Tekst op website van provincie Utrecht komt uit externe brief

23.03.2021, 21:17 (CET)

Een webpagina van de provincie Utrecht wordt gedeeld op Facebook (hier gearchiveerd). In een omcirkelt deel van een tekst staat dat mRNA-vaccins potentieel het genoom van de gevaccineerde kunnen integreren en veranderen. Onlangs zou namelijk zijn aangetoond dat het virus-RNA van SARS-CoV-2 in het genoom kan integreren.

BEOORDELING: De tekst is niet geschreven door iemand van de provincie Utrecht, maar komt uit een brief over mRNA-vaccins die eind 2020 door het 'Regenboogteam' naar de provincie werd gestuurd. De afbeelding misleidt de lezer doordat het webadres van de provincie boven de tekst is geplaatst, maar er niet duidelijk vermeld staat dat deze tekst van een andere partij afkomstig is. De brief is openbaar en te vinden op de website van de provincie.

De algemene consensus bij wetenschappers is dat mRNA-vaccins het DNA niet kunnen veranderen, of dat deze kans in ieder geval extreem klein is. De studies die in de tekst worden aangehaald als referenties zijn nog niet 'peer-reviewed'. Hier kunnen dus nog geen conclusies uit worden getrokken.


FEITEN: Het 'Regenboogteam' is naar eigen zeggen "een multidisciplinair team bestaande uit geëngageerde burgers uit alle lagen van de bevolking". Het doel van het team is "overheid en publiek op verschillende thema's van het coronabeleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien en om informatie vragen."

De organisatie stuurde in december 2020 een brief aan demissionair minister Hugo de Jonge. Hierin stellen zij vragen over 'informed consent' en mRNA-vaccins en vragen zij De Jonge om een antwoord. De brief werd ook ter kennisgeving verstuurd naar provincies en gemeenten. Hij staat dan ook niet alleen op de website van de provincie Utrecht. De e-mail van de organisatie, waar de brief een bijlage van is, staat ook op websites van andere provincies en gemeenten. Bijvoorbeeld bij de provincie Gelderland.

Ondanks dat in het facebookbericht de site van de provincie Utrecht te zien is boven de tekst, komt de inhoud ervan dus niet van de provincie zelf. De brief staat in de openbare lijst met ingekomen stukken.

In de brief stelt het Regenboogteam negen vragen over de mogelijke gevaren van mRNA-vaccins. De online gedeelde passage is te vinden op pagina vijf van de brief.

Het Regenboogteam kaart aan dat RNA-vaccins potentieel in het genoom van de gevaccineerde kunnen integreren. Als argument halen zij twee studies aan. Eén op de site BioRxiv, en één bij ResearchGate. Beide studies zijn (nog) geen goede bron om conclusies uit te trekken. Het zijn allebei preprints en hebben op 23 maart 2021 nog geen peer-review doorlopen. Zo'n review is een toetsing door een vakgenoot, die kritisch kijkt of het onderzoek goed is onderbouwd. Uit een studie die nog niet 'peer-reviewed' is, kunnen nog geen conclusies worden getrokken, meldt BioRxiv in een disclaimer boven het wetenschappelijk artikel.

De studie die het Regenboogteam gebruikt om aan te tonen dat virus-RNA het menselijk DNA verandert, werd al tegengesproken door diverse wetenschappers. Dpa beschreef deze terughoudendheid jegens het onderzoek al in een eerdere factcheck. De vraag is namelijk nog maar of het onderzochte fenomeen ook in een menselijk lichaam kan plaatsvinden. In een artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG) menen verschillende onderzoekers van niet.

De algemene consensus in de wetenschap is dat mRNA-vaccins het DNA van de gevaccineerde niet kunnen veranderen. Prof. Dr. Ton de Boer, voorzitter van het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, benoemde dit bijvoorbeeld in zijn column van 2 december 2020: "Studies tonen aan dat genetisch materiaal uit vaccins niet in ons DNA terechtkomt. Het vaccin breekt op natuurlijke wijze af nadat het zijn goede werk heeft gedaan."

Andere wetenschappers zijn voorzichtiger en noemen de kans dat de vaccins het DNA veranderen 'bijna nul'. Dpa schreef over het onderwerp al meerdere factchecks waarin wetenschappers de bewering ontkrachten (hier en hier). 

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/groups/235606791256326/permalink/291707112312960/
(gearchiveerd: https://archive.ph/a8V4V )

Over het Regenboogteam: https://coronee.info/over-ons/
(gearchiveerd: https://archive.ph/VBpq1 )

Brief en vragen van Regenboogteam: http://dpaq.de/sd8cV
(gearchiveerd: http://dpaq.de/rxteG )

E-mail Regenboogteam: http://dpaq.de/3ezV2
(gearchiveerd: http://dpaq.de/BUmD0 )

E-mail Regenboogteam aan provincie Gelderland: http://dpaq.de/WDq5O
(gearchiveerd: https://archive.ph/HveDl )

Lijst ingekomen stukken provincie Utrecht: http://dpaq.de/sgyx5
(gearchiveerd: https://archive.ph/Pbb58 )

Aangehaalde studie 1: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1
(gearchiveerd: http://dpaq.de/NYIgZ )

Aangehaalde studie 2: http://dpaq.de/2aiQE
(gearchiveerd: http://dpaq.de/rBBvH )

Eerdere dpa-fachtchecks over mRNA-vaccins en DNA:
https://dpa-factchecking.com/netherlands/210223-99-560342/
https://dpa-factchecking.com/belgium/200708-99-721570/
https://dpa-factchecking.com/netherlands/201126-99-470675/

Artikel NtvG: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/genotoxisch-effect-mrna-vaccin-zeer-onwaarschijnlijk/volledig
(gearchiveerd: http://dpaq.de/fnCqa )

Prof. Dr. Ton de Boer over mRNA-vaccins/DNA: http://dpaq.de/RJ32Q
(gearchiveerd: http://dpaq.de/DOdI9  )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com