Supreme Court oordeelde in 2013 dat menselijke genen niet gepatenteerd mogen worden

20.07.2021, 17:53 (CEST)

RT Dutch deelt op Facebook (hier gearchiveerd) een artikel met een opvallende titel: "GEVACCINEERDE MENSEN VERLIEZEN HUN MENSENRECHTEN." Dat zou komen doordat het Supreme Court in de Verenigde Staten zou hebben geoordeeld dat mensen met het nemen van een mRNA-vaccin hun menselijkheid zijn verloren en gepatenteerde goederen zijn geworden.

Beoordeling:

Het is totale quatsch. Er is in de uitspraak (uit 2013) van het Supreme Court geen enkele link met vaccinaties of gevaccineerden. Het gaat hier over of genen met een hoge kans op borstkanker gepatenteerd mogen worden voor onderzoek of niet. De rechter oordeelt zelfs, in complete tegenstelling tot wat RT Dutch beweert, dat menselijke genen niet patenteerbaar mogen zijn.

Feiten:

In het artikel claimt RT Dutch dat een persoon stopt met mens te zijn doordat het mRNA-vaccin diens DNA zou aanpassen. Een gevaccineerd iemand wordt dan een ‘trans-mens’, en dat is volgens het medium een categorie die niet bestaat in de rechten van de mens. Een interessante lezing, die gebaseerd zou zijn op een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court, het hoogste gerechtshof in het land. RT Dutch voegde de betreffende uitspraak bij hun artikel.

Het betreft een rechtszaak uit 2013, maar volgens RT Dutch met een algemene gelding voor eenieder die met een mRNA-vaccin ingeënt wordt. De zaak ging tussen bedrijven. De aanleiding ervan wordt uiteengezet op de website van Oyez. De zaak werd aangespannen door The Association for Molecular Pathology, samen met enkele andere organisaties, doktoren en patiënten. Zij stonden tegenover het Amerikaanse patentkantoor en het bedrijf Myriad Genetics.

De insteek van de zaak was het vrijkrijgen van enkele patenten op bepaalde genen die een hoge kans op het ontwikkelen van borstkanker aanduiden (BRCA-genen). Volgens de aanspanners is een gen een natuurlijk product en om die reden niet te patenteren. Myriad Genetics beargumenteerde daarentegen dat zodra een gen geïsoleerd is, het te onderscheiden valt van andere genen en om die reden wél te patenteren is. De rechter van het zogeheten district court stelde de Association for Molecular Pathology in het gelijk. Maar na een hoger beroep werd deze uitspraak weer teruggedraaid.

Zodoende werd middels een ‘Writ of Certiorari’ het Supreme Court aangeroepen. Het hof bepaalt dan bij wijze van interne stemming of een zaak aangenomen wordt. Dat was hier het geval. Het Supreme Court verklaarde de uitspraak in hoger beroep nietig en deed een ‘Remand’. Dat houdt in dat de lagere rechter zich opnieuw over de zaak moet buigen. Het Supreme Court deed daarbij de sterke aanbeveling een uitspraak die het eerder in een vergelijkbare zaak deed in overweging te nemen, alvorens tot een nieuw vonnis te komen.

Het hof van beroep sloeg alleen het advies van het hoogste Amerikaanse gerechtshof in de wind, en kwam wederom tot het oordeel dat de BRCA-genen patenteerbaar zijn. Opnieuw vroegen de aanklagers het Supreme Court zich erover te buigen, en dit keer kwam deze wel met een eigen vonnis. Dat is tevens het vonnis waar RT Dutch haar claims op baseert. Opmerkelijk, want het Supreme Court oordeelde zo ongeveer het tegenovergestelde van wat het medium beweert.

Het vonnis van het Supreme Court is opgeknipt in drie delen: A, B en C. In A wordt de wet aangehaald die bepaalt dat enkel nieuwe producten, en geen natuurlijke producten, gepatenteerd mogen worden. Aan deze wet wordt vervolgens de casus van de BRCA-genen getoetst en uiteengezet in sectie B (vanaf pagina 11 onderaan) van het vonnis.

Dit is dus het meest relevante deel van de uitspraak. Hier geeft de rechter van het Supreme Court, Justice Clarence Thomas, aan dat isolatie van de genen, ofwel het scheiden van deze genen van andere genen, nog niet betekent dat er sprake is van een natuurlijk product. Het Supreme Court oordeelt dan ook dat er géén patent mag zijn op de BRCA-genen. In sectie C vult de rechter nog wel aan dat synthetisch gemodificeerde genen, zogeheten c-DNA, daarentegen wél gepatenteerd zouden mogen worden. Dit omdat er in dat geval sprake is van een nieuw product.

Voor wie het vonnis te lang of te ingewikkeld is om even door te nemen, kan de ‘Conclusion’ op de website van Oyez of dit artikel van de NOS raadplegen. De NOS valt daarin gelijk met de deur in huis: "Bedrijven kunnen geen patent hebben op genen uit het menselijk lichaam."

Op basis van een totaal verkeerde interpretatie van dit vonnis komt RT Dutch tot een aantal onjuiste conclusies. Zo heeft het Supreme Court niet geoordeeld dat "gevaccineerde mensen wereldwijd producten zijn" – er wordt met geen enkel woord over vaccins gerept - en zijn deze mensen niet al hun rechten verloren. Ook is het een onjuiste conclusie dat een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court wereldwijd geldig zou zijn.

Overigens klopt de link die RT Dutch legt met de mRNA-vaccins die nu tegen COVID-19 worden gebruikt nog om een andere reden niet: deze kunnen het menselijk DNA helemaal niet aanpassen, iets dat dpa al eerder in een factcheck beschreef.

Links:

Facebookpost RT Dutch (gearchiveerd)

Artikel RT Dutch (gearchiveerd)

Vonnis Supreme Court (gearchiveerd)

RTL Nieuws over mRNA-vaccins (gearchiveerd)

Over Amerikaanse Supreme Court (gearchiveerd)

Over Oyez (gearchiveerd)

Oyez over de zaak (gearchiveerd)

Justice Clarence Thomas (gearchiveerd)

BRCA-genen (gearchiveerd)

Amerikaanse District courts (gearchiveerd)

Supreme Court over o.a. ‘Writ of Certiorari’ (gearchiveerd)

Begrippenlijst Amerikaans rechtssysteem (gearchiveerd)

NOS over uitspraak Supreme Court (gearchiveerd)

Dpa over mRNA-vaccins

Contact met het dpa-factcheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com