HAARP-systeem staat alleen in Alaska en kan het weer niet manipuleren

20.07.2021, 16:25 (CEST)

"Hier staan de weermanupulatie systemen van H.A.A.R.P.. (sic)", schrijft een Facebookgebruiker bij een kaart van Europa (hier gearchiveerd). Op de afbeelding uit Google Maps zijn over het continent verspreid rode markeringen te zien, met de letters ‘HAARP’ erbij. "Waar zijn de overstromingen ook alweer?" gaat de man verder.

Beoordeling:

Het bericht is onjuist. De zoekresultaten voor HAARP in Europa zijn niet van een HAARP ‘weermanipulatiesysteem’. De locaties met de naam HAARP op de Europese kaart zijn allerlei verschillende organisaties en bedrijven. Er is geen sprake van een connectie met het Amerikaanse High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP). Dit programma heeft enkel een locatie in Alaska. Ook met de recente overstromingen in Nederland, België en Duitsland is dus geen link.

Feiten:

Allereerst: wat is HAARP, waarover hier wordt gesproken? Hoewel meerdere organisaties en bedrijven deze afkorting dragen, lijkt in deze context te worden gedoeld op het ‘High-frequency Active Auroral Research Program’. Over dit programma gaan al jaren complotten rond, bijvoorbeeld dat de gebruikte apparatuur het weer kan controleren en manipuleren.

HAARP is een Amerikaans onderzoeksinstituut in Gakona, Alaska. De onderzoeksfaciliteit werd opgezet in de jaren '90 en was eigendom van het Amerikaanse leger. Het researchinstituut bestudeert de ionosfeer. Dit is een laag in het bovenste stuk van de atmosfeer, dat ongeveer op 80 kilometer van het aardoppervlak begint en rijkt tot meer dan 500 kilometer boven de aarde. Het Amerikaanse leger was geïnteresseerd in dit stuk atmosfeer, omdat dit deel een rol speelt bij het verspreiden van radiosignalen. De instrumenten van HAARP kunnen radiosignalen de ionosfeer in sturen. De onderzoekers bestuderen vervolgens hoe de ionosfeer erop reageert.

In augustus 2015 droeg het Amerikaanse leger het project over aan de University of Alaska Fairbanks (UAF). HAARP is geen geheim project, maar openbaar en te bezoeken. Er is bijvoorbeeld ieder jaar een Open Huis. Daarnaast wordt de grote radiogolfinstallatie sinds de overdracht in 2015 nog maar sporadisch gebruikt.

Door het open te stellen voor publiek, probeert de universiteit ook de complottheorieën rond hun ionosfeerresearch te temperen. De theorie dat de grote radiogolfzender die in het onderzoek wordt gebruikt het weer kan manipuleren, bestaat namelijk al jaren.

Ook werd er al naar het programma gewezen als de oorzaak voor bijvoorbeeld de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010. Onzin, aldus Robert McCoy, directeur van het geofysisch instituut in Fairbanks in een interview in 2018. "De manier waarop radio’s met zo’n hoge frequentie werken is dat de atmosfeer transparant is voor deze signalen," legt hij uit. "Zelfs als we het tien keer groter zouden maken en het zouden proberen, zouden we nog steeds het weer niet kunnen veranderen".

De weersomstandigheden op aarde worden geproduceerd in de troposfeer en de stratosfeer. Dit is een deel van de atmosfeer waar de radiogolven van het HAARP instrument geen interactie mee hebben, aldus het instituut. Er is dus ook geen mogelijkheid om het weer te veranderen.

HAARP zit niet in Europa

De grote radiogolfzender van HAARP kan het weer niet manipuleren. Maar hoe zit het met de claim dat er ook systemen van dit programma in Europa staan, volgens de Facebookgebruiker dicht bij de plekken waar afgelopen weken hevige overstromingen waren? Hier is niets van waar. Er is maar één HAARP onderzoeksinstituut, en dat is in Alaska.

