Naam Jaap van Dissel (RIVM) niet op 'Medische Zwarte Lijst'

23.04.2021, 18:45 (CEST)

In een bericht op Facebook (hier gearchiveerd) wordt een artikel gedeeld waarin gesuggereerd wordt dat de naam van RIVM-directeur Jaap van Dissel op de ‘Medische Zwarte Lijst’ voorkomt. "Weekblad Story komt nu met een wel heel bijzondere ontdekking. Zijn naam staat vermeld op zwartelijstartsen.com", schrijft SocialMedia Dagblad op 22 april 2021.

BEOORDELING: Het bericht klopt niet. Story publiceerde inderdaad een artikel over de ‘zwarte lijst’, maar al in mei vorig jaar. De bewering dat het weekblad "nu" een ontdekking heeft gedaan, is dus onjuist. Ook is de desbetreffende lijst inmiddels door de rechter verboden en de website waarnaar wordt verwezen om die reden offline gehaald.

FEITEN: Op 2 mei 2020 ontdekte weekblad Story dat Jaap van Dissel (RIVM) voorkwam op zwartelijstartsen.nl, een webpagina afkomstig van de belangengroep Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN-NL). Er werd een uitgebreid artikel over gepubliceerd. Op de site stonden namen van artsen en andere zorgverleners die medische fouten zouden hebben gemaakt.

De website bestaat echter al sinds afgelopen januari niet meer. NOS meldt dat de rechter deze verboden heeft na een kort geding aangespannen door de Stichting Stop Online Shaming (Stichting SOS). Volgens de rechtbank Midden-Nederland is zwartelijstartsen.nl onrechtmatig en in strijd met de privacywet en weegt in dit geval het recht op eer en goede naam zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. In het vonnis is verder onder sectie 4.9 te lezen dat de rechter de kwalificatie ‘zwarte lijst’ als zware beschuldiging ziet waar "geen feitelijke grondslag" voor is.

Bovendien blijkt uit de berichtgeving van Story en NOS dat Van Dissel niet op deze lijst stond vanwege een medische vergissing, maar omdat hij in december 2006 onderdeel uitmaakte van een tuchtcollege dat een interniste vrijsprak van beschuldigingen van een patiënt. De patiënt in kwestie was het niet eens met deze beslissing, maar er is nooit aangetoond dat het college hier onjuist heeft gehandeld. SIN-NL vond het desondanks voldoende aanleiding Van Dissel op haar eigen zwarte lijst te plaatsen.

De bewering dat Van Dissel op een medische zwarte lijst staat, klopt dus niet. De naam van de huidig RIVM-directeur kwam inderdaad op de website zwartelijstartsen.nl voor, maar deze is om meerdere redenen door de rechtbank verboden en bestaat niet meer. Ook is het op z’n minst twijfelachtig of Van Dissel’s naam om een gegronde reden op deze webpagina geplaatst werd.

--- 

Links:

Facebookpost: http://dpaq.de/EwTdm (gearchiveerd: https://archive.vn/XfVvf)

Artikel SocialMedia Dagblad: https://socialmedia-dagblad.nl/medische-lijst-social-media-dagblad/?fbclid=IwAR0qTVnXrFH7XC9WjfYpS9_WkTXcqKtGzUi1JakQG2AoFrot1WvMAjC0GnE (gearchiveerd: https://archive.vn/Ug5CG)

Artikel Story over zwartelijstartsen.nl: http://dpaq.de/RC6vm (gearchiveerd: http://dpaq.de/rMa24)

Artikel NOS over zwartelijstartsen.nl: http://dpaq.de/KC4VD

Vonnis rechtbank Midden-Nederland: http://dpaq.de/D70zv

Informatiepagina Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com