Vergelijking tussen aantal ziekenhuizen en aantal coronapatiënten houdt geen steek

23.02.2021, 10:51 (CET)

Een collage op Facebook klaagt een "corrupte" situatie in de Nederlandse ziekenhuizen aan. Volgens de afbeelding lagen er in 299 Nederlandse ziekenhuizen in totaal 1.926 coronapatiënten (hier gearchiveerd). "Een simpele rekensom leert ons: 6,4 Patiënten GEMIDDELD per ziekenhuis!!!!" (sic). "Als je wel eens in een ziekenhuis geweest bent, wéét je hoe GROOT zo'n ziekenhuis is en hoeveel personeel", gaat de post verder.

BEOORDELING: Het bericht bevat foute informatie en is misleidend. Het aantal ziekenhuizen dat in de post staat, komt niet overeen met het werkelijke aantal ziekenhuizen dat coronapatiënten huisvest. Bovendien houdt de vergelijking geen steek, aangezien sommige regio's drukker zijn dan anderen. Het bericht is daarom onwaar.

FEITEN: Op 17 februari 2021 plaatste een vrouw een collage op Facebook waarin een het aantal coronapatiënten op 16 februari 2021 wordt gedeeld door het aantal beschikbare ziekenhuizen. Elk Nederlands ziekenhuis zou volgens het bericht gemiddeld 6,4 coronapatiënten tellen (1926 patiënten gedeeld door 299 ziekenhuizen). Bij het bericht valt ook telkens de bronvermelding van de ziekenhuizen en de patiënten te lezen. Alleen berust die vergelijking op foute informatie.

Volgens de website ZorgkaartNederland.nl zijn er inderdaad 299 ziekenhuizen in het land. De fout in het bericht: niet elk ziekenhuis heeft bedden voor coronapatiënten ter beschikking. Bij die 299 faciliteiten horen ook alle nevenvestigingen en poliklinische behandelcentra, ook wel 'dagziekenhuizen' genoemd. "Er zijn in Nederland circa 80 ziekenhuis(locaties) waar klinische en IC-Covidzorg wordt geleverd. Dus met deze aantallen wordt de verdeling heel anders.", zegt Thomas Breedveld, persvoorlichter van ministerie voor Volksgezondheid.

Hoewel het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis wél klopt, geeft de vergelijking niet langer hetzelfde resultaat, namelijk 24,075. Hoe dan ook is het niet mogelijk om die vergelijking correct te maken. Sommige ziekenhuizen hebben een zeer hoog aantal coronapatiënten, andere hebben er slechts enkele. Bovendien weegt zelfs een beperkt aantal coronapatiënten soms enorm op de capaciteit van ziekenhuizen, omdat er veel extra verzorging nodig is. "Covid-zorg gaat dag en nacht door, dus je moet wel de roosters kunnen vullen", gaat Breedveld verder.

"Een aanzienlijk aantal van deze ziekenhuizen betreft kleinere streekziekenhuizen voor wie 2 of 3 extra patiënten op de IC of 10 extra patiënten in de kliniek al een enorme opgave is, gezien beschikbaarheid van personeel. Al het andere moeten de grote centra verder opvangen, maar die zijn ook gespecialiseerd in traumazorg, zeldzame aandoeningen, complexe zorg etc, en dat moet ook door blijven gaan."

Kortom, de zorg voor een covid-patiënt kan niet één op één vergeleken worden met die voor een reguliere patiënt. "De covidzorg is veel intensiever door o.a. het voortdurend gebruik van zware beschermingsmiddelen en de aard van de zorg (bijvoorbeeld het keren van IC-patiënten). Zelf stellen de ziekenhuizen dat covid-zorg ongeveer 1,5 zo intensief is als voor reguliere patiënten", besluit Breedveld. Het bericht van de vrouw is daarom onjuist en misleidend.

---

Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157565226000723&set=a.10150239546585723&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/SLXfs)

ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/ziekenhuis (gearchiveerd: http://dpaq.de/Kt6I7)

Coronadashboard: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/H2q9e)

Ziekenhuisopnames: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/ziekenhuis-opnames (gearchiveerd: http://dpaq.de/J4foi)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com