Tijdelijke wet voor coronamaatregelen verlengd tot 1 september 2021

26.05.2021, 16:17 (CEST)

"Let op, per 1 juni is de mondkap wettelijk niet meer verplicht." Dat gerucht verspreidt zich op sociale media. Volgens diverse facebookgebruikers ging de mondkapjesplicht in op 1 december, voor zes maanden. Daarna zou de wet niet meer geldig zijn. "Was het sowieso al niet geen enkele wet is geldig (sic)", voegt iemand daar nog aan toe.

Beoordeling

Dit klopt niet. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, waar ook de mondkapjesplicht onder valt, kan telkens met drie maanden worden verlengd. De wet is inmiddels verlengd tot 1 september 2021. Dat geen enkele wet nog geldig is, is daarnaast onzin.

Feiten

De wet waar de mondkapjesplicht voor openbare ruimten in is opgenomen is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze tijdelijke wet ging inderdaad op 1 december in. Hij had destijds daarentegen maar een duurtijd van drie maanden, niet zes maanden, zoals op sociale media wordt aangegeven.

De tijdelijke wet kan iedere keer met drie maanden worden verlengd. Dit staat ook zo beschreven in Artikel 8, lid 3 van de wettekst. Dit gebeurde al een keer op 18 februari 2021. Toen werd de geldigheid van de wetgeving verlengd tot 1 juni 2021.

Nu 1 juni in zicht komt, loopt deze eerste verlenging af. Eerder deze maand werd daarom al besloten dat de tijdelijke wet een tweede verlenging zou krijgen. De datum dat de wet komt te vervallen staat nu op 1 september 2021. Maar ook tegen die tijd zou de wet dus weer met drie maanden kunnen worden verlengd.

Volgens de brief over de verlenging die demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge schreef, werd er voor de verlenging gekozen omdat de maatregelen die op grond van deze wet worden genomen nog noodzakelijk zijn. Dit betekent overigens niet dat alle regels ook echt tot 1 september van kracht zullen zijn: binnen deze tijdelijke wet kunnen regels worden toegevoegd en afgeschaafd. Het dient als juridische basis voor deze maatregelen.

De verlenging is in de Tweede Kamer besproken tijdens het coronadebat van 12 en 13 mei 2021. In de Eerste Kamer stond de verlenging op de agenda bij het debat van 25 mei 2021. Ook de Raad van State, de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving, bracht een advies uit over de verlenging. Deze adviesraad stemde ook in met het verlengen van de tijdelijke coronawet.

Dat geen enkele wet geldig is, zoals in de facebookposts verder wordt beweerd, is overigens absoluut onjuist. Dpa schreef al meerdere factchecks over de geldigheid van onder andere de Nederlandse grondwet (hier en hier).

Links

Facebookpost 1 (gearchiveerd)

Facebookpost 2 (gearchiveerd)

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (gearchiveerd)

Over mondkapjesplicht (gearchiveerd)

Eerste verlenging (gearchiveerd)

Tweede verlenging (gearchiveerd)

Brief tweede verlenging (gearchiveerd)

Over de Raad van State

Advies Raad van State (gearchiveerd)

Eerdere dpa-factchecks hier en hier

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com