Lijst met vacciningrediënten is zeer misleidend

18.02.2021, 16:08 (CET)

Een uitgebreide lijst (gearchiveerd) met zogenaamde ingrediënten van vaccins gaat rond op Facebook. Ze zouden stuk voor stuk giftig, kankerverwekkend of op een andere manier gevaarlijk zijn.

BEOORDELING: De meeste van op de opgelijste ingrediënten worden gebruikt bij vaccinresearch en -ontwikkeling. Sommige zitten dan weer in het uiteindelijke vaccin. Maar ze zijn niet schadelijk of giftig in de aanwezige hoeveelheden.

FEITEN: Er zijn verschillende soorten vacciningedriënten: actieve stoffen, hulpstoffen en reststoffen. Zo wordt een hele hoop van de ingrediënten op de lijst gebruikt bij het productieproces van vaccins. Ze kunnen als reststof aanwezig zijn in het uiteindelijke product. Dat is dan in kleine, ongevaarlijke, hoeveelheden.

Formaldehyde, glutaraldehyde en soms aceton worden gebruikt als inactivatiestof in het productieproces, dat is niet gevaarlijk

Zo wordt formaldehyde gebruikt bij het productieproces om het viruscomponent te doden in het vaccin. Die stof is inderdaad giftig, maar komt ook van nature in lage concentraties voor in het menselijk lichaam en in levensmiddelen. Een kleine, onschadelijke hoeveelheid kan achterblijven in het finale product. Zo is de hoeveelheid natuurlijke formaldehyde in het bloed van een twee maanden oude baby tien keer zo groot als de hoeveelheid die resteert in een vaccin.

Glutaraldehyde is een alternatief voor formaldehyde om bacteriën in vaccins te deactiveren. Ook hier kan een kleine, ongevaarlijke, resthoeveelheid zijn in Repevax, een tetanusvaccin.

Zo ook aceton, dat in sommige buiktyfusvaccins wordt gebruikt om de tyfusbacterie te inactiveren. Dat vaccin wordt ook maar in bepaalde gevallen toegediend. In Nederland zit er geen aceton in het buiktyfusvaccin.

Er zit geen elementair, en giftig, kwik in vaccins

Thiomersal is een organische kwikverbinding dat als bewaarmiddel in sommige vaccins wordt gebruikt, zo legde het RIVM uit aan dpa in een eerdere factcheck. Maar dat is geen elementair kwik, wat inderdaad erg giftig is. Thiomersal is veilig in de lage concentraties die gebruikt worden.

Betapropiolacton en hexadecyltrimethylammoniumbromide zijn desinfectanten, resthoeveelheid in vaccins is ongevaarlijk

Betapropiolacton wordt in dampvorm gebruikt in het productieproces als disinfectant. Het wordt onder andere ook gebruikt om chirurgische instrumenten te ontsmetten. Ook dat kan in kleine hoeveelheden achterblijven in een vaccin. Opnieuw is het pas gevaarlijk in veel grotere hoeveelheden.

Hexadecyltrimethylammoniumbromide of CTAB is een ander antisceptisch middel gebruikt in het productieproces. Maar je kan het ook vinden in keelpastilles. Het is enkel gevaarlijk als je er onverdund en herhaaldelijk mee in contact komt. Niet het geval bij gebruik in vaccins dus.

Aluminium zit in vaccins, maar dat is niet gevaarlijk

Aluminium is een andere veelgebruikte hulpstof in vaccins. Het zit ook zowat overal: in de lucht, drinkwater en voedsel. Een vaccin bevat slechts een tiende van de hoeveelheid aluminium die we dagelijks binnenkrijgen. Het is dus niet gevaarlijk, zoals dpa al eerder schreef. Ook Gezondheid en Wetenschap schreef er een factcheck over.

Polysorbaat 80 is bindmiddel in vaccins en voeding

Polysorbaat 80 is een emulsie dat in meerdere vaccins wordt gebruikt als bindmiddel. Het zit onder andere in griepprikken, hepatitisvaccins en het coronavaccin van AstraZeneca. Het kwam al eerder aan bod in een dpa-factcheck.

Het zit vaak in voedingsmiddelen, waar het een E-nummer heeft. De dosering in vaccins is veel lager dan die in voedsel.

Actieve ingrediënten worden gekweekt in menselijke of dierlijke cellijnen

Het actieve ingedriënt van vaccins wordt gegroeid in celculturen. Nadien wordt het actieve ingrediënt meermaals gezuiverd om de celculturen uit de kweekbodem te verwijderen. De celculturen kunnen eventueel nog wel aanwezig zijn in het vaccin, maar dan in minieme hoeveelheden.

