Coronamaatregelen België nog altijd rechtsgeldig

08.06.2021, 12:22 (CEST)

RT Benelux claimt op Facebook in een bericht (hier gearchiveerd) dat "België is bevrijd". Volgens hen zouden de Nederlandse zuiderburen de eerste staat in de Europese Unie zijn zonder coronamaatregelen. "Alle maatregelen worden momenteel door de rechtbanken in België tegengehouden", aldus RT Benelux.

Beoordeling

Het bericht klopt niet. De maatregelen in België zijn nog altijd van kracht. Gisteren (7 juni 2021) kwam het hof van beroep in Brussel hier nog met een uitspraak over. Eerder kwam dpa al met een factcheck over een soortgelijke onjuiste claim.

Feiten

Een en ander is gebaseerd op een webblog van De Binnenlandse Bataafsche Courant. RT Benelux heeft dit stuk klakkeloos overgenomen. In de blog staat dat de Belgische rechter op 31 maart al had geoordeeld dat binnen dertig dagen de maatregelen opgeheven moesten zijn. "Nu, na 60 dagen, schijnt dat ook te zijn gebeurd." Waar men deze aanname op baseert, wordt niet gespecificeerd. Wel heeft de auteur inmiddels een rectificatie geplaatst.

Die rectificatie vond plaats naar aanleiding van een uitspraak van het Brusselse hof van beroep op 7 juni jl. Het hof oordeelde dat de coronamaatregelen in het land wel degelijk een wettelijke basis hebben. Wel plaatste het hof de kanttekening dat er een probleem is met de grondwettelijkheid van de maatregelen, aangezien de bevoegdheid om deze fundamentele mensenrechten in te perken nu bij slechts één minister ligt. Daarover moet het Grondwettelijk Hof een definitief oordeel vellen; in afwachting daarvan blijven de maatregelen geldig. Ondertussen werkt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan de pandemiewet.

De beroepszaak diende nadat eerder, op 31 maart 2021, inderdaad een Brusselse kortgedingrechter de maatregelen als onwettig had bestempeld. Echter betekende dat niet dat de maatregelen ineens ongeldig waren, ook niet na dertig of zestig dagen. Dpa schreef hier al eerder een factcheck over: de rechter in kwestie had slechts de bevoegdheid om in individuele zaken te oordelen en dus niet om maatregelen met algemene gelding te schorsen.

De Belgische coronamaatregelen zijn de afgelopen periode rechtsgeldig geweest en lijken dat na de uitspraak van het hof van beroep ook nog even te blijven. Het Grondwettelijk Hof kan ze nog als ongrondwettelijk bestempelen, maar het is niet duidelijk wanneer men deze uitspraak kan verwachten. Mogelijkerwijs heeft minister Verlinden dan al de pandemiewet ingevoerd.

Links

Facebookpost RT Benelux (gearchiveerd)

Blog "België is bevrijd" (gearchiveerd)

Nieuwsblad over uitspraak Hof van Beroep (gearchiveerd)

VRT over pandemiewet (gearchiveerd)

Parool over rechtszaak 31 maart (gearchiveerd)

Factcheck dpa over coronamaatregelen België

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com