IJsbeerpopulatie lijdt hevig onder klimaatverandering

05.05.2021, 14:07 (CEST)

Worden ijsberen ondanks de veel besproken klimaatopwarming écht talrijker en vetter? Dat is tenminste hoe een populaire wetenschappelijke 'ontdekking' luidt die rondgaat op sociale media (hier gearchiveerd). "Klimaat alarm wetenschappers hadden uitsterven voorspeld vanwege opwarming en ijssmelten. Feiten zijn anders", schrijft een man op sociale media. Bijgevoegd is een rapport van de Britse klimaatlobbygroep The Global Warming Policy Foundation (GWPF). Maar klopt dat bericht wel?

BEOORDELING: De berichten zijn misleidend en onwaar. Hoewel de totale ijsbeerpopulatie moeilijk in kaart te brengen is, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de klimaatverandering een catastrofale rol vervult in het voortbestaan van de ijsbeerpopulatie. Experts verwijzen de beweringen van het GWPF-rapport naar de vuilnisbak. 

FEITEN: De beweringen over de ijsbeepopulatie zijn afkomstig uit een rapport van de onafhankelijke klimaatorganisatie GWPF. De auteur, de Canadese wetenschapper Susan Crockford, wilde met het rapport voorgaande theorieën over de ijsberenpopulatie weerleggen. Na het rapport zag Crockford haar status als assistent-professor aan de universiteit van Victoria niet vernieuwd worden, al communiceert de univerisiteit niet over de reden van haar geweigerd statuut.

Volgens onderzoekers werd het totaal aantal ijsberen in het noordpoolgebied op 26.000 (vanaf 2016) geschat, al weet niemand hoeveel ijsberen er werkelijk in het gebied leven. Wat ook blijkt: de klimaatverandering vormt een bedreiging voor hun levensonderhoud en doet hun aantallen dalen. Het rapport van Crockford beweert het tegendeel: over de hele Noordpool stijgt of stabiliseert de ijsberenpopulatie (zie figuur pagina 10). 

Canadese biologen en poolonderzoekers Ian Stirling en Andrew Derocher van de Universiteit van Alberta beschrijven de directe relatie tussen de dalende populatie ijsberen en de klimaatverandering. "IJsberen zijn afhankelijk van de ijsoppervlakte als platform waarop op zeehonden kan worden gejaagd om levensvatbare subpopulaties in het wild te behouden". Als het klimaat blijft opwarmen en het zee-ijs opklaart, zullen ijsberen waarschijnlijk binnen 30 tot 40 jaar uit de zuidelijke delen van hun verspreidingsgebied verdwijnen.". Van 1987 tot 2011 is de populatie ijsberen al met 30 procent afgenomen, melden de onderzoekers.

Onderzoekers van het Alaska Science Center in Anchorage (VS) kwamen in 2018 tot dezelfde conclusie: veel ijsberen konden vandaag niet meer in hun voedselbehoeften voorzien omdat de jachtomstandigheden verslechterden als gevolg van klimaatverandering. Want als het ijs door de opwarming van de aarde blijft afnemen, moeten de dieren langer wandelen of zwemmen om stevige ijsschotsen te vinden waarop ze op zeehonden kunnen jagen.

In tegenstelling tot de genoemde wetenschappers heeft de Canadese zoöloog Susan Crockford volgens haar eigen verklaring geen veldstudies uitgevoerd. Kortom, ze heeft nog nooit ijsberen in hun natuurlijke omgeving geobserveerd of onderzocht. Crockford publiceerde haar essays voornamelijk op haar blog "Polar Bear Science" en niet in erkende vakbladen. Hiermee ontsnappen haar publicaties aan de gebruikelijke kwaliteitscontrole van andere onderzoekers.

Critici wijzen er ook op dat Crockford maandelijkse betalingen ontving van het Heartland Institute. Het in Chicago gevestigde instituut werd onder meer gefinancierd door de oliemaatschappij ExxonMobil. Mogelijk is er dus sprake van belangenvermenging.

De erkende ijsbeerexpert Ian Stirling geeft een vernietigend oordeel over de stellingen van Crockford: De ontkenners van klimaatverandering hebben haar tot expert gemaakt, ook al heeft ze geen wetenschappelijke autoriteit. "Als je vaak genoeg liegt, zullen mensen het gaan geloven." Ook andere critici verwezen het gerucht al naar de vuilnisbak.

---
Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/ForumvoorDemocratieSupport/posts/163492849007264 (gearchiveerd: http://dpaq.de/WmbU9)

Bericht op Facebook 2: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831485313730303&id=100006065865707 (gearchiveerd: http://dpaq.de/JDCFr)

Rapport GWPF: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Crockford-Polar-Bears-2020-.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/ZQAPj)

Artikel Victoria Buzz: https://www.victoriabuzz.com/2019/10/climate-change-denier-loses-adjunct-professor-status-at-university-of-victoria/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/hpdA3)

Website GWPF: https://www.thegwpf.org/who-we-are/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/44Lub)

Artikel Martlet: https://www.martlet.ca/assistant-adjunct-uvic-professor-allegedly-fired-for-politically-incorrect-views-on-polar-bears/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/mU7Jt)

Statusrapport ijsberen: http://pbsg.npolar.no/export/sites/pbsg/en/docs/2019-StatusReport.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/sLH1b)

Artikel BBC: https://www.bbc.com/news/science-environment-53474445 (gearchiveerd: http://dpaq.de/HKv5F)

Gevolg van klimaatopwarming op ijsberen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2486.2012.02753.x (gearchiveerd: http://dpaq.de/4pGX1)

Ijsberenpopulatie Ian Stirling: https://polarbearsinternational.org/profiles/ian-stirling (gearchiveerd: http://dpaq.de/1EaP3)

Over Susan Crockford: https://www.desmogblog.com/susan-crockford

Informatie over het Heartland Institute: https://www.desmogblog.com/heartland-institute

Susan Crockford's blog: https://polarbearscience.com/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/hb5V0)

Onderzoek naar betalingen bij ExxonMobil: http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/global_warming/exxon_report.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/6AfxU)

Sterling prijsuitreiking: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/scientist-ian-stirling-receives-ice-bear-lifetime-achievement-award-from-polar-bears-international-8212008

Stirling kritiek op Crockford: https://thenarwhal.ca/polar-bears-chosen-bizarre-symbol-deny-climate-change-scientists-say/

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com