D66: 'Opsporen van kinderporno is taak van de politie'

06.05.2021, 19:45 (CEST)

Een motie van SP-kamerlid Michiel van Nispen uit 2018 wordt op sociale media nieuw leven ingeblazen. In deze motie werd een voorstel gedaan om het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) de mogelijkheid te geven om kinderporno online te kunnen zoeken en verwijderen, in samenwerking met de politie. Op Facebook wordt de stemming voor deze motie gedeeld: groene stippen als stemmen voor de motie bij iedere partij, behalve D66. "D66 de verborgen pedo partij??? Wellicht," suggereert een Facebookgebruiker. "D66 vindt het dus goed dat er kinder porno is en blijft te schandalig voor woorden," schrijft een andere Facebookpagina. (Facebookposts hier en hier gearchiveerd)

BEOORDELING: De beschuldigingen missen context. D66 stemde inderdaad tegen deze motie, maar geeft als toelichting dat het opsporen van foto's of films van seksuele handelingen met kinderen een taak van de politie moet blijven, in plaats van een particuliere stichting. De partij geeft met klem aan dat zij tegen kinderporno zijn.

FEITEN: De online besproken motie werd op 27 maart 2018 ingediend bij een Algemeen Overleg over kinderporno en kindermisbruik in de Tweede Kamer. De motie doet een voorstel om het voor het EOKM mogelijk te maken om technieken in te zetten "om kinderporno te zoeken met als doel dit te verwijderen van het openbare internet". Op dat moment had de politie en justitie volgens de indieners van de motie te weinig capaciteit om alle serieuze meldingen van mogelijke kinderporno op internet te onderzoeken. Het zou daarom mogelijk moeten worden voor het EOKM om dit ook te gaan doen, in overleg met de politie.

Deze motie werd uiteindelijk aangenomen, met D66 als enige tegenstemmer. Dit betekent niet gelijk dat de partij niets wil doen om kinderporno op het internet te bestrijden, zoals verschillende Facebookgebruikers beweren. In hetzelfde debat diende D66’er Maarten Groothuizen ook moties in. Bijvoorbeeld één motie om de aangifteplicht rondom seksueel misbruik te vergroten. Niet alleen in het geval van verkrachting, maar ook bij andere ernstige zedenmisdrijven zou volgens de motie een expliciete aangifteplicht moeten gelden.

In 2018 dook de nee-stem van D66 bij deze motie al online op. De partij reageerde op 29 augustus 2018 op iemand die de stemming deelde op twitter: "Ook D66 ziet de ernst van dit misdrijf. Deze motie maakt het mogelijkheid dat het EOKM mag opsporen. Terwijl de regels en waarborgen die voor de politie gelden, voor hen niet gelden," verklaarde de partij. "Dit is een korte versie van een genuanceerde afweging. Daarom een tegenstem."

In maart 2021 haalde een andere sociale mediagebruiker verhaal bij de partij over deze kwestie via een privé-instagrambericht. Een screenshot hiervan deelde zij later op twitter. Hierin geeft D66 een uitgebreidere uitleg voor de tegenstem. De partij geeft aan destijds tegen deze specifieke motie te hebben gestemd omdat het hier ging om een niet-overheidsorganisatie (het EOKM). "Wij vinden dat het opsporen van kinderporno een taak is van de politie, door ervaren rechercheurs, volgens een afgesproken strategie. Als niet-overheidsorganisaties dergelijke onderzoeken gaan doen zouden ze zelfs bestaande onderzoeken kunnen verstoren," legt D66 uit.  

Ook demissionair minister van justitie, Ferd Grapperhaus (CDA), benoemde dit argument in het debat van 27 maart 2018. Dat blijkt uit het verslag van dit debat. "Opsporen van strafbare feiten is en blijft een overheidstaak waarvoor de politie is opgeleid, en die met rechtsstatelijke waarborgen omkleed moet worden uitgevoerd," zei hij hierover. De demissionair minister geeft aan dat het vanwege de strafomschrijving voor het in bezit hebben en gebruiken van kinderporno niet mogelijk is om een andere instantie dan de overheid aan de slag te laten gaan met de opsporing. Grapperhaus gaf daarom aan dat hij de motie afraadde. 

---

Links:

Facebookpost 1: https://www.facebook.com/jairpt.jairpt/posts/2863813810524838
(gearchiveerd: https://archive.ph/9L5DS )

Facebookpost 2: https://www.facebook.com/groups/385894699406152/permalink/436518617677093
(gearchiveerd: https://archive.ph/RO4fa )

Motie van Michiel van Nispen: http://dpaq.de/qv7gA
(gearchiveerd: http://dpaq.de/jilW2 )

Over EOKM: https://www.meldpunt-kinderporno.nl/over-ons/

Stemming motie: http://dpaq.de/7lFUj
(gearchiveerd: http://dpaq.de/JmPQH )

Motie Maarten Groothuizen: http://dpaq.de/i8Cyi
(gearchiveerd: http://dpaq.de/8VRk0 )

D66-tweet 2018: https://twitter.com/D66/status/1034772432488464385
(gearchiveerd: http://dpaq.de/IDoUp )

Screenshot instagrambericht D66: https://twitter.com/alocasiafrydek/status/1372221622988509184/photo/1
(gearchiveerd: http://dpaq.de/IjgYl )

Verslag van Algemeen Overleg kinderporno en kindermisbruik: http://dpaq.de/2ltUW
(gearchiveerd: http://dpaq.de/NypQb )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com