Neen, deze partijen stemden niet voor kindhuwelijken

07.07.2020, 16:28 (CEST)

Op Facebook wordt beweerd dat meisjes van zeven jaar oud kunnen/moeten trouwen met volwassen mannen uit Afrika. Gesuggereerd wordt dat politieke partijen als VVD, PvdA, GroenLinks en DENK dat zouden steunen of tolereren. (http://archive.vn/VAllK )

BEOORDELING: De stelling is op essentiële punten fout en misleidend. Kindhuwelijken van zulke jonge kinderen zijn in Nederland verboden. Regering en parlement voeren een actief mensenrechtenbeleid, dat erop is gericht bepaalde als universeel beschouwde waarden ook elders in de wereld uit te dragen.

FEITEN: De regels over de minimum leeftijd voor het huwelijk zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 1:31 van het BW staat dat men tenminste 18 jaar moet zijn om te kunnen trouwen: "Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt."

Voor buitenlanders kunnen afwijkende regels gelden. Dat ligt aan een leidend beginsel van het internationaal privaatrecht: landen erkennen in principe elkaars interne rechtsorde en respecteren elkaars tradities. In die geest sloot Nederland zich aan bij het op 14 maart 1978 in Den Haag tot stand gekomen Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken. Dit verdrag wordt genoemd in artikel 27 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. In Boek 10 is geregeld hoe Nederland het Internationaal Privaatrecht inpast in de Nederlandse rechtsorde.

Van het beginsel van wederzijdse erkenning kan worden afgeweken als de consequenties in strijd zouden zijn met Nederlandse normen en waarden.

Het is daarom in een wijziging op artikel 28 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zo geregeld dat in Nederland wonende buitenlanders hier moeten voldoen aan de Nederlandse regels, dat wil zeggen pas op hun 18e kunnen trouwen. In het buitenland op jongere leeftijd gesloten huwelijken worden in Nederland pas erkend als beide partners 18 zijn. Dat is zo sinds de aanname in 2015 van de Wet tegengaan huwelijksdwang.

Deze wet is ingediend met inbreng van maar liefst zes politieke partijen (CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, VVD) en met algemene stemmen (unaniem) aangenomen.

De wet is een voorbeeld uit een reeks initiatieven tegen kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, polygame huwelijken en huwelijken tussen bloedverwanten in de parlementaire geschiedenis.

Er zijn niet alleen wettelijke maatregelen, de regering laat ook onderzoeken uitvoeren om het probleem van kindhuwelijken, religieuze huwelijken of gedwongen huwelijken in kaart te laten brengen, zoals in 2015 gebeurde door de universiteit Maastricht. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) beschreef in 2016 in een brief aan de Tweede Kamer welke maatregelen de overheid neemt tegen de problemen in Nederland.

Ook heeft de regering oog voor de problemen in het buitenland. Asscher schrijft in zijn brief: "Kindhuwelijken zijn een wereldwijd probleem. Volgens United Nations Population Fund (UNFPA) trouwen in ontwikkelingslanden ongeveer één op de drie meisjes voor hun achttiende en één op de negen voor hun vijftiende. Tussen 2011 en 2020 zullen wereldwijd meer dan 140 miljoen meisjes trouwen. Dat zou betekenen dat er jaarlijks 13,5 miljoen meisjes te jong trouwen; dit zijn er 37.000 per dag."

---

Links:

Facebook-post: https://www.facebook.com/henk.dewitte.007/posts/298225067970574 (gearchiveerd: http://archive.vn/VAllK )

Burgerlijk Wetboek, Boek 1 (Personen- en familierecht), Titel 5 (Het huwelijk), Afdeling 1 (Vereisten tot het aangaan van een huwelijk) Artikel 31: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=1&artikel=31&z=2020-01-01&g=2020-01-01 (gearchiveerd: http://archive.vn/2gad9 )

Artikel 10:27 van het Burgerlijk Wetboek over het Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030068&boek=10&titeldeel=3&afdeling=1&artikel=27&z=2015-08-27&g=2015-08-27 (gearchiveerd: http://archive.vn/nDKmc )

Wet tegengaan huwelijksdwang, met toelichting en geschiedenis parlementaire behandeling op website van de Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33488_wet_tegengaan_huwelijksdwang (gearchiveerd: http://archive.vn/x0PwW )

Wetstekst zelf: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151014/publicatie_wet/document3/f=/vjy4b7zh9gz8.pdf (gearchiveerd: http://archive.vn/Sim5c )

Kamerbrief inzake kindhuwelijken en religieuze huwelijken: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/11/kamerbrief-onderzoek-religieuze-en-kindhuwelijken

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com