Geen strafblad wegens "met z’n tweeën in één auto"

21.05.2020, 09:18 (CEST)

Een hulpverlener die werkt met mensen met een beperking, klaagt op Facebook dat hij zijn werk niet meer zo goed kan doen zoals hij zou willen. Hij kan cliënten volgens zijn bijdrage niet meer in zijn auto meenemen naar activiteiten die goed voor hen zijn omdat hij niet op hetzelfde adres woont als de mensen die hij bijstaat. Hij is bang dat hij een boete krijgt met als gevolg een strafblad en de onmogelijkheid om zijn beroep uit te oefenen. (http://archive.vn/w8zLh)

BEOORDELING: De stelling in de post is fout. Je krijgt ook in deze COVID-19–tijd nooit een boete alleen maar omdat je met z’n tweeën in één auto zit, dus ook geen strafblad. Dus zijn er ook geen problemen met de uitoefening van je beroep alleen maar om deze reden.

FEITEN: De basisafspraak is dat mensen áltijd 1,5 meter afstand moeten houden als zij niet tot één huishouden behoren.

De politie noemt het dus "erg onverstandig" om met een vriend, buurman of collega in één auto te zitten. Je kunt er geen boete voor krijgen – samen in één auto kan pas strafbaar zijn vanaf drie personen. (http://archive.vn/EMJ09)

Je kan dus altijd straffeloos met je partner samen in één auto. Maar als je dan ook nog een vriend wil meenemen die niet op hetzelfde adres woont, is dat strafbaar. Het kan je een boete opleveren van 390 euro. Die boete komt ook in een justiteel register, in de volksmond vaak "strafblad" genoemd. Er wordt een uitzondering op deze regel gemaakt als mensen familie van elkaar zijn.

Op het advies inzake twee personen in één auto wordt ook een uitzondering gemaakt als het gaat om mensen die elkaar helpen in een noodsituatie in deze participatiesamenleving. De politie noemt op haar website het voorbeeld van een burger die zijn zieke bejaarde moeder, die niet op hetzelfde adres woont, ophaalt om haar naar de huisarts te brengen. Dit soort acties wordt ondanks de infectierisico’s zelfs aangemoedigd: "Mensen die voor kwetsbaren zorgen, zijn in deze periode hard nodig."

Geldboetes van meer dan 113 euro worden inderdaad opgenomen in het register van strafrechtelijke gegevens, in de volksmond "strafblad" genoemd. Deze informatie kan worden meegewogen bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook wel verklaring (of bewijs) van goed gedrag genoemd. Dit is vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. (http://archive.vn/jZVZW)

Het is een veel voorkomende misvatting dat je bepaalde beroepen automatisch niet meer kan uitoefenen wegens een "strafblad". Er wordt altijd gekeken naar de reden voor de veroordeling of boete en naar de aard van de werkzaamheden.

Het gaat om de bescherming van de samenleving als geheel, maar dan lettend op de omstandigheden van een individueel geval. Een en ander is vastgelegd in artikel 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: "Onze Minister weigert de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan het doel waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg zal staan." 

---

Links:

De klacht van de hulpverlener op Facebook:

https://www.facebook.com/gerrie.hegeman/posts/10217149367741390

(gearchiveerd: http://archive.vn/w8zLh)

De echte maatregelen van de politie worden hier uitgelegd:
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html

(gearchiveerd: http://archive.vn/EMJ09 )

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014194/2020-01-01#Titeldeel2A

(gearchiveerd: http://archive.vn/jZVZW)

---

Contact met het dpa-feitencheckteam: factcheck-netherlands@dpa.com