Verhaal over politie die chloroquine krijgt, is "complete onzin"

02.09.2020, 15:39 (CEST)

In een post op Facebook wordt beweerd dat "alle Politie agenten van Nederland" het omstreden medicijn chloroquine krijgen dat "zij al preventief innemen". Dat "werkt uitstekend. Géén één agent heeft Corona!"

BEOORDELING: De eerste stelling is fout. Er wordt geen chloroquine verstrekt aan de politie. Over de tweede stelling ("geen agent heeft corona") worden geen cijfers bekendgemaakt, maar er is ook niets wat erop wijst.

FEITEN: Volgens Suzanne van de Graaf, senior woordvoerder bij de landelijke korpsleiding van de Nederlandse politie, is het "complete onzin wat er in het bericht staat".

Van chloroquine-verstrekking aan alle agenten is geen sprake. Als agenten op persoonlijk initiatief chloroquine innemen, is dat een privézaak waar de korpsleiding geen weet van heeft, maar het middel wordt volgens de politie in elk geval niet "van bovenaf" verstrekt. Er is ook geen enkele aanwijzing dat minder agenten positief testen op het nieuwe coronavirus, of dat minder agenten de ziekte daadwerkelijk krijgen, dan het gemiddelde van de  bevolking. Precieze getallen hierover "houden we niet bij", zegt Van de Graaf.

Gerrit van de Kamp, sinds 2004 voorzitter van de landelijke politievakbond ACP, heeft er nog nooit van gehoord dat gebruik van chloroquine wordt "gepropageerd" door de korpsleiding. "Wij hadden er absoluut van geweten", aldus de vakbondsleider. Ook Van de Kamp weet niet wat zijn leden privé wellicht slikken. Wat betreft infecties met het virus dat COVID-19 veroorzaakt en ziektegevallen, heeft hij ook geen cijfers: "Dat kunnen wij niet zien." Hij heeft geen aanleiding om aan te nemen dat het beeld afwijkt van het gemiddelde van de bevolking.

Chloroquine en hydroxychloroquine worden onder meer gebruikt in de strijd tegen malaria, maar zijn volgens sommigen ook geschikt voor de behandeling van COVID-19. In een eerdere factcheck over hydroxychloroquine legde dpa reeds uit dat daar volgens experts geen bewijs voor is. Het subtiele verschil tussen chloroquine en hydroxychloroquine wordt uitgelegd op de website toxicologie.org, die wordt bijgehouden door deskundigen (apothekers, artsen en toxicologen) van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de overheid adviseert over het COVID-19-beleid, bleek in maart al een hoeveelheid chloroquine te hebben ingekocht voor het geval dat het middel werkzaam blijkt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties geeft nog steeds geen positief advies over gebruik van de malariamiddelen tegen COVID-19; zij kunnen in sommige gevallen eerder schadelijk zijn.

Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren als de RIVM-voorraad ooit wel wordt ingezet omdat chloroquine wel nuttig wordt bevonden. Bij de korpsleiding van de politie is er niets van bekend dat agenten dan voorrang zouden krijgen boven de "gewone" burger. Volgens Loes Hartman van het RIVM gaat het om een volstrekt hypothetische vraag. Als chloroquine ooit wel aanbevolen wordt, dan zijn er diverse werkgroepen die over het gebruik van de voorraad zullen adviseren. 

In de post wordt ook gezegd: "Best vreemd, je hoort nooit dat er op politiebureau’s getest word". Volgens Van de Graaf is dat ook nooit de bedoeling geweest. Agenten gaan, net als andere burgers, naar de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) voor een eventuele test. Van de Graaf: "We hebben voor onze organisatie een protocol ‘Testen corona’, waar in staat dat je je kunt laten testen bij verkoudheidsklachten of verhoging. De werkgever geeft dan ook een dringend advies om dit te laten doen bij een van de GGD locaties."

---

Links:

Facebook-post: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1709638695869455&set=a.403535763146428&type=3&theater (gearchiveerd: https://archive.vn/VLKnP)

Website politiewoordvoering: https://www.politie.nl/contact/pers/landelijke-persunits/woordvoering-korpsleiding.html (gearchiveerd: https://archive.vn/rwy3I)

Webpagina politievakbond ACP, voorzitter Gerrit van de Kamp: https://www.acp.nl/contact/pers/ (gearchiveerd: https://archive.vn/NVxmb )

Eerdere dpa-factcheck over hydroxychloroquine: https://dpa-factchecking.com/netherlands/200803-99-26450/

Artikel in de Telegraaf over RIVM dat chloroquine inkoopt: https://www.telegraaf.nl/nieuws/545438865/rivm-koopt-chloroquine-tegen-coronavirus

Advies WHO over (hydroxy)chloroquine: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters (gearchiveerd: https://archive.vn/Vip1j )

Gespecialiseerde website toxicologie.org over verschil tussen hydroxychloroquine en chloroquine: https://toxicologie.org/monografie/chloroquine-en-hydroxychloroquine (gearchiveerd: https://archive.vn/SSXtU)

Colofon van website van Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: https://toxicologie.org/colofon (gearchiveerd: https://archive.vn/1ouQb)  

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com