Post over verplichte COVID-19-vaccinatie in scholen zonder akkoord ouders is uit duim gezogen

29.06.2020, 18:21 (CEST)

Op Facebook wordt beweerd dat ouders die hun kind weer naar school sturen, daarmee automatisch toestemming geven om hen een vaccin toe te dienen. De veronderstelde nieuwe praktijk zou zijn gebaseerd op nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN. Ouders wordt geadviseerd een brief aan de directeur van de school van hun kind te sturen waarin staat dat de navolging van de vermeende nieuwe WHO-richtlijn illegaal is. Er wordt erop gewezen dat leerkrachten, verpleegkundigen en anderen die meewerken aan die nieuwe praktijk, zouden kunnen eindigen voor een tribunaal. Bij de Facebook-post is een voorbeeldbrief gevoegd voor ondertekening door de ouders.

BEOORDELING: Het bericht is fout, gebaseerd op de verkeerde bewering van een nieuwe WHO-richtlijn.

FEITEN: Inentingen gebeuren in Nederland op vrijwillige basis, bij minderjarigen moeten de ouders ermee instemmen. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf ook instemmen met de vaccinatie. Correcte informatie staat op de website van het Rijksvaccinatieprogramma, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De informatie in de vorbeeldbrief is "uiteraard niet waar", aldus de zegsman. De nieuwe WHO-richtlijn bestaat niet.  

In de post wordt de Constitutie van de WHO aangehaald waarin zou staan dat verplichte vaccinaties wel kunnen worden opgelegd. Maar uit de bijgevoegde tekst blijkt juist dat de artikelen 21 en 22, waarnaar wordt verwezen, niet voorzien in verplichte vaccinaties.

---
Links:

Originele Facebook-post: 

https://www.facebook.com/jolanda.poland/posts/10216555399708063

(gearchiveerd: http://archive.vn/gs54i  )

Juridische informatie over het Rijksvaccinatieprogramma en de instemming met inentingen:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie (gearchiveerd: http://archive.vn/lDO3j )

De Constitutie van de Wereldgezondheidsorganisatie:
https://wetten.overheid.nl/BWBV0005804/2005-09-15/?fbclid=IwAR1nNMGOXYHYDz4bmtPF7AwWdjVIBk-DEFbLIgx4yWwfhTp7l2Cp1xMMKxs

(gearchiveerd: http://archive.vn/SWQ9q )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com