Patent voor COVID-19 testmethode aangevraagd op 17 mei 2020

11.05.2021, 14:41 (CEST)

Op de patentaanvraag voor 'System and Method for Testing for COVID-19' staat een verdachte datum, aldus sociale mediagebruikers. Uitvinder Richard A. Rothschild zou het patent op een testmethode voor COVID-19 al op 13 oktober 2015 hebben aangevraagd. Een afbeelding van de patentaanvraag werd gedeeld op Facebook (hier gearchiveerd).

BEOORDELING: Het klopt niet dat dit patent in 2015 werd aangevraagd. De daadwerkelijke aanvraagdatum was in mei 2020. De datum uit 2015 slaat op de eerste patentaanvraag uit dezelfde 'octrooifamilie', waarop deze nieuwe methode werd gebaseerd.

FEITEN: De patentaanvraag van Richard A. Rothschild is te zien in een Nederlandstalige database voor octrooien: Espacenet. Hierin staan ruim 100 miljoen octrooien uit meer dan 90 landen.

Octrooi en patent betekenen hetzelfde: een exclusief eigendomsrecht op de uitvinding van een technisch product of proces. Door een patent te hebben, kan een uitvinder anderen verbieden om zijn uitvinding na te maken of te verkopen.

Door in Espacenet te zoeken op 'System and Method for Testing for Covid-19' komt er inderdaad één zoekresultaat naar boven. Hierbij staat de 'prioriteitsdatum' van 13 oktober 2015. Bij het openen van de aanvraag is daarentegen het aanvraagnummer te zien. Dit is US202016876114 20200517. De laatste cijfers duiden hier op de datum van de aanvraag van dit patent: 17 mei 2020.

Waarom is de prioriteitsdatum dan in 2015? Naar aanleiding van commotie rond dit patent, eind 2020, schreef de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een artikel met uitleg. Dit artikel is via de url niet meer te lezen. Er is nog wel een Google Cache-versie van het artikel.

De prioriteitsdatum bouwt een soort tijdbuffer in, waarin de aanvrager de plannen met de uitvinding nog goed op een rij kan krijgen, zonder bang te hoeven zijn dat anderen het patent al opeisen. "In dit geval helpt een prioriteitsjaar. Dit is de twaalf maanden na je eerste aanvraag," legt de RVO uit. Dit is een soort voorwaardelijke aanvraag, om te voorkomen dat anderen je voor zijn bij het aanvragen van het patent. Binnen deze prioriteitsperiode kun je de aanvraag van het patent definitief maken.

Een andere belangrijke term in deze kwestie is de 'octrooifamilie'. In de aanvraag van Richard A. Rothschild zijn een aantal prioriteitsnummers te zien uit eerdere jaren. De verschillende nummers bevatten links naar eerdere aanvragen van Richard A. Rothschild voor methodes en systemen rondom biometrische data. Al deze patenten zijn onderdeel van dezelfde familie. De uitvindingen zijn vergelijkbaar, en op elkaar gebaseerd, maar niet exact hetzelfde.

De RVO legt uit dat het in de Verenigde Staten mogelijk is om een aanvraag met een paar veranderingen in te dienen, met een eerder product als basis. De COVID-19 patentaanvraag is in dit geval ook gebaseerd op meerdere eerdere aanvragen. Dat de aanvragen van Rothschild in de VS werden ingediend, is te zien aan de letters ‘US’ voor de prioriteitsnummers. Al deze aanvragen borduren dus door op de vorige, met een paar nieuwe of veranderde onderdelen.

De COVID-19 aanvraag van Rothschild bevat dus onderdelen uit oudere prioriteitsaanvragen, verklaart de RVO. Daarom staat de vroegste prioriteitsdatum uit deze octrooifamilie erbij. De aanvraagdatum voor dit specifieke patent blijft 17 mei 2020.

In oktober 2020 ontkrachtte dpa de foutieve claims over dit patent al in het Duits.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/lola.randvandehorizon/posts/519205689078551
(gearchiveerd: https://archive.ph/ZlbQA )

Over Espacenet: https://nl.espacenet.com/
(gearchiveerd: http://dpaq.de/LFB2Z )

Wat is octrooi/patent: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-octrooi-of-patent-op-mijn-uitvinding
(gearchiveerd: https://archive.ph/6gaJt )

Zoekresultaat in Espacenet: https://nl.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=nl_NL&submitted=true&DB=&query=US2020279585
(gearchiveerd: https://archive.ph/R57rK )

Aanvraag COVID-19 testmethode: http://dpaq.de/u5DTK
(gearchiveerd: https://archive.ph/AN47W )

Uitleg Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Google Cache: http://dpaq.de/MGI69
(gearchiveerd: http://dpaq.de/I6Xal )

Voorbeeld eerdere aanvraag Rothschild: http://dpaq.de/dRkhm
(gearchiveerd: https://archive.ph/vh2Z7 )

Duitse dpa-factcheck: https://dpa-factchecking.com/germany/201007-99-859180/

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com