Amulet "beschermt" niet tegen 5G-straling

22.07.2020, 16:07 (CEST)

In een Facebookpost wordt gesteld dat een amulet met behulp van bepaalde mineralen, zoals titanium, chroom, strontium en wolfraam, zou kunnen "beschermen" tegen straling van 5G-masten door die te "blokkeren". In een video wordt de veronderstelde werking getoond.

BEOORDELING: De stelling is onzin. Volgens deskundigen kan een product niet zo werken, als in de video wordt beweerd.

FEITEN: Prof. dr. ing. Frank Leferink van de Faculty of Electrical Engineering van de University of Twente in Enschede spreekt van "klinkklare onzin". Er wordt op internet geprobeerd mensen een product aan te smeren dat niet kan werken. "Ik ken erg veel voorbeelden van dit soort producten. Oplichterspraktijken", aldus prof. Leferink.

Dr. ir. Peter Zwamborn, Senior research scientist
Electronic Defence bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), zegt over de poging in de video om de werking van het amulet aan te tonen: "Ik zie in het filmpje geen wetenschappelijke verantwoorde methode gebruikt worden die zou kunnen aantonen dat de stelling dat elektromagnetische velden met het amulet afgeschermd worden waar is. Sterker nog, ik heb het vermoeden dat er gemanipuleerd wordt."

Er is volgens dr. Zwamborn maar een methode om het gewenste effect te bereiken: "Alleen een Kooi van Faraday schermt elektromagnetische velden af." Een Kooi van Faraday, vernoemd naar de Britse nauurkundige Michael Faraday (1791-1867), is een metalen omhulsel dat elektrische velden afschermt. Daarom zijn personen in een auto beschermd tegen blikseminslag. Mensen die een magnetron gebruiken, zijn tegen het elektrische veld beschermd door een Kooi van Faraday in het apparaat, die op glazen deurtjes ook goed te zien is.

Toch is het voor mensen die bang zijn voor 5G, geen goed idee om zelf in zo'n kooi te gaan schuilen. Prof. Leferink: "Als je in een Kooi van Faraday gaat zitten, zul je ook de normale achtergrondstraling missen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen dat op den duur niet prettig lijken te vinden. We worden immers continue blootgesteld aan het aardmagnetisch veld, aan kosmische straling etc."

De verkoop van producten die misbruik maken van de angst van mensen voor bepaalde gezondheidsrisico’s, is een al jaren bekend probleem. Prof. Leferink verwijst naar een uitzending van het consumentenprogramma Radar uit 2016 waar met laboratoriumonderzoek wordt aangetoond dat een bepaald product, waarvan geclaimd wordt dat het tegen straling beschermt, niet werkt en niet kan werken. Experts van gezaghebbende organisaties zoals TNO, het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging tegen de Kwakzalverij reppen in de AVROTROS-uitzending over "oplichting" en "onzin" die "verboden" zou moeten worden.

De effecten van 5G, een nieuwe technologie, zijn nog niet onderzocht op basis van een grote hoeveelheid gegevens uit de praktijk, zoals bij ander wetenschappelijk onderzoek. Experts wijzen er echter op, onder meer in de Radar-uitzending, dat er strenge stralingsnormen zijn om de gezondheid van de burger te borgen en dat die grenswaarden in het normale dagelijkse leven niet worden overschreden.

Het al jaren woedende debat over 5G en andere elektromagnetische velden (EMV) kent wetenschappelijke, politieke en juridische aspecten. Overheidsorganisaties als RIVM en TNO houden samen een “Kennisplatform” bij waarop al die informatie bij elkaar wordt samengebracht. Het Kennisplatform EMV wordt regelmatig geüpdate, zoals in mei met informatie over het kort geding tegen de veiling van 5G-frequenties.

Op international niveau houdt zich de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bezig met de gezondheidaspecten van mobieletelefoniesystemen.

---

Links:

Facebook-post:

https://www.facebook.com/watch/?v=407288923548458

(gearchiveerd: http://archive.vn/AnxIv )

Profiel prof. Leferink:

https://people.utwente.nl/frank.leferink?tab=contact

(gearchiveerd: http://archive.vn/W1mTp )

Website The Quantum Uniververse over de kooi van Faraday: https://www.quantumuniverse.nl/de-kooi-van-faraday

Interview met prof. Leferink:

https://www.tubantia.nl/enschede/ut-hoogleraar-frank-leferink-straling-van-5g-dringt-minder-diep-door~ab8c119c/?referrer=https://www.google.nl/

Uitzending Radar uit 2016:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/straling-omzetten-in-natuurlijke-frequenties/

(gearchiveerd: http://archive.vn/PyuxP )

Kennisplatform over 5G en elektromagnetische velden in het algemeen:

https://www.kennisplatform.nl/

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de gezondheidsaspecten van mobiele telefonie:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

Radar-uitzending uit 2011 over “celstress” door elektrische straling van mobiele telefoons, waar apparaatje vol zand en met een lampje tegen zou helpen, experts vinden het “onzin”:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/uitzending-07-11-2011/
---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com