Autopsie is geen bewijs dat spike-eiwitten na vaccinatie naar alle organen verspreiden

18.06.2021, 17:21 (CEST)

Aangemaakte spike-eiwitten zouden zich na vaccinatie met mRNA-vaccins volgens een Facebookgebruiker naar alle organen in het lichaam verspreiden. "Dit kan snel of langzaam gaan, maar uiteindelijk zullen ALLE gevaccineerden hier de gevolgen van ondervinden! Dit werkt als kanker!" schrijft zij hier nog bij. Een link en een afbeelding verwijzen naar een autopsie waaruit dit zou zijn gebleken.

Beoordeling

De bewering klopt niet. De autopsie waarnaar wordt verwezen bewijst niet dat spike-eiwitten zich na vaccinatie naar alle organen verspreiden. Het onderzoek wees alleen uit dat er viraal RNA werd gevonden in zeven van negen onderzochte organen. De patiënt werd voor zijn overlijden ook positief getest op SARS-CoV-2, wat een verklaring kan zijn voor de virusdeeltjes die in zijn lichaam werden aangetroffen.

Feiten

In het facebookbericht wordt gelinkt naar een artikel van de blog Dutch Awakener met de kop ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden’. Ook deelt de vrouw nog een link naar een youtubevideo, maar deze is inmiddels niet meer zichtbaar. De video is door YouTube verwijderd wegens schending van de communityrichtlijnen.

Het Facebookbericht maakt naar aanleiding van deze bronnen een nogal stellige aanname: het aangemaakte ’S-eiwit’ verspreidt zich naar alle organen in het lichaam.

De resultaten van de besproken autopsie worden niet juist geïnterpreteerd. Wetenschappers deden inderdaad een onderzoek bij een 86-jarige man die vier weken na zijn eerste Pfizerprik overleed. Zij beschreven hun bevindingen in een artikel in het International Journal of Infectious Diseases, gepubliceerd in juni 2021.

Een van de bevindingen was dat er viraal RNA in bijna alle onderzochte organen werd aangetroffen. In totaal vonden de onderzoekers de virusdeeltjes in zeven van de negen onderzochte organen. Dit is echter bij lange na niet het totale aantal organen in een mensenlichaam. De algemene telling is dat een mens 78 organen heeft. Sommige wetenschappers vinden zelfs dat elk bot en elke tand een apart orgaan is, en komen op een veel hoger aantal uit. Zeggen dat de autopsie bewijst dat het mRNA en de spike proteïnen zich naar alle organen verspreidde, is dus absoluut onjuist. Er werd maar bij negen organen getest.

Factcheckorganisatie Lead Stories sprak met een van de schrijvers van het wetenschappelijk artikel: Dr. Torsten Hansen. Hij nam pertinent afstand van de foutieve interpretaties die een Amerikaanse website maakte naar aanleiding van zijn onderzoek.

De onderzoeker brengt bij Lead Stories onder de aandacht dat de patiënt in kwestie nog maar één dosis van het Pfizervaccin had ontvangen. "Het is algemeen bekend dat de maximale immuniteit tegen SARS-CoV-2 pas twee weken na de tweede prik volledig is bereikt," vertelt hij. "We vonden het daarentegen interessant om te laten zien hoeveel immuniteit er al kan zijn opgebouwd na de eerste vaccinatie."

De overleden patiënt in kwestie was positief getest op SARS-CoV-2 voor zijn overlijden, maar vertoonde geen symptomen van de ziekte COVID-19. Het feit dat er virusdeeltjes in zijn organen werden aangetroffen, is in het licht van deze besmetting dus ook niet vreemd. Ook na vaccinatie kan iemand nog steeds besmet raken, zeker als iemand nog maar één van de twee prikken heeft gehad. Volgens de onderzoekers heeft de vaccinatie er waarschijnlijk wel voor kunnen zorgen dat de patiënt niet aan COVID-19 overleed, dat bevestigt Hansen ook bij Lead Stories. De patiënt overleed aan bronchopneumonie, een vorm van longontsteking.

In het wetenschappelijke artikel wordt gesproken over het vinden van ‘viraal RNA’ in de onderzochte organen. De onderzoekers specificeren dus niet dat dit spike-eiwitten zijn die dankzij het mRNA-vaccin werden aangemaakt, of dat dit mRNA uit het vaccin is, zoals op Facebook wordt beweerd. De virusdeeltjes die werden aangetroffen in de patiënt zijn mogelijk te verklaren door het feit dat hij eerder positief werd getest op SARS-CoV-2. Het virus zat dus ondanks de vaccinatie in zijn lichaam.

Ook stellen de onderzoekers in hun artikel duidelijk vast dat het hier maar om één autopsie gaat. Daar kunnen geen conclusies voor de hele bevolking uit worden getrokken. Op basis van deze ene autopsie kan dus niet worden gezegd dat ‘uiteindelijk alle gevaccineerden hier de gevolgen van zullen ondervinden’. Ook de man die werd onderzocht, overleed tenslotte zelf niet aan COVID-19 of vaccinatie-gerelateerde klachten. Het doel van het onderzoek was alleen maar om te kijken hoeveel immuniteit er na de eerste prik al was opgebouwd. De conclusie: de eerste dosis van het mRNA-vaccin heeft bij deze man al voor wat immuunrespons gezorgd, maar maximale immuniteit is nog niet bereikt.

Dpa schreef eerder al een factcheck rondom spike-proteïnen die het lichaam aanmaakt door de mRNA-vaccins, naar aanleiding van onjuiste uitspraken van professor Byram Bridle. Hierin bevestigde Anke Huckriede, professor vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat het aangemaakte spike-eiwit wel in het bloed kan worden aangetroffen na vaccinatie met een mRNA-vaccin, maar enkel in zeer lage hoeveelheden. "Dit is niet onverwacht, het eiwit moet immers geproduceerd worden om er een immuunrespons tegen op te kunnen wekken," verklaarde Huckriede. "Dit zal meerendeels in de lymfeknoppen plaatsvinden, maar ik kan me voorstellen dat er ook wat eiwit het bloed bereikt." Deze kleine hoeveelheid is niet gevaarlijk of giftig, en vindt vanzelf via het bloed zijn weg naar de lever. Hier wordt het verwerkt door het lichaam.

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

Artikel Dutch Awakener (gearchiveerd)

Autopsie artikel (gearchiveerd)

Over organen (gearchiveerd)

Lead Stories factcheck (gearchiveerd)

dpa-factcheck

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com