Foto van ministers die COVID-19-regels aan hun laars zouden lappen is uit 2018

26.05.2020, 15:37 (CEST)

Op Facebook wordt gesuggereerd dat Nederlandse bestuurders die de bevolking gedragsregels en andere restricties opleggen wegens COVID-19, zich niet aan de eigen regels houden: "...die 15 meter-regel geldt alleen vor hen die 'm opgelegt krijgen... ...niet vor hen die 'm opleggen...". Om die bewering te staven zijn in mei 2020 bij de post foto’s geplaatst van premier Mark Rutte en enkele ministers die in de tuin en op het terras van het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president in Den Haag, de anderhalvemeterregel niet in acht nemen. Rutte raakt zelfs een collega-minister aan die niet met hem in hetzelfde huishouden woont. ( http://archive.vn/zeZBK )

BEOORDELING: De bewering is fout, althans voor wat betreft de foto’s die als bewijs moeten dienen. Het gaat om oude foto’s die zijn gemaakt in 2018, lang voordat de anderhalvemetermaatregel inging.

FEITEN: De anderhalvemeterregel geldt voor iedereen in Nederland, dus natuurlijk ook voor de leden van het kabinet. De foto’s zijn echter genomen voordat er in Nederland sprake was van COVID-19. ( http://dpaq.de/MAatE )

De foto’s zijn genomen bij de zogeheten Catshuis-sessie op 21 augustus 2018. De leden van het kabinet kwamen toen na het zomerreces informeel bijeen voor een ‘heidag’ om vooruit te blikken op het komende parlementaire jaar. Onderwerp van gesprek was onder meer de begroting voor 2019, zo blijkt uit publicaties in de pers in die dagen.

Op de website digitalehoofdstad.worldpress.com, die allerlei perspublicaties over het politieke leven in Den Haag verzamelt en archiveert, is te zien dat de onderste foto (die van de borrel) op 21 augustus 2018 bij een verhaal op de nieuwssite nu.nl over het Catshuis-overleg heeft gestaan. ( http://archive.vn/edv69

De bovenste foto, met premier Mark Rutte (VVD) die een interview geeft terwijl hij over het gras in de tuin van het Catshuis loopt en daarbij de latere "corona-minister" Hugo de Jonge (CDA) aanraakt, heeft daags na het kabinetsberaad in het Reformatorisch Dagblad gestaan. ( http://archive.vn/gJ20w )

Er is ook een video van het evenement die staat op de website van het AD. ( http://dpaq.de/apD0k )

---

Links:

Facebook-post:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111696235852853&set=a.115581482131005&type=3&theater

(Gearchiveerd: http://archive.vn/zeZBK )

Regel anderhalve meter afstand:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

(Gearchiveerd: http://dpaq.de/MAatE )

Verhaal van nu.nl op digitalehoofdstad (onderste foto):
https://digitalehofstad.wordpress.com/2018/08/21/op-weg-naar-de-begroting-2019-van-kabinet-rutte-3/

(Gearchiveerd: http://archive.vn/edv69 )

Artikel in het Reformatorisch Dagblad (bovenste foto):

https://www.rd.nl/vandaag/politiek/kabinet-bijeen-voor-heisessie-1.1507817

(Gearchiveerd: http://archive.vn/gJ20w )

AD-video:

https://www.ad.nl/politiek/rutte-nederlander-moet-voelen-dat-het-beter-gaat-met-economie~a7df9225/

(Gearchiveerd: http://archive.vn/pPg2p )

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com