Vier factoren veroorzaken woningtekort in Nederland

12.06.2021, 10:24 (CEST)

Op Facebook claimt een gebruiker (hier gearchiveerd) dat de asielinstroom dé oorzaak is van het huidige woningtekort in Nederland. Hij stelt daar nog de vraag bij of ze dat "in Den Haag" wel beseffen.

Beoordeling

Het is inderdaad nog maar de vraag of Haagse politici dit beseffen, want het klopt niet. Immigratie is één van (niet dé) oorzaak van het woningtekort, maar de asielzoekers vormen daar slechts een klein percentage van. De overgrote meerderheid van immigranten komt naar Nederland om te werken, studeren of voor familie.

Feiten

NOS meldt in februari van dit jaar op basis van een onderzoek van ABF Research dat het woningtekort in Nederland is opgelopen tot boven de 300.000. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. Dagblad Trouw kwam een half jaar eerder al met een uitgebreid artikel met daarin vier oorzaken van hoe dit probleem zo groot is kunnen worden. Zo worden de bankencrisis van 2008, het invoeren van de verhuurdersheffing en het feit dat de staat alles uit handen heeft gegeven aangehaald.

En de immigratie. Het aantal buitenlanders dat in Nederland komt wonen wordt in de CBS-prognoses keer op keer onderschat, schrijft Trouw. ABF Research haalt min of meer dezelfde vier zaken aan in een onderzoek. Immigratie wordt hier dus niet genoemd als dé oorzaak, maar als één van de vier oorzaken. En hoe groot is het aandeel asielinstroom eigenlijk in de immigratie? Behoorlijk klein, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Neem 2018 als voorbeeld. Toen kwamen er 243.737 immigranten naar Nederland. De overgrote meerderheid hiervan kwam voor werk, studie of gezin.

In absolute aantallen kwamen er in 2018 20.510 asielzoekers naar Nederland. Dat is slechts zo’n 8,4% van het totale aantal immigranten. De zogenoemde 'nareizigers' hoeven niet te worden meegeteld, want men kan ervan uitgaan dat deze tot hetzelfde huishouden behoren. Volgens de NOS moeten gemeenten van de Rijksoverheid in 2021 voor 27.000 statushouders een woning gaan zoeken, omdat de asielzoekerscentra vol raken.

Maar zelfs als de staat dat niet zou doen, en je gaat ervan uit dat al deze mensen een eigen woning zouden hebben gekregen (hoogst onwaarschijnlijk), blijft het woningtekort boven de 300.000. Als je immigratie dus als dé oorzaak van het probleem beschouwt, zul je je eerder moeten richten tot de internationale studenten en werknemers dan tot asielzoekers. Dat is ook wat hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen uitlegt tijdens de uitzending van Op1 (vanaf 6"55) van 25 maart jl.

Kortom, de bewering dat de asielinstroom dé oorzaak is van het woningtekort in Nederland, is onwaar. Immigratie wordt weliswaar genoemd als één van de oorzaken van het probleem, maar het aandeel asielzoekers is hierin erg klein.

Links

Facebookpost (gearchiveerd)

NOS over woningtekort (gearchiveerd)

Trouw over woningtekort (gearchiveerd)

ABF Research over woningtekort (gearchiveerd)

CBS over immigratie (gearchiveerd)

CBS over asielzoekers (gearchiveerd)

CBS over nareizigers (gearchiveerd)

NOS over huisvesting asielzoekers (gearchiveerd)

Op1 over migratie 25 maart 2021

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com