Voorlopig geen verplichte vaccinatie voor kinderen op komst in Duitsland

12.05.2021, 15:25 (CEST)

Op Facebook gaat een bericht rond (hier gearchiveerd) waarin wordt geclaimd dat in Duitsland alleen families met gevaccineerde kinderen "gelijkwaardige participatie in de samenleving terugkrijgen". In andere berichten (bijvoorbeeld deze) beweren gebruikers dat er in het land verplichte vaccinatie op komst is voor kinderen.

BEOORDELING: De berichtgeving klopt niet. Eén en ander is gebaseerd op de conclusies van de jaarlijkse Ärztetag, als medisch specialisten vanuit het hele land samen vergaderen. De artsen adviseren de regering een vaccinatiestrategie voor de leeftijdsgroep tot zestien jaar te ontwikkelen, maar stellen geen verplichte vaccinatie of uitsluiting van families met ongevaccineerde kinderen voor.

FEITEN: Op de foto is een knipsel uit de uitkomsten van de Duitse Ärztetag te zien. De Ärztetag is een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door de Bundesärztekammer, het Duitse equivalent van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Hier worden allerlei zaken omtrent de beroepsgroep bediscussieerd en standpunten vanuit de professie geformuleerd over onder andere medisch-ethische dilemma’s. Hierover adviseren zij de federale regering.

In het 172-pagina’s tellende document waarin alle gemeenschappelijke conclusies gedeeld worden, komt inderdaad de bepaling terug (p.31-32) die op sociale media circuleert. Deze bepaling bestaat uit twee delen: het advies aan de regering en de onderbouwing daarvan. De artsen verzoeken de regering een strategie te ontwikkelen voor het vaccineren van kinderen en jongeren en deze vóór de winter van 2021/2022 in te passen.

De onderbouwing die daarvoor wordt gegeven bestaat uit meerdere argumenten. Allereerst dat ongeveer veertien procent van de Duitse bevolking onder de zestien jaar oud is en dat wanneer deze groep niet gevaccineerd wordt, groepsimmuniteit niet bereikt kan worden. Volgens de artsen kan ook deze groep risico lopen in geval van besmetting. De artsen vrezen dat anders de scholen niet open kunnen en waarschuwen de regering voor de schadelijke effecten die lockdowns op deze leeftijdsgroep kunnen hebben.

De zin "de gelijkwaardige deelname aan de samenleving krijgen gezinnen met kinderen alleen terug als hun kinderen gevaccineerd zijn" staat hier als laatste argument aangestipt. Het is dus niet het advies aan de overheid om gezinnen met ongevaccineerde kinderen niet langer aan de samenleving te doen deelnemen. De artsen vrezen juist dat dit gebeurt indien kinderen niet gevaccineerd zijn. Daarom dragen ze dit aan als argument naar de Duitse regering om een vaccinatiestrategie voor deze leeftijdsgroep te ontwikkelen. Er wordt nergens in deze koersbepaling gesproken over een verplichte vaccinatie.

In een reactie aan dpa laat Bundesärztekammer-woordvoerder Mark Berger weten dat deze lezing klopt. Hij geeft daarbij aan dat het de artsen vooral te doen is om de gezondheid van kinderen en jongeren en de regering te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van lockdowns op deze leeftijdsgroep. "Over een vaccinatieplicht hebben we nooit gesproken en dit adviseren we de regering dan ook niet", aldus Berger.

Wel is het in Duitsland sinds maart 2020 voor ouders verplicht om kinderen die naar de dagopvang of school gaan tegen mazelen te laten inenten. Doen ze dit niet, kan een kind een verbod opgelegd worden om naar de dagopvang te gaan of kunnen de ouders een boete verwachten die op kan lopen tot 2500 euro. In Frankrijk, Italië en Polen is de vaccinatie voor mazelen al langer verplicht.

Onlangs besliste het Europese Hof voor de Mensenrechten nog dat het in een democratische rechtsstaat toegestaan is een vaccinatieplicht in te voeren voor kinderen. Het Hof acht dit in het belang van de kinderen. In Nederland geldt er voor geen enkel vaccin een verplichting, maar is er door de Tweede Kamer wel een wetsvoorstel aangenomen dat een kinderopvang toestaat niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Voor scholen is dit niet mogelijk in verband met de leerplicht.

Concluderend kloppen de beweringen dat in Duitsland alleen families met gevaccineerde kinderen hun rechten terugkrijgen en dat er een coronavaccinatieplicht voor kinderen op komst is (vooralsnog) niet. Wat de exacte vaccinatiestrategie van de Duitse regering om kinderen en jongeren te vaccineren gaat zijn, zal moeten blijken. Maar vanuit de beroepsgroep van medisch specialisten is in ieder geval niet, zoals ten onrechte wordt beweerd, geadviseerd dit te verplichten.

--- 

Links:

Post 1: http://dpaq.de/k0Ae5 (gearchiveerd: https://archive.ph/53gJb)

Post 2: http://dpaq.de/AsxTo (gearchiveerd: https://archive.ph/adULX)

Ärztetag: http://dpaq.de/8IZOa (gearchiveerd: http://dpaq.de/C3qRO)

Bundesärztekammer: http://dpaq.de/GIHZv (gearchiveerd: http://dpaq.de/nkccQ)

KNMG: http://dpaq.de/qiqug (gearchiveerd: http://dpaq.de/f5gqB)

Verslag Ärztetag: http://dpaq.de/3Rd2p (gearchiveerd: http://dpaq.de/2Qgmo)

Artikel NOS over vaccinatieplicht Duitsland: http://dpaq.de/caUvM (gearchiveerd: http://dpaq.de/6DJgL)

Artikel Volkskrant over besluit Europese Hof: http://dpaq.de/e4jPm (gearchiveerd: https://archive.ph/b2XBO)

Rijksoverheid over vaccinatieplicht: http://dpaq.de/9jLhw (gearchiveerd: http://dpaq.de/NV2av)

Rijksoverheid over scholen en kinderopvang: http://dpaq.de/1qFD8 (gearchiveerd: http://dpaq.de/SZrzO)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com