelingen niet verzekerd zijn.

De volgende behandelingen zijn uitgesloten van het basispakket: (het ongedaan maken van) sterilisatie, liposuctie van de buik en uvuloplastiek als behandeling tegen snurken. Een verhoogd vetpercentage in de buik, luider snurken en een plotse sterilisatie zijn geen bekende bijwerkingen van het coronavaccin.

In Nederland is 85 procent van de verzekeringsplichtigen voor zorg verzekerd door Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ of Menzis. Deze organisaties zijn allemaal aangesloten bij belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Een woordvoerder van ZN laat telefonisch aan dpa weten dat gevaccineerden zich geen zorgen hoeven te maken. "Ik vind het belangrijk die zorgen weg te nemen. Iedereen heeft volgens het basispakket recht op vergoeding voor acute zorg en is daarin volledig gelijk. Het maakt dus niet uit of een bepaalde complicatie door het vaccin is ontstaan," aldus de woordvoerster.

De woordvoerders van CZ en Zilveren Kruis komen tot dezelfde conclusie. CZ: "Alle zorg uit de basisverzekering wordt vergoed, onafhankelijk van de oorzaak". De woordvoerder van Zilveren Kruis voegt er nog aan toe dat in de polisvoorwaarden geen aanpassingen ten aanzien van het coronavaccin zijn gedaan. De woordvoerders van VGZ en Menzis verwijzen naar het antwoord van Zorgverzekeraars Nederland.

Een video die op Facebook circuleert spreekt de woordvoerder van CZ tegen. In de video zegt een vermeend medewerker van CZ via de telefoon tegen een klant dat de kosten alleen vergoed worden omdat er geen verband kan worden aangetoond tussen vaccin en bijwerking. Dat suggereert dat als die link wél aantoonbaar is, de patiënt het recht op vergoeding verliest. CZ bevestigt aan dpa dat het inderdaad om een medewerker gaat, maar de uitlatingen zijn onjuist, zo laat de zorgverzekeraar in een statement op Twitter weten.

"Wij zijn als CZ erg geschrokken van de reactie van onze medewerker. Ze beantwoordt de vraag niet juist. Zorg uit de basisverzekering vergoeden wij ongeacht de oorzaak. Hier hoef je je dus geen zorgen over te maken. Ook haar advies om niet te vaccineren is haar eigen mening. CZ adviseert klanten daar niet over, dat is niet onze rol," aldus CZ.

De beweringen op Facebook lijken dan ook totaal uit de lucht gegrepen. Er is geen enkele indicatie dat medische kosten door zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin niet vergoed worden. Eerder gingen er al soortgelijke verhalen over de uitkering van levensverzekeringen rond. Ook die claims bleken onwaar, zo constateerde de redactie van dpa.

(Stand van zaken: 03/08/2021)

Links:

Facebookpost (gearchiveerd)

Lareb over bijwerkingen coronavaccin (gearchiveerd)

Medisch Contact over trombose na vaccinatie (gearchiveerd)

Zorgverzekeringsplicht Nederland (gearchiveerd)

Rijksoverheid bepaalt inhoud basispakket (gearchiveerd)

Inhoud basispakket (gearchiveerd)

Zorginstituut Nederland over verzekering medisch-specialistische zorg (gearchiveerd)

Zorgwijzer over zorgverzekeraars (gearchiveerd)

Zorgverzekeraars Nederland (gearchiveerd)

Video op Facebook (gearchiveerd)

Statement CZ op Twitter (gearchiveerd)

Factcheck dpa over uitkeren levensverzekeringen

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com