Eerste vorm van coronavirus bij mensen ontdekt in 1965, maar dit was geen COVID-19

21.07.2021, 15:53 (CEST)

"Zo ziet u maar, het corona virus was in 1950 reeds bekend!". Dat schrijft een Facebookgebruiker bij een passage uit een krantenartikel (hier gearchiveerd). Volgens de tekst erboven stond dit artikel in Het Parool van 1 september 1990. In de passage staat inderdaad ‘coronavirussen’. De man beweert verder nog dat Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten, al in 2004 een octrooi had op "de corona virus prikken (sic)". Dit alles zou bewijs zijn dat de huidige coronapandemie al was gepland.

Beoordeling:

De beweringen kloppen niet. Een eerste variant van een coronavirus die mensen besmette werd pas in 1965 ontdekt. Het artikel van Het Parool is wel echt. Hierin staat dan ook dat in 1950 rhinovirussen als oorzaak voor verkoudheid werden aangewezen, en dat hier later pas coronavirussen bij kwamen. Het gaat hier dus om coronavirussen als type virus, niet specifiek om SARS-CoV-2, de variant die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Daarnaast had Anthony Fauci niet in 2004 al een patent op een coronaprik. Dat heeft hij nu overigens ook niet.

Feiten:

Het stuk krant dat online wordt gedeeld komt inderdaad uit Het Parool en is via krantenarchief Delpher te vinden. Het staat op pagina 35 van de editie van zaterdag 1 september 1990 in een artikel met de kop ‘Onbekendste vakantieoord sluit deuren’. Het artikel gaat over het sluiten van de Common Cold Unit van de Britse Medische Onderzoeksraad in Salisbury. Sinds 1946 kwamen er jaarlijks vrijwilligers op de unit om, tegen kost en inwoning, te worden onderworpen aan wetenschappelijke experimenten. Zo wilden onderzoekers meer leren over verkoudheid.

"In 1946 was nog volstrekt onbekend wat de oorzaak van de verkoudheid was," is in het artikel te lezen. Maar in 1950 werd de belangrijkste oorzaak, rhinovirussen, als schuldige aangewezen. "Later bleken ook coronavirussen en verwanten verkoudheid te kunnen veroorzaken," schreef journalist Hans van Maanen.

In het artikel staat dus niet dat ‘het coronavirus’ in 1950 werd ontdekt. Toen werd alleen ontdekt dat rhinovirussen vaak zorgen voor verkoudheid. Het eerste coronavirus dat voor besmettingen bij mensen zorgden, werd in 1965 geïdentificeerd. Dit is een ander coronavirus dan SARS-CoV-2, de variant die COVID-19 veroorzaakt en momenteel de wereld over gaat. In totaal zijn er nu zeven coronavirussen die mensen kunnen infecteren. Ook SARS, het virus wat zich in 2002 verspreidde, is een coronavirus. Net als MERS, welke in 2012 vooral in het Midden-Oosten voor besmettingen zorgde. En sommige coronavirussen veroorzaken inderdaad verkoudheid, zoals in het Parool-artikel vernoemd.

Het coronavirus dat de wereld op dit moment in zijn greep houdt, is dus niet hetzelfde als het virus dat in de jaren 60 werd ontdekt. Ook bij een infectie met SARS-CoV-2, ofwel COVID-19, zijn verkoudheidsklachten inderdaad wel symptomen. Maar omdat de ziekte bijvoorbeeld ook zorgt voor ademhalingsproblemen, die ook kunnen leiden tot ziekenhuisopname, is SARS-CoV-2 niet af te schrijven als verkoudheid.

Patenten van Fauci

Dan de bewering dat Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten (NIAID), in 2004 octrooi aanvraagde voor coronavirusprikken: dit is ook volledig onjuist. Zo’n patent (ook wel octrooi genoemd), of een aanvraag hiervoor, is niet te vinden in de Amerikaanse database voor patenten (USPTO). Anthony Fauci staat wel als één van de uitvinders op een patent met de publicatiedatum in 2004. Er staan vaak diverse jaartallen op patenten, vanwege de verschillende stappen die zo’n aanvraag en goedkeuring moeten doorlopen. De daadwerkelijke aanvraagdatum ligt in 2002.  

Dit patent is voor een mengeling van verschillende proteïnen, die zou kunnen worden gebruikt in de behandeling van infecties met immunodeficiëntievirussen, zoals HIV. Er is hierin nergens sprake van een link met COVID-19, of vaccins hiertegen.

Overigens heeft Fauci überhaupt geen patenten op het gebied van COVID-19-vaccins. Geen van de patenten waar hij als uitvinder op staat, zijn gerelateerd aan enige vorm van coronavirus, bijvoorbeeld ook niet aan SARS of MERS. De patenten focussen daarentegen bijna volledig op uitvindingen voor HIV-behandelingen.

De patenten van de directeur van het Amerikaanse instituut voor Infectieziekten zijn dus geen enkel bewijs dat ‘de elite’ 17 jaar geleden al weet had van de huidige pandemie. De patenten met Fauci’s naam hebben niets met coronavaccins of COVID-19 te maken.

Links:


Facebookpost (gearchiveerd)

Pagina uit Het Parool, 1 september 1990 (gearchiveerd)

Geschiedenis van coronavirussen (gearchiveerd)

Over coronavirus-familie (gearchiveerd)

RIVM over COVID-19 (gearchiveerd)

Patent van Fauci voor 'fusion protein' (gearchiveerd)

Overzicht patenten Fauci (gearchiveerd)

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com