Kindhuwelijken zijn nog steeds verboden in Zweden, ook met Moslims

22.04.2021, 14:38 (CEST)

Keurt de Zweedse regering kindhuwelijken goed wanneer er sprake is van "speciale redenen"? Een bericht dat flink wordt gedeeld op sociale media, beweert alvast van wel (hier gearchiveerd). Daarvoor verwijst het bericht naar een Zweeds wetsvoorstel, dat naar verwachting op 1 juli 2021 in werking zal treden. Ook zou de expliciete eis van de 18-jarige leeftijd in de wettekst worden afgeschaft. "De extreem-linkse Zweedse regering zegt "ja" tegen het goedkeuren van kinderhuwelijken", valt er te lezen, maar wat klopt daar precies van?

BEOORDELING: Het artikel over kindhuwelijken in Zweden klopt niet. Kindhuwelijken zijn in géén geval toegelaten, ook niet met moslim-immigranten. De Zweedse regering laat zich ook niet positief uit over kindhuwelijken, noch over mogelijke uitzonderingsregels. De (extreme) uitzonderingsregel waarover het artikel bericht, heeft betrekking op polygamie, niet op kindhuwelijken.

FEITEN: De Nederlandse website Dissident.One deelde op 15 april 2021 een artikel waarin ze het zogenaamde controversiële wetsvoorstel bespraken. Alleen komt de inhoud met dat wetsvoorstel verre van overeen met wat er in het artikel staat. De Zweedse regering boog zich op 18 maart 2021 over de erkenning in Zweden van polygame relaties aangegaan in het buitenland; Zweden weigert dat gegeven te erkennen. Het Nederlandse artikel is quasi een letterlijke kopie van het Zweedse Fria Tider, een (extreem)rechts blad dat al eerder in verband werd gebracht met desinformatie.

Dit artikel blijkt niet anders, al laat de Zweedse regering zich in het wetsvoorstel enkele keren uit over kindhuwelijken. Op p. 22 wordt er gesteld dat de restricties rond kindhuwelijken niet mogen wijzigen. Op p. 28 valt dan weer te lezen dat het parlement aan de regering vraagt om het verbod op kindhuwelijken te verstrengen. Kindhuwelijken worden dan ook sinds 2017/2018 gelijkwaardig beschouwd aan gedwongen huwelijk. Daar staat een gevangenisstraf van maximum vier jaar op. Nergens wordt er echter gesproken over kindhuwelijken zoals in het artikel. Kindhuwelijken zijn dan ook illegaal in het land (4 kap. 4c & 4d). 

Toch verwijst het artikel naar een uitzondering in het wetsvoorstel. Kindhuwelijken in Zweden kunnen volgens het wetsontwerp worden goedgekeurd als er "speciale redenen zijn", valt er te lezen. Ook dat klopt niet helemaal. De (eerder extreme) uitzonderingsregel verwijst niet naar kindhuwelijken, maar naar polygamie, waarover het wetsvoorstel zich voornamelijk buigt. Indien het niet-erkennen van een huwelijk té veel schade zou berokkenen voor de partijen, kan het uitzonderlijk toch erkend worden. Die regel bij kindhuwelijken blijft ongewijzigd, zoals in het wetsvoorstel staat bovenaan pagina 47: "När det gäller barnäktenskap innebär bestämmelsen inte någon förändring i sak".

Er bestaat echter wel een gelijkaardige uitzonderingsregel voor kindhuwelijken, al werd die niet ingevoerd met dit wetsvoorstel. Beide partijen moeten ouder zijn dan 18 jaar voor ze hun eerdere huwelijk kunnen laten legaliseren. Het koppel moet ook al eens getrouwd zijn voor 1 januari 2019, of ze moeten uitzonderlijke redenen kunnen aantonen. Zulke redenen zijn - net als bij polygamie - dat het niet-erkennen van het huwelijk te veel schade zou berokkenen voor de partijen. De Zweedse overheid beoordeelt extreme gevallen op individuele basis, al is het eerder een ontzettend zeldzame praktijk.

Ook wordt er nergens in het wetsvoorstel over "moslimimmigranten" gesproken. Sterker nog, het woord "moslim" (of 'mohameddan' of 'muslim' in het Zweeds) komt niet voor in de tekst. Wel gaat het één keer over 'muslimsk majoritetsbefolkning' of een moslim meerderheidsbevolking en komt ook 'Islam' enkele keren aan bod. Nooit worden de termen in verband gebracht met kindhuwelijken met "moslimimmigranten", zoals vermeld in het artikel.

Het artikel schrijft de realisatie van het totaalverbod op alle vormen van huwelijken waarbij een van de partijen minderjarig is toe aan de Zweedse oppositie. De "Zweedse linkse regering" zei in plaats daarvan dat kinderhuwelijken in sommige gevallen door de Zweedse autoriteiten moeten worden geaccepteerd. Ook dat is misleidend. Het toenmalig wetsvoorstel dat zich daarover boog was afkomstig van de regering én stelde dat er geen uitzonderingen mogelijk mogen zijn als één van de partijen nog geen 18 jaar is.

Verschillende Nederlandstalige media schreven in het verleden al over dit gegeven. Ook daarin wordt niet gesproken over bepaalde uitzonderingen die de regering in rekening neemt. Zowel het Zweedse als het Nederlandse artikel zijn dan ook polariserend, misleidend en onwaar.

---

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/groups/296328755173438/permalink/313913526748294 (gearchiveerd: http://dpaq.de/Avhjf)

Reuters over Fria Tider: https://www.reuters.com/article/us-sweden-election-disinformation-exclus-idUSKCN1LM0DN (gearchiveerd: http://dpaq.de/WnPar)

Fria Tider: https://www.friatider.se/regeringen-sager-ja-till-barnaktenskap-vid-synnerliga-skal (gearchiveerd: http://dpaq.de/ZE93S)

Wetsvoorstel: https://www.regeringen.se/4958fc/contentassets/1ae3b954bf084c9f970b0c2945106c5a/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-manggiften-prop.-202021149.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/H0uvJ)

Bericht Dissident.One: https://dissident.one/2021/04/15/zweden-legaliseert-kindhuwelijken-voor-moslimimmigranten/?fbclid=IwAR2mYh-yD_hBU4EGWwTkpIVy3En3NZ3AhuVkcNN2RosVlZ1PBlU6bh6ZRpk (gearchiveerd: http://dpaq.de/vMJW5)

Wetsvoorstel 2018: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap_H503288 (gearchiveerd: http://dpaq.de/1VRPG)

Artikel HLN kindhuwelijken: https://www.hln.be/buitenland/zweedse-regering-wil-kindhuwelijken-niet-meer-erkennen~a2fb05a9/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/XLdX8)

Artikel Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180529_03535137 (gearchiveerd: http://dpaq.de/dm1jj)

NU.nl artikel: https://www.nu.nl/buitenland/5289092/zweden-erkent-kindhuwelijken-gesloten-in-buitenland-niet-meer.html (gearchiveerd: http://dpaq.de/5W8tr)

Kindhuwelijken Zweden: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2019-2-3-about-child-marriage.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/78I9d)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com