Neen, Europese Unie keurde het vaccin van Pfizer/ BioNTech-vaccin niet af

24.12.2020, 11:32 (CET)

Op Facebook doet een man zijn beklag (hier gearchiveerd) over het Pfizer/ BioNTech-vaccin, dat recent werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Volgens de man is daar helemaal niets van aan: "EUROPEESCHE COMMISSIE TER BEOORDELING VACCINS (sic), KEURT FITZER (sic) VACCIN AF !", schrijft hij. De man vraagt zich af of de regeringen "NU EINDELIJK HUN VACCINATIE WAANZIN TOE GAAN GEVEN EN OPSTAPPEN", aangezien er nu - zo beweert hij - miljoenen vaccins weggegooid moeten worden. Als bewijs toont de man een mail die hij ontving van pharmareus Pfizer, die zijn vraag hebben beantwoord over de samenstelling van het vaccin.

BEOORDELING: Het bericht van de man klopt niet. Op 20 december - wanneer hij het bericht plaatste - was de marktvergunning van het Pfizer/ BioNTech-vaccin nog niet goedgekeurd. Dat betekent echter niet dat het vaccin werd afgekeurd; het was eerder een kwestie van tijd. Een dag later werd het vaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

FEITEN: De man begint zijn relaas door te stellen dat de "EUROPEESCHE COMMISSIE TER BEOORDELING VACCINS" (sic) het "FIZER VACCIN" (sic) heeft afgekeurd. Daarmee verwijst hij mogelijk naar een beslissing van de Europese Commissie of een advies van het Europees Geneesmiddelenbureau. Op het moment van publicatie onderzocht die laatste namelijk nog de marktautorisatie van het Pfizer/ BioNTech-vaccin. Noch de beslissing van de Commissie, noch het negatief advies van het EMA zijn te vinden op de website.

Als bewijs publiceert de man zijn mailverkeer met het pharmabedrijf Pfizer op 15 december (zoals leesbaar linksboven in de mail). Daarin stelt een woordvoerder van Pfizer expliciet dat het COVID-19 mRNA vaccin (BNT 162) niet is goedgekeurd door de regelgevende instanties van de Europese Unie voor gebruik buiten de studie omgeving. De man verdraait de woorden van de woordvoerder door onterecht te stellen dat het vaccin werd afgekeurd. Dat klopt uiteraard niet.

Op 21 december publiceerde het Europees Geneesmiddelenbureau een positief advies over het Comirnaty-vaccin (BNT 162) van Pfizer en BioNTech. Kort daarna keurde ook de Europese Commissie de marktautorisatie van het vaccin goed, waardoor het officieel verdeeld kon worden in de Europese landen. Verschillendemedia hebben inmiddels bericht over de goedkeuring en de verdeling van het vaccin in de Europese landen. De Europese instellingen hadden bovendien midden december al aangegeven dat het vaccin mogelijk op 21 december zouden worden goedgekeurd. Kortom, het bericht is onwaar.

---

Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/cees.freeke/posts/10224177414805024 (gearchiveerd: http://dpaq.de/7QeXh)

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt vaccin goed: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu (gearchiveerd: http://dpaq.de/J8dnN)

Update onderzoek EMA: https://www.ema.europa.eu/en/news/update-assessment-biontech-pfizer-bnt162b2-vaccine-marketing-authorisation-application (gearchiveerd: http://dpaq.de/8lrqR)

Website Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/index_nl

Statement Von Der Leyen over marktautorisatie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2510 (gearchiveerd: http://dpaq.de/QGY05)

Artikel AD over vaccin: https://www.ad.nl/buitenland/europese-goedkeuring-biontech-pfizer-vaccin-mogelijk-op-21-december~aea9352a/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/lwMzw)

Artikel De Telegraaf over vaccin: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1912273990/europese-commissie-keurt-pfizer-vaccin-goed-bladzijde-pandemie-omslaan (gearchiveerd: http://dpaq.de/3PBew)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com