Oude, misleidende foto van vrachtschip volgeladen met hout gedeeld op Facebook

30.06.2020, 15:48 (CEST)

Op Facebook wordt een afbeelding gedeeld van een vrachtschip dat volgeladen is met hout. Volgens het bericht is het schip aangekomen uit Amerika. Het "complete bos" zou in Nederland worden opgestookt als groene stroom, maar klopt dat wel?

BEOORDELING: Het schip ligt op het moment van publicatie (17 juni 2020) niet in een Nederlandse haven; het gaat om een oude foto die al meermaals verschenen is. Bovendien worden er in Nederland houtpellets geimporteerd om te gebruiken als biomassa.

FEITEN: De foto werd in het verleden al meermaals gebruikt als stockfoto. De vroegste beschikbare data van de afbeelding dateren van 2013 op de website van het Europees transportbedrijf 'Stockcargo', een rederij die al enkele jaren geen online activiteit meer vertoont. Het bedrijf transporteert hout, boomstammen en allerlei andere industriële en bouwhoutproducten.

Bovendien is het eerder onwaarschijnlijk dat dit hout zal worden opgestookt als groen stroom. In kolencentrales in Nederland worden eerder houtpellets gebruikt, een soort vaste brandstof gemaakt van tot pellets geperst hout en houtafval. Het is geweten dat Nederland houtpellets importeert (en zelfs in de top 5 staat van meest importerende landen). Het klopt dat Nederland ook pellets uit Amerika importeert.

Ook de Nederlandse organisatie Probos, die zich inzet voor duurzaam bosbeheer, ziet weinig waarheid in het bericht. "​Het klopt dat er vanuit de Verenigde Staten houtige biomassa wordt geïmporteerd, maar dit wordt niet als hele stammen verscheept. De biomassa komt in de vorm van houtpellets hierheen." De afgelopen jaren heeft Probos verschillende infographics gemaakt over houtige biomassa.

Ten slotte is de claim over de 11 miljard euro aan subsidies waarvoor de bevolking moet betalen ook niet helemaal waar. In een brief van Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes aan de Tweede Kamer uit 2019, onder meer gepubliceerd in deze blog, is het overzicht van subsidies voor biomassa. Daaruit blijkt dat de maximale hoeveelheid subsidies die kunnen worden toegekend voor het opstoken van houtige biomassa (bij- en meestook in kolencentrales en verbranding van vaste biomassa) zo'n 8,7 miljard euro bedraagt. Bovendien wordt er met dat bedrag het maximale, en niet noodzakelijk het werkelijke bedrag weergegeven.

---
Links:

Facebook bericht: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4097969813611259&set=a.167244953350451&type=3&theate (gearchiveerd: http://dpaq.de/hvVMG)

Stockfoto Nautical class: nauticalclass.com/tag/securing/

Stockfoto Bulk carrier guide: bulkcarrierguide.com/types-of-ship.html

Foto StockCargo: stockcargo.eu/wp-content/uploads/2013/03/loading_forestry_3.jpg

Artikel Natuur en Milieu: www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/nederland-een-van-s-werelds-grootste-importeurs-houtpellets/#:~:text=Nederland%20staat%20vanaf%202019%20in,om%20kolencentrales%20bij%20te%20stoken.

Artikel Groenkennisnet: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Alleen-duurzaam-geproduceerd-hout-geschikt-als-energiebron.htm

Probos: https://www.probos.nl/

Infographic Probos: probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf

Energieblog Jasper Vis: jaspervis.wordpress.com/2020/05/30/gaat-er-114-miljard-euro-subsidie-naar-bijstoken-van-biomassa-in-kolencentrales/

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com