Soms is die celcultuur gemaakt van menselijke cellen, zoals voor het rodehondvaccin. Die cellijnen werden gestart in de jaren 1960 op basis longsweefsel van een geaborteerde foetus, zoals dpa schreef in een eerdere factcheck. Dat zijn de 'human diploid fibroblast cells' en humane embryonale longcelculturen die genoemd worden in de opgesomde lijst. Er zit hoe dan ook geen foetaal DNA in vaccins, en er worden niet steeds nieuwe foetussen gebruikt.

Andere vaccins hebben dan weer actieve ingrediënten die gekweekt werden in dierlijke celculturen. Zo zijn er de Vero cellijnen, die afkomstig zijn van nierweefsel van een Afrikaanse groene aap en werd ontwikkeld in jaren 1960. Opnieuw kan er slechts een minieme, ongevaarlijke restant van de kweekbodem in het vaccin zitten.

Zo kan er ook foetaal runderserum of andere runderproducten gebruikt worden als groeisupplement voor in vitro celculturen. Dat kan gevaarlijk zijn bij een extreme allergie aan runderproducten, maar is anders onschadelijk aangezien slechts restwaarden in het vaccin kunnen terechtkomen. Het wordt voornamelijk gebruikt als groeisupplement voor de celcultuur waarin het actieve ingrediënt gekweekt wordt

Eén vaccin gebruikt e.coli en is enkel in China verkrijgbaar

E.coli is een darmbacterie die bij mensen voorkomt en tot darm- en urineweginfecties kan lijden. Er wordt inderdaad onderzocht of de bacterie kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van vaccins. Voorlopig is er nog maar één vaccin met e.coli vergund: een hepatitis E vaccin, Hecolin, dat enkel in China op de markt is.

---

Links:

Facebookpost : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2905455259738119&id=100008210192631 (gearchiveerd: http://dpaq.de/LofVp)

Wat zit er in een vaccin: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wat-zit-er-in (gearchiveerd: http://dpaq.de/McfMK)

Eerdere dpa-factchecks over vacciningrediënten:

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200715-99-803382/

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200717-99-832833/

https://dpa-factchecking.com/belgium/210109-99-959176/

https://dpa-factchecking.com/netherlands/210105-99-902858/

Overzicht van verscheidene ingrediënten in vaccins: https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients (gearchiveerd: http://dpaq.de/u2GlK)

Buiktyfusvaccins: https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde/ziekten-en-vaccinaties/buiktyfuspreventie (gearchiveerd: http://dpaq.de/4F5sG)

https://db.cbg-meb.nl/ords/f?p=111:3::ATC:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,17568 (gearchiveerd: http://dpaq.de/YkJbM)

Thiomersal: https://www.rivm.nl/thiomersal-in-vaccins (http://dpaq.de/2rgmB)

Tetanusvaccin Repevax: http://mri.cts-mrp.eu/download/DE_H_0215_002_FinalSPC.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/wDQeA)

Beta-propiolactone: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/beta-propiolactone.pdf#page=1 (gearchiveerd: http://dpaq.de/JrGeZ)

Polysorbaat E-nummer: https://www.voedingswaardetabel.nl/e-nummers/204/E433/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/7XWDv)

Vero cellijnen: https://www.researchgate.net/publication/23480681_Growth_and_Maintenance_of_Vero_Cell_Lines (gearchiveerd: http://dpaq.de/FuGUJ)

Runderserum: https://www.thermofisher.com/be/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-environment/culture-media/fbs-basics/guide-to-fetal-bovine-serum-vaccine-production.html (gearchiveerd: http://dpaq.de/rCEMT)

E.coli: https://www.rivm.nl/e-coli-escherichia-coli (gearchiveerd: http://dpaq.de/DUmbD)

E.coli in vaccins: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627247/#:~:text=VLP%2Dbased%20vaccines%20derived%20from,approved%20for%20use%20in%20humans (gearchiveerd: http://dpaq.de/RCc4b)

Hecolin: https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/2_HepEvaccsafety_immunogenicity_efficacy_final_1Oct2014.pdf (gearchiveerd: http://dpaq.de/BHlWd)

Hepatitis E: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-e (gearchiveerd: http://dpaq.de/9ntyr)

Hexadecyltrimethylammoniumbromide: https://echa.europa.eu/nl/substance-information/-/substanceinfo/100.000.283 (gearchiveerd: http://dpaq.de/twEju) en https://novonordiskpharmatech.com/products/ctab/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/G7IDV)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com