Foute beweringen over uitspraak rechter in zaak Viruswaanzin

10.08.2020, 19:31 (CEST)

Een Facebook-post over de rechtszaak van de actiegroep 'Viruswaanzin' tegen de Nederlandse staat stelt: "De eisen zijn afgewezen, maar er is wel winst behaald." Het vonnis zou expliciet stellen dat de PCR-test onbetrouwbaar is. Ten tweede zou de rechter zich aansluiten bij de bewering van Viruswaanzin dat het IFR-getal (infection fatality rate) niet erger is dan die van een gemiddelde griepgolf. Tenslotte beweert de posting dat de cijferlijsten moeten worden aangepast, in de zin dat mensen overlijden "met COVID-19" en niet "als COVID-sterfte". Maar heeft de rechter dat inderdaad gezegd? 

BEOORDELING: De drie beweringen zijn fout. In alle drie de gevallen doet de rechter geen uitspraak over de specifieke beweringen in de post.

FEITEN: De rechtbank van Den Haag sprak zich op vrijdag 24 juli 2020 uit over de kortgedingzaak van de actiegroep Viruswaanzin tegen de Nederlandse staat. Viruswaanzin kreeg over de hele lijn ongelijk. De eis dat de coronamaatregelen en de noodverordeningen moeten worden stopgezet, werd afgewezen. 

Over de vraag of de PCR-test – de meest gebruikte coronatest – al dan niet betrouwbaar is, spreekt de rechter zich niet uit. Op geen enkel moment sluit de rechter zich aan bij het argument van Viruswaanzin dat de tests onbetrouwbaar zijn. Integendeel, de rechter laat die specifieke vraag links liggen: "Los van de vraag hoe betrouwbaar de PCR-test precies is" (overweging 4.10). De bewering hierover is dus fout.

Volgens Viruswaanzin zijn de Nederlandse coronamaatregelen buitensporig. Een van de argumenten die ze daarbij aanhalen is dat de infection fatality rate (IFR) lager is dan oorspronkelijk werd voorspeld en dat de gevolgen van COVID-19 vergelijkbaar zijn met die van een (gemiddelde) griepgolf. Opnieuw spreekt de rechter zich hier niet over uit en sluit zich niet aan bij het argument van Viruswaanzin (overweging 4.11). De bewering is fout: er wordt helemaal niets "expliciet genoemd" over de IFR.

Tenslotte zouden de cijferlijsten aangepast moeten worden om te vermelden dat iemand is gestorven met COVID-19, en niet als COVID-sterfte. Het vonnis rept met geen woord over dat specifieke punt. De bewering is dus zonder enige basis in het vonnis.

---

Links:

Facebookpost: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3158453880942932&set=a.287544781367204&type=3&theater (gearchiveerd: http://archive.vn/7G2CQ )

Het vonnis van de rechtbank van Den Haag van 24 juli 2020: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:6856 (gearchiveerd: http://dpaq.de/UOeVk)

Artikel de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/viruswaanzin-verliest-kort-geding-coronamaatregelen-blijven~beb67447/ (gearchiveerd: http://dpaq.de/fvmZ9)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com