Bevolkingsgroei heeft niets te maken met toename afval per persoon

06.07.2021, 17:25 (CEST)

Op Facebook claimt een gebruiker (hier gearchiveerd) dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onjuiste uitspraken doet ten aanzien van de toegenomen hoeveelheid huisafval in 2020. Volgens de gebruiker komt dat niet doordat mensen, zoals het CBS stelt, meer thuiszaten en aan de tuin hebben gewerkt, maar door de bevolkingsgroei.

Beoordeling:

Het bericht klopt niet. Het CBS constateert een toename per persoon, dus de bevolkingsgroei is hierin meegenomen. Ook rijmt de toename in GFT-afval met de recordomzet van de tuinbranche en de sluiting van de horeca. De bevolkingsgroei bleef in 2020 juist achterwege ten opzichte van eerdere jaren.

Feiten:

De publicatie van het CBS waar de gebruiker zich op baseert is deze. Daaruit blijkt dat de stelling van de gebruiker per definitie fout is. Het CBS constateert namelijk een toename van afval per inwoner. Oftewel: de omvang van de totale populatie is helemaal niet aan de orde. Als de hoeveelheid afval in absolute aantallen was toegenomen, had je wellicht nog kunnen stellen dat dat komt omdat de hoeveelheid inwoners is toegenomen. Nu is de hoeveelheid afval per persoon toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dan maakt het niet of er twintig of dertig miljoen mensen in Nederland wonen: elk individu produceert meer afval.

Dat dat komt door het vele thuiszitten, is ook uit andere factoren af te leiden. Zo laat de bijgaande grafiek van het CBS zien dat er een grote toename is in het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Dit is logisch te rijmen met het feit dat mensen in 2020 meer dan in andere jaren aan de tuin hebben gewerkt, en thuis meer etenswaren hebben weggegooid door de sluiting van de horeca.

Tot slot bleef in 2020 de bevolkingsgroei juist achterwege ten opzichte van voorgaande jaren. In het afgelopen coronajaar was de toename van de populatie ongeveer de helft van die van een jaar eerder, in 2019. Maar zelfs als je zegt dat al die mensen die er in 2019 bij zijn gekomen pas in 2020 hun afval hebben weggegooid, gaat de bewering niet op doordat het CBS de cijfers per inwoner presenteert. De bewering is dan ook in alle opzichten onjuist.

Links:

Facebookpost (gearchiveerd)

CBS over toegenomen afval (gearchiveerd)

NOS over recordjaar tuinbranche (gearchiveerd)

KHN over sluiting horeca (gearchiveerd)

CBS over bevolkingsgroei (gearchiveerd)

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com