Het zou overigens onlogisch zijn voor het instituut om installaties in Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk te zetten. Er wordt namelijk door de onderzoekers vooral veel onderzoek gedaan naar het noorderlicht (Aurora Borealis). Dit ontstaat door botsingen van deeltjes in de ionosfeer en gebeurt alleen vlakbij de twee polen van de aarde. Het noorderlicht is in Alaska dus goed te bestuderen, maar in West-Europa, waar geen noorderlicht te zien is, zal dit niet zo makkelijk gaan.  

Alleen ‘h.a.a.r.p.’ intoetsen op Google Maps geeft inderdaad wel resultaten in Europa. Wie echter op de rode pinnetjes klikt, komt er achter dat de locatie in het Verenigd Koninkrijk verwijst naar HAARP Management Solutions, een consultancybureau in Sheffield. De diverse aangegeven locaties rondom Parijs verwijzen naar twee opvanglocaties voor dak- en thuislozen. De andere twee zijn locaties van de Handicap Autisme Association Réunie du Parisis, een organisatie die mensen met autisme begeleidt. De aangegeven ‘haarp bg’ op de afbeelding, in het oosten van Europa, is een Bulgaars reclamebureau.

Het zoekresultaat in het noorden van Duitsland, bij Rostock, is ook niet van HAARP. Zo bevestigde ook het Duitse ministerie voor Milieu, Natuur en Nucleaire Veiligheid in 2019 na een vraag die zij van een burger kregen en die openbaar is in te zien. Het Duitse ministerie bevestigt dat deze locatie een maritiem radiostation is, dat door het Duitse leger wordt gebruikt om te communiceren met de eenheden die wereldwijd op zee zijn.

Ook in het Duitse Mylau staat nog een locatie met de naam ‘US DEU HAARP ENGINEERING’. In Google Maps is hier geen adres of enige extra informatie bij te vinden. Er is geen enkel bewijs te vinden dat hier een ionosfeeronderzoeksinstrument uit de Verenigde Staten staat opgesteld. De rode markering die op de afbeelding op Facebook vlak bij de Nederlandse grens te zien is, verschijnt niet als je op Google Maps de zoekopdracht intypt. Er is in die regio, in het Diersfordter bos, wel een militair wapendepot omgebouwd tot radiostation. Maar ook hier is weer geen enkel bewijs dat het gaat om een systeem van HAARP. Het veld met 180 antennes in Alaska is overigens een opvallende verschijning, en zou waarschijnlijk niet onopgemerkt gaan als een vergelijkbaar veld in Duitsland opgesteld zou staan.

Hoewel voor deze twee locaties dus geen overduidelijk alternatief bedrijf te vinden is, zoals bij de locaties in Groot-Brittannië en Frankrijk, staat het eerdere argument nog steeds buiten kijf: er is geen enkele reden voor HAARP om locaties in Duitsland te hebben, omdat ze in het noorderlichtgebied moeten zitten om hun research te kunnen doen. Want van weermanipulatie door HAARP is zoals eerder al gezegd geen sprake.

Er zijn wereldwijd tenslotte maar drie locaties die de ionosfeer onderzoeken. Naast het instituut in Alaska, heeft ook Rusland zijn eigen programma, in het dorpje Vasilsoersk. En ook in Ramfjordmoen, in het uiterste noorden van Noorwegen, staat een installatie die de ionosfeermanipulatie bestudeert. HAARP heeft dan ook geen enkele invloed gehad op de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. 

Links:


Facebookpost (gearchiveerd)

FAQ HAARP (gearchiveerd)

Over de ionosfeer (gearchiveerd)

Wat doet HAARP? (gearchiveerd)

Over Open Huis bij HAARP (gearchiveerd)

Huidig gebruik HAARP (gearchiveerd)

Over Robert McCoy

Over aurora/noorderlicht (gearchiveerd)

HAARP Management Solutions (gearchiveerd)

HAARP Frankrijk (gearchiveerd)

HAARP Bulgarije (gearchiveerd)

Duitse ministerie over HAARP (gearchiveerd)

Diersfordter Wald (gearchiveerd)

Beelden van HAARP (gearchiveerd)

Over programma in Rusland (gearchiveerd)

Programma in Noorwegen (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com