Europese ambtenaren kunnen niet vanaf 50 jaar op vervroegd pensioen aan 9.000 euro per maand

02.09.2020, 16:48 (CEST)

Een oud Facebookbericht over een pensioenregeling voor EU-ambtenaren wordt opnieuw flink gedeeld. Volgens het bericht zouden zo'n 340 Europese ambtenaren "dit jaar" met vervroegd pensioen gaan vanaf 50 jaar aan 9.000 euro (bruto) per maand. De reden? "Om ambtenaren uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland) aan de slag te helpen, geeft de EU functionarissen uit de oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) een gouden handdruk." Het bericht werd inmiddels al ruim 8.000 keer gedeeld, maar wat is er precies van aan?

BEOORDELING: Er bestaat helemaal geen akkoord waardoor Europese ambtenaren op 50 jaar met pensioen kunnen aan 9.000 euro per maand. Het gaat om een hoax die al lange tijd op het internet circuleert.

FEITEN: Het foute bericht gaat al meer dan tien jaar mee. In 2005 dook de bewering voor het eerst op, onder meer in een artikel van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Tot op vandaag gaat de foute informatie nog steeds rond. De kwestie werd zelfs in de Tweede Kamer behandeld op 12 januari 2010 en in de Europese Commissie op 26 januari 2006. Het spreekt voor zich dat ook de tijdsaanduiding ("dit jaar") geen betrekking heeft op de recente jaren.

Uit die kamerverslagen blijkt dat er tussen 2002 en 2004 inderdaad een mogelijkheid was voor (EU)-ambtenaren om met vervroegd pensioen te gaan, al gold die regeling alleen voor mensen ouder dan 55 jaar. De ambtenaren konden de Europese Commissie verlaten met 60 to 70 procent van hun laatstverdiende salaris. Volgens de Commissie hebben daar tussen 2002 en 2004 niet 340, maar 530 ambtenaren gebruik van gemaakt.

Het is niet duidelijk hoeveel pensioen de 530 ambtenaren ontvingen, daarom valt het ook niet uit te sluiten dat minstens één van hen 9.000 euro pensioen ontving. Theoretisch gezien was dat toen niet uitgesloten: een topambtenaar binnen de EU kon in 2004 maximaal 14.927 euro verdienen. Via deze regeling kon een topambtenaar dus mogelijk meer dan 9.000 euro pensioen krijgen.

Bovendien konden ambtenaren van de Europese instellingen (tot mei 2004) op 50 jaar met vervroegd pensioen gaan. Daardoor zouden ze echter slechts 50 procent van het laatstverdiende loon krijgen. Kortom, zelfs topambtenaren die het maximale salaris ontvingen, konden nooit met 9.000 euro per maand van zo'n vervroegd pensioen genieten. Sinds 1 mei 2004 is het bovendien niet meer mogelijk om voor de leeftijd van 55 jaar met vervroegd pensioen te gaan.

Dit onderwerp werd door verschillende factcheck-instellingen, waaronder dpa, al behandeld. Ook in België werd de zaak in 2011 in het federaal parlement besproken door minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken Olivier Chastel (MR), op vraag van Bert Anciaux (sp.a). 

---

Links:

Bericht op Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049663701726825&set=a.290766730949883&type=3&theater (gearchiveerd: http://dpaq.de/lmzT8)

Artikel Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dma17082005_006 (gearchiveerd: http://dpaq.de/ejfbj)

Kamerbrief 12 januari: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/02/01/kamerbrief-inzake-beantwoording-vragen-van-de-leden-ten-broeke-en-weekers-over-vervroegde-pensionering-van-eu-ambtenaren?fbclid=IwAR17Dgci6k2V4AwmiLxVVvJcwM1t4MwKsDOzG_-27ZmFMD64s96KS5YVM2U (gearchiveerd: http://dpaq.de/7vaIa)

Parlementaire vraag Europese Commissie: https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2005-4058&language=NL&fbclid=IwAR08kJsavegAnfb0Q77V0UtQHhC1ECeiuZ1yrl-ugxrvh8h8SMNb-JjVRQo (gearchiveerd: http://dpaq.de/TPu1e)

Europees salaris: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c680e229-1dcc-464d-8969-691c45f57499/language-en (gearchiveerd: http://dpaq.de/0q3zW)

Schriftelijke vraag Bert Anciaux aan minister Olivier Chastel: https://www.olivierchastel.eu/nederlands-de-regeling-van-het-vervroegd-pensioen-van-eu-ambtenaren/?fbclid=IwAR0_NfL3uHN2SMOOylRlk9UnYTkTkZgZqxCNeL0y_MbyHDQE6TDNEY_INgg (gearchiveerd: http://dpaq.de/CzlB8)

Factcheck NU.nl: https://www.nu.nl/nucheckt/5677478/nucheckt-bericht-riant-pensioen-van-340-eu-ambtenaren-onjuist.html?redirect=1 (gearchiveerd: http://dpaq.de/73fEG)

Dpa-factcheck: https://dpa-factchecking.com/belgium/200710-99-748462/

Hoaxwijzer: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoax9000euromaandelijkspensioenvooreu-ambtenaren (gearchiveerd: http://dpaq.de/ix5Qh)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com